Affecto ensimmäisenä suomalaisena Euroopan parhaiden monikansallisten työpaikkojen joukkoon

Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisutalo Affecto on saanut ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä palkinnon Parhaat työpaikat -kilpailun Euroopan parhaiden monikansallisten työpaikkojen joukossa. Palkinto jaettiin eilen illalla Great Place to Work -gaalassa Berliinissä.

”Palkinto on osoitus siitä, että olemme onnistuneet kahdella rintamalla. Olemme kehittäneet modernin maayhtiöorganisaation, jossa työntekijällä on vain yksi esimies. Tämä on vapauttanut asiantuntijamme matriisiorganisaatiolle tyypillisistä ongelmista: lukuisilta eri esimiehiltä tulevista ristiriitaisista ohjeista sekä eri suuntiin tehtävästä työläästä ja aikaa vievästä raportoinnista”, Affecton konsernijohtaja Pekka Eloholma sanoo.

Malli toimii kaikissa Affecto-maissa ja on vapauttanut yhtiön asiantuntijat varsinaiseen asiakastyöhön. Tästä on puolestaan ollut seurauksena sekä työmotivaation että kannattavuuden selvä paraneminen.

”Olemme onnistuneet viemään kaikkiin maihimme selkeän johtamisjärjestelmän sekä yksilön kunnioittamisen ilmapiirin, jossa olennaista on työntekijöiden ja esimiesten välinen luottamus pyrittäessä kohti yhteisiä tavoitteita”, hän jatkaa.

”Selkeä, tavoitteellinen ja arvojohdettu – näillä sanoilla voi parhaiten kuvata Affecton yrityskulttuuria. Määreillä voi kuvata myös monta muuta yrityskulttuuria, mutta Affectolla niihin liittyy vielä toinen ulottuvuus: inhimillisyys. Affecto on vaativa, mutta samalla välittävä yritys, ja se tekee Affectosta erityislaatuisen organisaation kokoluokassaan",  Great Place to Work Institute Finlandin toimitusjohtaja Panu Luukka sanoo.

Affectossa johtamisen työkaluina käytetään selvää ja tavoitteellista visiota sekä sitä kohti ohjaavaa strategiaa. Innostava johtaminen, yhteiset prosessit ja terminologia sekä ennen kaikkea yhteinen arvopohja ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta.

Lisäksi suorituskykyä ja työhyvinvointia seurataan jatkuvasti ja järjestelmällisesti. Seurannasta nousee esiin kehityskohteita, joiden tavoitetaso asetetaan korkealle.

Monikansallisten työpaikkojen sarjassa halutaan nostaa esiin yrityksiä, jotka työskentelevät hyvien työpaikkojen luomiseksi yli maanrajojen, kulttuuri- ja kielieroista huolimatta. Sarjaan hyväksytään yrityksiä, jotka osallistuvat Parhaat työpaikat -kilpailuun vähintään kolmessa maassa Euroopassa. Affecto-maista kilpailuun osallistuvat Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska.

Affecton palveluksessa on 1100 työntekijää.

Lisätietoja:
Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Affecto

Puhelin 0205 777 737, sähköposti pekka.eloholma(a)affecto.com

Affecto

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. EIM on kokonaisvaltaista tiedon hallintaa, mikä huolehtii informaation hyvästä käytettävyydestä ja hyödyntämisestä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa.

Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia asiakas- ja toimialakohtaisia ratkaisuja ja palveluja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 127 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja yhtiön palveluksessa on yli 1000 henkilöä.

www.affecto.com

Avainsanat: