Vastuulääkäripalvelulla ja hoitoketjuja kehittämällä isot kustannussäästöt Porvoossa

Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on uudistanut vanhuspalvelujen hoitoketjuja yhdessä Doctagonin kanssa. Uudistuksella Porvoo säästi 1,2 miljoonaa euroa pelkästään vuoden 2013 aikana. Tuoreen Nordic Healthcare Groupin raportin mukaan uudistuksilla on mahdollista saavuttaa jopa 2,4 miljoonan euron vuosittainen kokonaissäästö.

– Uudistimme rohkeasti koko vanhuspalveluiden hoitoketjun. Kehitimme kotihoidon ja terveyskeskussairaalan toimintaa ja vähensimme erikoissairaanhoidon palveluiden turhaa käyttöä. Ikäihmiset ohjautuivat aikaisemmin erikoissairaanhoitoon myös silloin, kun erikoissairaanhoidon palvelujen käytölle ei ollut lääketieteellisiä perusteita, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme Porvoon kaupungilta.  

– Hoidamme ikääntyneitä nyt heidän omassa turvallisessa asuinympäristössään, emmekä siirtele heitä turhaan eri hoitoyksiköiden välillä. Kehitimme sekä työnjakoa, yhteistyötä että hoitoonohjausta. Kaikki potilaan hoitoon osallistuvat tietävät olennaiset asiat potilaan tilasta. Näin onnistuimme parantamaan hoidon laatua ja saimme aikaan merkittäviä säästöjä sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksissa
, sanoo sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme Porvoon kaupungilta.

Keskeinen osa uudistusta oli ympärivuorokautisten lääkäripalvelujen käyttöönottaminen vanhuspalveluissa. Uudistuksessa Porvoo sai Doctagonilta käyttöönsä geriatripalvelut sekä ikäihmisten ympärivuorokautisen lääkärituen niin kotihoitoon, palveluasumiseen kuin Näsin terveyskeskussairaalaan. Käytännössä lääkäri ja hoitaja tekevät yhdessä jokaiselle potilaalle yksilöllisen hoitosuunnitelman ja Doctagonin vastuulääkäri on tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Porvoon vanhuksia hoidettiin aiemmin liikaa laitoksissa kansallisiin suosituksiin verrattuna. Uudistuksen myötä vanhuspalveluita on pystytty kehittämään suunniteltua nopeammin.

Ikäihmisten hoitopäivien lukumäärä erikoissairaanhoidossa on vähentynyt viidesosalla sekä 75 vuotta että 85 vuotta täyttäneiden potilaiden ikäryhmissä. Terveyskeskussairaalan käyttöaste ja kuormitus on pienentynyt 115 prosentista 100 prosenttiin. Tämä on mahdollistanut myös kotihoidon asiakkaiden pääsyn suoraan kotihoidosta terveyskeskusosastolle kuntoutus- ja arviointijaksoille.

– Doctagon Vastuulääkäripalvelun avulla kunnat voivat taata ikääntyneille laadukkaan hoidon tutussa asuinympäristössä ja saavuttaa samalla merkittäviä kustannussäästöjä. Vastuulääkäripalvelun hyödyt ja Porvoon tulokset ovat suoraan sovellettavissa mihin tahansa kuntaan, joka painii kustannusten hallitsemattoman kasvun ja hoidon laatuhaasteiden kanssa.  Kansallisella tasolla voidaan puhua 100 miljoonan euron vuosisäästöistä. Ikääntyneiden laadukas hoito ja kunnan kustannussäästöt kulkevat käsi kädessä. Porvoo on suunnannäyttäjä tällä tiellä, toteaa Doctagonin toimitusjohtaja Stefan Wentjärvi.

Lisätietoja antavat:     

Porvoon kaupunki, sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme, puh. 040 178 9922 pia.nurme@porvoo.fi
Doctagon, liiketoimintajohtaja Anne Räsänen, puh. 044 733 8579 anne.rasanen@doctagon.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

AC-Sanafor on yksi Suomen kansainvälisesti palkituimmista viestintätoimistoista. Olemme toimineet Weber Shandwickin Suomen edustajana jo vuodesta 1992.

Liitteet & linkit