LEO Pharman ja Iholiiton kuluttajatutkimus auringonoton vaaroista: Suomalaiset eivät välitä auringonoton ja ihosyövän yhteydestä

Joka toinen suomalainen ottaa aurinkoa, vaikka on tietoinen auringon ja ihosyövän yhteydestä. Naisista 78 % ja miehistä 74 % ovat tietoisia riskistä. Yli puolet eli 55 % nimeää auringon ihosyövän syntymisen syyksi, ja 23 % mainitsee ihosyövän aiheuttajaksi ihon palamisen tai rusketuksen.

Edelleen suomalaisista 65 % piti auringolta suojautumista turhana, vaikka 70 % katsoikin, että auringonoton muutokset näkyvät iholla.

Vastaajista 45 % on palanut pari kertaa elämässään ja 94 % on palanut joskus. Joka vuosi tai joka toinen vuosi auringossa palaa 23 % eli yli viidennes.  Naisten ja miesten välinen ero on pieni: naisista on elämänsä aikana palanut 44 % ja miehistä 46 %.

Luvut selviävät LEO Pharman ja Iholiiton teettämästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista auringonottoon, sen vaaroihin, ihoon ja aurinkokeratoosiin eli okasolusyövän esiasteeseen. 

Aurinkokeratoosi ja okasolusyöpä tunnetaan huonosti

Vaikka ihosyövän ja auringon altistuksen yhteys tiedetään, ihosyöpä oli tuntematon lähes viidennelle osalle vastaajista (19 %).

Ihosyövistä melanooman tiesi 78 % kaikista vastaajista. Naiset ovat miehiä paremmin selvillä ihosyövistä, sillä naisista 83 % tiesi melanooman miesten osuuden ollessa 72 %. Yleisimmät ihosyövät eli okasolusyövän tiesi 5 % ja tyvisolusyövän 15 % kaikista vastaajista. Ihosyöpä oli tuntematon lähes joka viidennelle vastaajalle (19 %).

Johtavassa asemassa olevat henkilöt (11 %) tiesivät parhaiten okasolusyövän. Sen esiaste eli aurinkokeratoosi oli tuttu kuitenkin vain 7 % vastaajista; naisista 10 % ja miehistä 4 % tiesivät aurinkokeratoosista.

Miksi aurinkoon?

Rusketus on 24 % mielestä kaunista. Lähes kolmannes naisista arvostaa rusketusta kauneustekijänä, ja miehistäkin viidennes. Terveysvaikutus eli D-vitamiinin saatavuus oli tärkeä viidenneksen mielestä kaikista vastaajista. Naisista 23 % otti aurinkoa saadakseen D-vitamiinia ja miehistä 18 %. Päivettynyttä ihoa puolestaan piti terveen näköisenä 13 %.

Suurin osa eli kaikkiaan 35 % kertoi erilaisia syitä auringonottoonsa: huvi, lämpö, ulkoilu, mielenterveys, päivetys. Miehistä jopa 43 % ilmoitti auringon oton syyksi satunnaiset tekijät, kun taas naisista vain 29 %.

Iho muistaa auringonotot

Ihotautien erikoislääkäri ja patologi Susanna Virolainen HUS:ta hoitaa mm. aurinkokeratoosipotilaita.

 – Potilaat ovat nykyisin hyvin valistuneita ja hakeutuvat herkästi hoitoon, jos iholle ilmaantuu uusia muutoksia. Joskus vaiva on aivan viaton, kuten vanhuuden syylä. Usein kuitenkin potilailta löytyy myös ihosyöpiä ja esiasteita, kuten aurinkokeratoosia. Potilaat ovat huojentuneita, kun vaivan syy selviää ja hoito voidaan toteuttaa nopeasti, Susanna Virolainen opastaa.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että auringonotto oli suosittua mm. 80-luvulla, jolloin auringonoton riskejä ei tiedostettu. Kommentit ”80-luvulla en käyttänyt suojaa, mutta nyt käytän”, ”ei enää paahdeta kuin nuorena” tai ”jos makaisin auringossa, rasvaisin enemmän” kuvaavat muutosta, joka on tapahtunut auringon otossa.

Kaikista vastaajista 65 % on muuttanut suhtautumistaan auringonottoon. Naisista  jopa 72 % on muuttanut asennettaan ja miehistä 58 %.

Etelässä ihonsa suojaisi auringolta 73 % - ja Suomessa vastaavasti 45 %. Vain 28 % piti tärkeänä suojautua auringolta ulkotöissä tai – liikunnassa.

Yli 80 % on polttanut auringossa hartiat, selän tai rinnan ja 20 % kasvot.

Susanna Virolainen muistuttaa, että auringosta saa myös nauttia, kunhan sen tekee järkevästi.Liika on liikaa auringonotossakin. Hiljaa hyvää tulee!

Tutkimuksen toteutti tutkimustoimisto IROResearch Oy. Tutkimuksessa haastateltiin kaikkiaan 402 iältään 45-74-vuotiasta suomalaista kiintiöitynä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Vastaajista pääkaupunkiseudulta oli lähes 40 %, maaseudulta 13 % ja loput väestömäärältään erikokoisista kaupungeista. Haastattelut tehtiin toukokuussa 2011.

Lisätiedot

Sami Hyvönen

Maajohtaja

LEO Pharma Oy

Puh. 040 368 6960

sami.hyvonen@leo-pharma.com

Vesa Väisänen

Asiakkuusjohtaja

IROResearch Oy

Puh. 050 320 9142

vesa.vaisanen@iro.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.