Affecto jatkaa markkinoita nopeampaa kasvuaan kannattavasti

Report this content

Selvää parannusta edellisvuodesta sekä kolmannella neljänneksellä että vuoden alusta.

Affecton liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 17 prosenttia 27,9 miljoonaa euroon (kolmas neljännes 2010: 23,9 milj. €). Liikevoitto kasvoi 2,1 miljoonaan euroon (1,1 milj. €). Neljännes oli sekä liikevaihdon että liikevoiton osalta parempi kuin vastaava neljännes kahtena edellisenä vuotena.

Liikevaihto vuoden alusta oli 90,6 miljoonaa euroa (78,0 milj. €), jossa on kasvua 16 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Liikevoitto kolmelta ensimmäiseltä neljännekseltä on kasvanut merkittävästi: 5,4 miljoonaan euroon edellisvuoden vastaavan jakson 0,9 miljoonasta eurosta.

”Kolmannen vuosineljänneksen suoritus oli hyvä. Olemme onnistuneet hyvin tämän vuoden päätavoitteessamme eli kannattavuuden parantamisessa. Lisäksi olemme kasvaneet pääliiketoiminnassamme markkinoita nopeammin kaikissa Pohjoismaissa”, Affecton toimitusjohtaja Pekka Eloholma sanoo.

Voimakkainta kasvu on ollut Ruotsissa (71 prosenttia), jossa toiminta on kuitenkin kasvuun tähtäävien kehitystoimenpiteiden vuoksi vielä tappiollista. Kaikissa muissa Affecto-maissa – Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa – toiminta on kasvanut kannattavasti.

”Ruotsissa olemme parantaneet asemaamme markkinoilla ja tunnettuuttamme Business Intelligence -ratkaisujen toimittajana. Nyt tytäryhtiön on kasvanut riittävän suureksi, jotta se pystyy tekemään tulosta ja keskittymään kannattavuuden parantamiseen”, Eloholma sanoo.

Hyvän tuloksen taustalla on pitkäjänteinen työskentely Affecton tarjooman kehittämiseksi asiakkaiden tarpeita vastaavaksi. Affecto tunnetaan nykyisin BI-markkinoilla suunnannäyttäjänä, minkä ansiosta asiakkuudet ovat yhä useammin syventyneet kumppanuuksiksi. Tällöin myös hankkeiden koko on kasvanut.

Esimerkki asiakaskumppanuudesta on Norjan Postin kanssa juuri solmittu kaksivuotinen sopimus, johon sisältyy myös kaksi optiovuotta. Affecto ylläpitää sovelluksia ja kehittää edelleen postin BI-järjestelmää, joka tuottaa postille ajantasaista tietoa volyymeistä ja ajankäytöstä tuotannon ja jakelun eri vaiheissa. Sopimuksen kokonaisarvon arvioidaan olevan noin 0,9–1,8 miljoonaa euroa.

Affecton tilauskanta 30.9.2011 oli 45,2 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 4 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna (43,6 milj. €). Yleiseen talouskehitykseen liittyvä epävarmuus ei ole juurikaan näkynyt yhtiön päivittäisessä toiminnassa. Affecto odottaa edelleen saavuttavansa vuodelle 2011 asetetut tavoitteet: vähintään vuoden 2010 tuloksen kaksinkertaistaminen ja 10 prosentin kasvu.

Koko konsernissa keskitytään edelleen kannattavuuden parantamiseen ja markkinoita nopeampaan kasvuun.

”Uskomme BI-markkinoiden jatkavan kasvuaan vielä ensi vuonnakin. Se voi muuttaa toiminnan painopistettä: kun talouden näkymät kiristyvät, organisaatiot todennäköisesti keskittyvät suorituskyvyn mittaamiseen ja johtamiseen edellisen taantuman tapaan”, Eloholma toteaa.

Lisätietoja:

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Affecto
Puhelin 0205 777 737, sähköposti pekka.eloholma(a)affecto.com

Hannu Nyman, johtaja, sijoittajasuhteet, Affecto
Puhelin 0205 777 761, sähköposti hannu.nyman(a)affecto.com

Affecto

Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisutalo. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaasti organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi yhtiö toimittaa operatiivisia ratkaisuja ja -sovelluksia, kuten dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM), vakuutusyhtiöiden tiedonhallintaratkaisuja (TIA) ja paikkatietopalveluita (Geographic Information Systems, GIS). Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 114 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja yhtiön palveluksessa on yli 1000 henkilöä.

www.affecto.com