Muista tarkistaa nestekaasupullot ja -laitteet karavaanikauden alkaessa

Nestekaasupullojen ja -laitteiden turvallisuus kannattaa tarkistaa ennen kauden alkua. Kaasuvuoto aiheuttaa aina vaaratilanteen, jonka voi välttää pienellä vaivalla. Kaasupullojen ohella huomio kannattaa kiinnittää liitäntäletkuihin ja tiivisteisiin, ettei niissä ole vuotoja. Oikein käytettynä nestekaasu on turvallinen, ympäristöystävällinen ja tehokas energianlähde.

Kaasuvuodot voivat aiheuttaa tulipaloja ja räjähdyksiä. Kaasupullojen ja -laitteiden säännöllinen huolto ja laitteiden ohjeiden mukainen käyttö estää tehokkaasti onnettomuuksia. Kaasuonnettomuuksien yleisimpiä syitä ovatkin vanhat ja kuluneet laitteet tai niiden huolimaton käyttö. ”Vakavat kaasuonnettomuudet matkailuvaunuissa ja -autoissa ovat onneksi harvinaisia. Karavaaniharrastajat kiinnittävät mielestäni kohtalaisen hyvin huomiota kaasuturvallisuuteen, mutta aina silloin tällöin näkee laiminlyöntejä ja huolimattomuutta”, toteaa Paavo Rousku, SF-Caravan Ry:n nestekaasusta vastaava leirintä- ja turvatoimikunnan jäsen. ”Huoltotoimenpiteet on hyvä tehdä kerran vuodessa, mutta vähintään kahden vuoden välein. Vaikka onnettomuuksia on harvoin, seuraukset voivat olla vakavia, ihmishenkiä uhkaavia”, jatkaa Rousku. ”Nestekaasun käyttäminen on kuitenkin turvallista, kun laitteisto on kunnossa ja noudattaa ohjeita”, toteaa AGAn myyntipäällikkö Juho Luodeslampi. Alla olevaan luetteloon on koottu muutamia käytännön vinkkejä, joita seuraamalla nestekaasun ja laitteiston käyttäminen on turvallista: 1. Lue nestekaasulaitteiston käyttöohjeet huolellisesti. • Varmista ennen nestekaasulaitteiston kokoamista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet. • ÄLÄ yritä korjata järjestelmän vaurioituneita osia itse. 2. Tarkista letkut ja liittimet vuotojen varalta. • Nestekaasukäyttöön tarkoitetussa letkussa on oltava EN-merkintä sekä valmistusvuosi. • Kansainvälisesti hyväksytyt letkut ovat väriltään oransseja. • Tarkista letkujen ja liittimien tiiviys aina ennen käyttökauden aloittamista. Käytä tiiviyden tarkistamiseen saippuavesiliuosta tai AGAn vuodonilmaisusprayta. Taivuta letkua peukalolla ja etusormella. Jos letkun pinnassa näkyy halkeamia, vaihda letku. • AGA suosittelee letkujen vaihtamista joka kolmas vuosi, ja SF-Caravan ry vähintään viiden vuoden välein. Letku pitää kuitenkin vaihtaa heti, jos siinä on murtuma. 3. Käytä vain sellaisia nestekaasulaitteita, joissa on CE-merkintä. • Merkintä on valmistajan antama tae siitä, että tuote vastaa EU:n laatuvaatimuksia. 4. Estä nestekaasupullon kuumentuminen. • Kaikissa AGAn nestekaasupulloissa on varoventtiili. Venttiili vapauttaa pullon kuumentuessa muodostuvan ylipaineen, mikä estää pullon räjähtämisen. Jos nestekaasupullon sisällä oleva paine ylittää 25 baaria, varoventtiili aukeaa, ja se vapauttaa nestekaasua ilmaan niin paljon, että pullon sisäinen paine ja lämpötila laskevat 65 celsiusastetta vastaavalle tasolle. 5. Säilytä nestekaasupullo aina pystyasennossa. • Varoventtiili on suunniteltu tasaamaan pullon sisäinen ylipaine. • Jos pullo on vaakatasossa, varoventtiilistä vapautuu nestemäistä nestekaasua, ja pullon sisäinen paine ei laske halutulla tavalla. Tällöin kaasupullo voi räjähtää. 6. Älä koskaan jätä kaasugrilliä tai -liettä vartioimatta. • Estä onnettomuuksien syntyminen seuraamalla laitteiston toimintaa. Jos tulipalo syttyy, katkaise kaasun syöttö sulkemalla pullon venttiili. 7. Irrota paineensäädin nestekaasupullosta käytön jälkeen. • Jos laitteita ei käytetä pitkään aikaan, AGA suosittelee paineensäätimen irrottamista ja pullon siirtämistä hyvin tuuletettuun varastotilaan, ei kuitenkaan kellariin tai ullakolle. Myrkytön nestekaasu voi aiheuttaa todellisia vaaratilanteita Nestekaasu eli propaani on hiilivety, joka valmistetaan jalostamalla raakaöljystä. Propaani on palava ja väritön kaasu. Se ei ole myrkyllistä. Turvallisuussyistä luonnollisesti hajuttomaan kaasuun on lisätty hajustetta. Nestekaasun kiehumispiste on –42°C, ja se on kaksi kertaa ilmaa raskaampaa. ”Vaikka nestekaasu lähtökohtaisesti on myrkytön, vaara syntyy, kun se sekoittuu ilman kanssa tuulettumattomassa tilassa. Tällöin saattaa syntyä palava seos, jonka yksikin kipinä voi sytyttää. Silloin seuraukset voivat olla hengenvaarallisia”, muistuttaa Juho Luodeslampi. Jos huomaat nestekaasun vuotavan • Sammuta kaasunsyöttö eli sulje pulloventtiili. • Irrota paineensäädin. • Poista avotulen lähteet ja sähkölaitteet alueelta (esim. savukkeet, nuotiot, sähkötyökalut). • Tuuleta tila avaamalla kaikki ikkunat ja ovet. • Turvaetäisyys on 300 metriä (esimerkiksi, jos nestekaasupullo on kuumentunut voimakkaasti). Lisätietoja: Juho Luodeslampi Oy AGA Ab Myyntipäällikkö Nestekaasut, retail-myynti Puh. +358-40-556 0168 e-mail juho.luodeslampi@fi.aga.com Kaikki AGAn toimittamat nestekaasupullot täytetään nykyaikaisella täyttölaitoksella, jonka toimintaa ohjaavat kattavat turvallisuus- ja laatujärjestelmät. Täytön yhteydessä sekä pullo että venttiilit tarkastetaan ja tarvittaessa myös kunnostetaan perusteellisesti. (Lähde: AGAn laadunvalvontaosasto ja Directorate for Civil Protection and Emergency Planning – DSB.) Oy AGA Ab on osa Linde Groupia, joka on maailman johtavia teollisuuskaasu- ja teknologiayhtiöitä. Linde Groupilla on lähes 48 000 työntekijää 100 maassa. Suomen AGA on osa Linde Groupin Pohjois-Euroopan yksikköä, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat sekä Baltian maat. AGA on alueensa johtava teollisuuskaasujen toimittaja, jonka kokonaisratkaisuihin sisältyvät mm. kaasut, kaasulaitteistot, prosessiosaaminen sekä koulutus- ja huoltopalvelut. AGAn kehittynyt kaasuteknologia auttaa asiakkaita parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä suojelemaan samalla ympäristöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit