Rikkidirektiivi loi kysynnän LNG:lle: AGA toimittaa nesteytettyä maakaasua teollisuuden ja liikenteen tarpeisiin

Ruotsissa nesteytetty maakaasu eli LNG on jo laajassa käytössä muun muassa teollisuuden prosesseissa ja polttoaineena liikenteessä. LNG on kustannustehokas vaihtoehto myös suomalaiselle teollisuudelle. Rikkipäästöiltään olematon LNG tarjoaa yhden ratkaisun myös rikkidirektiivin synnyttämiin haasteisiin.

LNG (Liquefied Natural Gas) on maakaasua, joka on jäähdytetty -162 asteeseen. LNG ei sisällä rikkiä eikä raskasmetalleja. Se aiheuttaa 20–30 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin öljy. Kaasuyhtiö AGAlla on Ruotsissa Itämeren ensimmäinen LNG-terminaali. AGAlla on myös laaja kokemus LNG:n käytöstä biokaasutankkausasemien varajärjestelmissä.

Suomessa nesteytetyn maakaasun käyttömahdollisuudet ovat hyvin samankaltaiset kuin Ruotsissa. Tällä hetkellä LNG:tä ei kuitenkaan käytetä suomalaisessa teollisuudessa ja liikenteessä juuri lainkaan, vaikka sitä voitaisiin toimittaa Suomeen muun muassa juuri Nynäshamnin terminaalista. Lähivuosina Itämeren alueelle on suunnitteilla useita uusia LNG-terminaaleja.

– Vastaamme LNG:n koko arvoketjusta aina säiliöiden rakentamisesta nesteytetyn maakaasun jakeluun saakka. Nesteytetyn maakaasun jakelu vaatii korkealaatuista kryotekniikkaosaamista, millä varmistamme sen, että se pysyy katkotta -162 asteisena eli nesteytetyssä muodossa, kertoo Pasi Moisio, Project manager LNG, AGAlta.

LNG toisi säästöjä muun muassa metalliteollisuudelle

LNG soveltuu teollisuuteen esimerkiksi polttoaineeksi. Ruotsissa muun muassa Nynäsin öljynjalostamo käyttää LNG:tä raakaöljyn jalostamisprosessissaan. Nesteytettyä maakaasua käyttämällä yritys pienentää samalla hiilidioksidipäästöjään 20 000 tonnia vuodessa.

Kaukolämpöä tuottavat voimalat käyttävät nesteytettyä maakaasu, jolla voidaan korvata raskas polttoöljy. Teollisuudessa LNG:tä voidaan puolestaan hyödyntää myös lopputuotteiden raaka-aineena esimerkiksi vetyä valmistettaessa.

– Paperi- ja metalliteollisuudessa nesteytettyä maakaasua käytetään muun muassa lämmittämis- ja kuivausprosesseissa. LNG:n metalliteollisuudelle tuomia hyötyjä ovat energiasäästöt ja tehokkaampi palamisprosessi. Lisäksi matalampi valmistevero pienempien päästöjen vuoksi tuo yrityksille säästöjä pitkän tähtäimen ympäristöhyötyjen lisäksi, Moisio sanoo.

Ensi vuoden alusta lähtien AGA toimittaa nesteytettyä maakaasua myös Viking Linen uuteen alukseen M/S Viking Graceen. Ympäristöystävällisenä polttoaineena LNG täyttää uudet tiukat rikki- ja typpioksidirajat. Nykyisin käytössä olevat polttoaineet eivät sitä tee. LNG:tä on käytetty jo yli kymmenen vuoden ajan alusten polttoaineena Pohjanmeren Norjan-puoleisilla alueilla.

Lisätiedot:

Pasi Moisio

Oy AGA Ab

Project manager LNG

+358 10 242 0263

pasi.moisio@fi.aga.com

.

Oy AGA Ab

Oy AGA Ab on osa Linde Groupia, joka on maailman johtavia teollisuuskaasu- ja teknologiayhtiöitä. Linde Groupilla on noin 50 500 työntekijää yli 100 maassa. Suomen AGA on osa Linde Groupin Pohjois-Euroopan yksikköä, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat sekä Baltian maat. AGA on alueensa johtava teollisuuskaasujen toimittaja, jonka kokonaisratkaisuihin sisältyvät mm. kaasut, kaasulaitteistot, prosessiosaaminen sekä koulutus- ja huoltopalvelut. AGAn kehittynyt kaasuteknologia auttaa asiakkaita parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja laatua sekä suojelemaan samalla ympäristöä.

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.