Ruotsalaiset ovat uskottomia hotelleissa peitenimellä Svensson

Hotels.comin teettämän internet-kyselyn mukaan neljäsosa ruotsalaisista voisi ajatella salasuhdetta ja kaksi kymmenestä on jo pettänyt kumppaniaan. Kolmasosa on käyttänyt hotellihuonetta ollessaan uskoton kumppanilleen. Kirjautuessaan salanimellä hotelliin ruotsalaiset käyttävät useimmiten sukunimeä Svensson.

Tutkimusyritys Cint selvitti ajanjaksolla 26.11.–3.12.2008 Hotels.comin toimeksiannosta ruotsalaisten hotellikäyttäytymistä. Kyselyyn vastasi 2616 ruotsalaista. Salanimellä hotelliin kirjautuneista ruotsalaisista 15 prosenttia kertoi käyttäneensä nimeä Svensson. Yleisin sukunimi Ruotsissa on itse asiassa Johansson, jota käytetään peitenimenä kolmanneksi eniten Svenssonin ja Erikssonin jälkeen. Svensson näyttää naapureillamme vastaavan englanninkielistä Smith-sukunimeä silloin, kun halutaan toimia anonyymisti.

Kolmasosa kyselyyn vastanneista ruotsalaisista on käyttänyt hotellihuonetta ollessaan uskoton kumppanilleen. Miehistä 42 prosenttia on menetellyt näin, kun taas naisista vain 18 prosenttia on pettänyt hotellissa.

Kaikki Svensson-nimellä hotelleihin kirjautuvat ruotsalaiset eivät kuitenkaan ole salasuhteessa. Suurin osa (56 %) anonyymisti hotelleihin kirjautuneista kertoi tekevänsä näin yksinkertaisesti saadakseen olla rauhassa. Neljäsosa (24 %) vastaajista käytti salanimeä, koska aikoi olla uskoton.
Liitteet & linkit