Kyselytutkimus: Tiedon ja osaamisen puute vaivaa erityisesti nuoria säästäjiä

Tiedon ja osaamisen puute sekä toisaalta kiinnostuksen puute ja saamattomuus ovat rahanpuutteen lisäksi suurimpia esteitä kaksi- ja kolmekymppisten säästämiselle. Toisaalta juuri he uskovat vahvimmin, että jokainen suomalainen voisi säästää halutessaan. Tiedot käyvät ilmi säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistuneen pankkiiriliike Alexandrian tuoreesta kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus omassa Internet-paneelissaan. Tutkimuskysymyksiin vastasi marraskuussa 1094 henkilöä.

Tiedon ja osaamisen puute (22 %), kiinnostuksen puute (22 %) sekä tietämättömyys siitä, miten aloittaa säästäminen (17 %), vaivaavat erityisesti alle 30-vuotiaita suomalaisia. Kiinnostuksen puute (32 %) ja saamattomuus (24 %) mainitaan puolestaan esteenä säästämiselle ja sijoittamiselle kaikista useimmin 30–39-vuotiaiden keskuudessa. Neljännes 18–29-vuotiaista ja viidennes 30–39-vuotiaista uskookin, että he voisivat harkita säästämisen aloittamista, mikäli saisivat hyviä säästämis- ja sijoitusneuvoja.

– Nuorille säästäjille voi olla vaikea hahmottaa, mitä tavoitetta varten säästämistä kannattaisi aloittaa. Kun tavoite on selvillä, on myös säästämispäätös helpompi tehdä. Nykyään markkinoilla on tarjolla paljon erilaisia ratkaisuja, joista kokemattoman voi olla vaikea valita juuri itselle sopivaa säästämisen tai sijoittamisen tapaa, Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka kertoo.

Kaikista vastaajista 43 % oli täysin tai lähes samaa mieltä sen kanssa, että raha ja sillä saatavat asiat tekevät onnellisemmaksi. Päinvastaista mieltä oli 22 % vastaajista. Rahan onnellisuutta aiheuttava vaikutus on suurimmillaan nuorten keskuudessa. Jopa 60 % 18–29-vuotiaista, mutta vain 28 % 60–64-vuotiaista kertoo rahan ja sillä saatavien asioiden lisäävän omaa onnellisuuttaan.

Moni voisi säästää enemmän – ja tietää sen itsekin

Yli kolmannes suomalaisista (35 %) kertoo, että heillä on jatkuvasti sellaista ylimääräistä rahaa käyttötilillään, jonka voisi hyvin sijoittaa muualle. Säästäjistä ja sijoittajista peräti 44 % oli samaa mieltä, eli he kokivat, että heillä olisi periaatteessa mahdollisuus säästää ja sijoittaa nykyistä enemmän.

Erityisesti 18–29-vuotiaiden (62 %) ikäryhmä on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että lähes jokainen työssäkäyvä suomalainen voisi säästää kuukausittain. Kaikista suomalaisista näin ajattelee 44 prosenttia.

– Yhä useammat ihmiset tiedostavat pankkitilillä makaavan rahan olevan väärässä paikassa. Kyse on osin tottumuksesta, ylimääräinen raha kertyy pankkitilille automaattisesti. Usein se seuraava askel säästämisessä ja sijoittamisessa vaatii hieman rohkaisua, näissä tapauksissa asiantuntijan apu voi auttaa löytämään pankkitiliä tuottavampia vaihtoehtoja, Puhakka jatkaa.

Pankkiuskollisuus vähenee iän myötä

Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden käyttö kasvaa iän myötä: asiantuntija-apuun turvautuu alle 40-vuotiaista vain 31 %, kun yli 40-vuotiaista suomalaisista asiantuntijapalveluita käyttää jo lähes joka toinen. Myös pankkiuskollisuus vähenee vuosien karttuessa: 18–29-vuotiaista noin 24 prosenttia käyttää säästämis- ja sijoitustoimissaan muiden tahojen palveluita joko oman päivittäispankkinsa rinnalla tai sijasta. Vastaavasti 50–59-vuotiaiden keskuudessa luku on noussut jo 40 prosenttiin.

Niistä, jotka eivät säästä tai sijoita aktiivisesti, suopeimmin asiantuntijapalveluiden käyttöön suhtautuvat alle 40-vuotiaat. Kaikkiaan 46 % alle 40-vuotiaista suomalaisista voisi harkita asiantuntijapalveluiden käyttöä seuraavan kolmen vuoden sisällä. Yli 40-vuotiaista näin harkitsee vain 27 % vastanneista.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 1.–9.11.2012 välisenä aikana. Kyselytutkimukseen vastasi 1094 suomalaista 18–64 vuoden ikäistä kuluttajaa.


Tutustu myös tutkimustuloksia esittelevään esitysmateriaaliin SlideSharessa: http://www.slideshare.net/AlexandriaPankkiiriliike/alexandria-pankkiiriliike

Esityksen voi vapaasti upottaa tai linkittää omalle sivulleen. Myös esityksen yksittäisiä kuvia voi käyttää, kunhan linkittää alkuperäiseen lähdemateriaaliin eikä rajaa tai muokkaa kuvia millään tavalla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj
viestintäpäällikkö Anssi Huisman
anssi.huisman at alexandria.fi
puh. 040 138 4639

Alexandria Pankkiiriliike Oyj
Alexandria on toiminut vuodesta 1996, ja kuudentoista vuoden aikana olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi sijoittamiseen ja säästämiseen keskittyväksi sijoituspalveluyhtiöksi. Palveluitamme käyttää jo yli 55 000 asiakasta, ja heitä palvelee yli 220 henkilöä 20 konttorilla ympäri Suomea. Alexandrian kautta on sijoitettuna asiakkaidemme varoja yli 900 miljoonaa euroa. Lisätietoa:
http://www.alexandria.fi

Avainsanat:

Pikafaktat

Tiedon ja osaamisen puute sekä toisaalta kiinnostuksen puute ja saamattomuus ovat rahanpuutteen lisäksi suurimpia esteitä kaksi- ja kolmekymppisten säästämiselle.
Tweettaa
Kaikista vastaajista 43 % oli täysin tai lähes samaa mieltä sen kanssa, että raha ja sillä saatavat asiat tekevät onnellisemmaksi. Päinvastaista mieltä oli 22 % vastaajista.
Tweettaa
Yli kolmannes suomalaisista (35 %) kertoo, että heillä on jatkuvasti sellaista ylimääräistä rahaa käyttötilillään, jonka voisi hyvin sijoittaa muualle.
Tweettaa
18–29-vuotiaista jopa 62 % on täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että lähes jokainen työssäkäyvä suomalainen voisi säästää kuukausittain.
Tweettaa
Säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden käyttö kasvaa iän myötä: asiantuntija-apuun turvautuu alle 40-vuotiaista vain 31 %, yli 40-vuotiaista jo lähes joka toinen.
Tweettaa