Tuore tutkimus: suomalainen on säästämis- ja sijoituspäätöksissään varovainen – naiset miehiä konservatiivisempia sijoittajia

Sukupuoli ja ikä määrittävät vahvasti säästämis- ja sijoituskohteiden valintaa. Naiset ovat miehiä konservatiivisempia säästäjiä ja sijoittajia. Miehet taas suosivat naisia useammin rahastoja ja osakkeita sekä ovat valmiimpia riskinottoon, kertoo säästämiseen ja sijoittamiseen erikoistuneen pankkiiriliike Alexandrian tuore kyselytutkimus. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus omassa Internet-paneelissaan. Tutkimuskysymyksiin vastasi marraskuussa 1094 henkilöä.

Lähes kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %) kertoo säästävänsä tai sijoittavansa varojaan. Yleisin tapa ovat säästötilit ja määräaikaistalletukset, joita hyödyntää 73 % kaikista säästäjistä ja sijoittajista. Vahvana kakkosena tulee omaan asuntoon sijoittaminen (49 %) ja kolmanneksi sijoittuvat erilaiset rahastot (40 %). Eläkevakuutus on säästäjistä 28 prosentilla. Osakkeisiin sijoittaa yksi neljästä.

Sukupuoli ja ikä vaikuttavat säästämis- ja sijoittamiskohteiden valintaan vahvasti. Erityisesti naiset (78 %) ja 18–29-vuotiaat (84 %) suosivat säästötilejä ja määräaikaistalletuksia. Miehet sijoittavat puolestaan naisia huomattavasti useammin rahastoihin (miehet 47 %, naiset 33 %) ja osakkeisiin (miehet 35 %, naiset 14 %).

– Säästötilit ja määräaikaistalletukset ovat toki sinänsä luotettavia sijoituskohteita, mutta inflaatio ja verot huomioon otettuna ne saattavat aiheuttaa melkoisen turvallisuusharhan. Tällä hetkellä talletuksen koron tulisi olla yli 3,7 %, jotta säästöjen arvo säilyisi inflaation ja verojen jälkeenkin, huomauttaa Alexandrian asiakaspalvelun johtaja Arja-Leena Puhakka.

Vanhimman tutkimukseen osallistuneen ikäryhmän edustajat, eli 60–64-vuotiaat, omistavat selvästi nuorempiaan useammin osakkeita, rahasto-osuuksia sekä maata tai metsää. Myös asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistaminen on tälle ikäryhmälle kaikkein yleisintä.

Suunnitelmallisuus puuttuu

Suomalaisten säästäminen ja sijoittaminen on säännöllistä, mutta enemmistö tekee sitä ilman selkeää tavoitetta. Noin 53 % kokee säästävänsä ja sijoittavansa säännöllisesti, mutta ilman selkeää tavoitetta. Noin yksi neljästä on sitä mieltä, että oma säästäminen ja sijoittaminen on säännöllistä, ja sillä on myös selkeä tavoite.

Selkeä tavoite Ilman selkeää tavoitetta
Säännöllistä 24 % 53 %
Satunnaista 11 % 13 %

Joka neljäs vastaaja ei osannut kysyttäessä määritellä lainkaan säästämis- ja sijoitustähtäimensä pituutta. Naisista jopa 32 % prosenttia valitsi En osaa sanoa -vaihtoehdon. Niistä vastaajista, jotka osasivat oman tähtäimensä pituuden määritellä, 64 %, säästää ja sijoittaa maksimissaan kymmenen vuoden tähtäimellä. Suomalaisten yleisin sijoitushorisontti on 5–10 vuotta. Nuorimmalla ikäryhmällä (18–29-vuotiaat) sijoitustähtäin on keskimääräistä lyhyempi: heistä 44 % säästää maksimissaan viiden vuoden tähtäimellä, kun kaikista vastaajista näin ilmoitti 30 %.

Tunteella vai järjellä?

Suomalaiset säästävät ja sijoittavat omien sanojensa mukaan järjellä, eivät tunteella. Neljä kymmenestä kokee tekevänsä sijoitus- ja säästämispäätökset hyvin järkiperusteisesti. Vastaavasti erittäin tunneperusteisesti sijoittamis- ja säästämistoimissaan tunnustaa toimivansa vain neljä prosenttia kaikista vastaajista.

– Vaikka haluaisimmekin ajatella muuta, tunteet ohjaavat usein käyttäytymistämme myös sijoittaessa. Parhaiten hätiköityjä päätöksiä ehkäisee hyvin laadittu sijoittamisen ja säästämisen suunnitelma, muistuttaa Puhakka.

Varsinkin naiset karttavat riskinottoa: heistä peräti kuusi kymmenestä haluaa sijoituksiltaan suurta varmuutta, kun taas miehistä näin ajattelee vain 35 %. Toisessa ääripäässä taas joka kymmenes miehistä on valmis vahvaan riskinottoon, naisista ainoastaan kaksi prosenttia.

– Säästämis- ja sijoittamispäätökset ovat isoja asioita, joten niihin kannattaakin suhtautua vakavasti. Järkevyyttä ei kannata kuitenkaan käyttää synonyyminä sellaiselle varovaisuudelle, joka ei palvele lopputulosta. Itselle sopivia ratkaisuja kannattaa tutkia laajasti. Apua saa tarvittaessa, Puhakka kannustaa.

Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa 1.–9.11.2012 välisenä aikana. Kyselytutkimukseen vastasi 1094 suomalaista 18–64 vuoden ikäistä kuluttajaa.


Tutustu myös tutkimustuloksia esittelevään esitysmateriaaliin SlideSharessa: http://www.slideshare.net/AlexandriaPankkiiriliike/alexandria-pankkiiriliike

Esityksen voi vapaasti upottaa tai linkittää omalle sivulleen. Myös esityksen yksittäisiä kuvia voi käyttää, kunhan linkittää alkuperäiseen lähdemateriaaliin eikä rajaa tai muokkaa kuvia millään tavalla.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj
viestintäpäällikkö Anssi Huisman
anssi.huisman at alexandria.fi
puh. 040 138 4639

Alexandria Pankkiiriliike Oyj
Alexandria on toiminut vuodesta 1996, ja kuudentoista vuoden aikana olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi sijoittamiseen ja säästämiseen keskittyväksi sijoituspalveluyhtiöksi. Palveluitamme käyttää jo yli 55 000 asiakasta, ja heitä palvelee yli 220 henkilöä 20 konttorilla ympäri Suomea. Alexandrian kautta on sijoitettuna asiakkaidemme varoja yli 900 miljoonaa euroa. Lisätietoa:
http://www.alexandria.fi

Avainsanat: