Affecto rakentaa Helsingin kaupungin sähköisen palautejärjestelmän

Report this content

Affecto toimittaa Helsingin kaupungille sähköisen palautejärjestelmän, joka sisältää yhtenäisen palautteiden ja yhteydenottojen vastaanotto-, käsittely- ja arkistointijärjestelmän. Affecton toimittama järjestelmä parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia vaikuttaa kaupungin toimintaan sekä kehittää palveluita. Järjestelmä otetaan käyttöön vuosien 2012–2013 aikana tapahtuvan vaiheittaisen pilotoinnin jälkeen.

Helsingin kaupungin eri virastot ja liikelaitokset saavat vuosittain runsaasti palautetta ja muita yhteydenottoja kuntalaisilta sähköisesti, puhelimella, kirjallisesti ja kasvokkain. Tällä hetkellä Helsingin kaupungilla ei ole käytössä yhtenäistä palautteiden käsittelyjärjestelmää ja palautteisiin vastaaminen vie aikaa ja sitoo paljon resursseja. Yhtenäistä, systemaattista palautteiden arkistointia tai raportointia ei ole käytössä.

Sähköinen palautteiden käsittelyjärjestelmä varmistaa palautteen kohdistumisen heti mahdollisimman oikean tahon käsiteltäväksi. Ratkaisun avulla helsinkiläiset voivat jatkossa myös seurata palautteiden käsittelyn eri vaiheita sekä tutustua jo annettuihin palautteisiin ja vastauksiin.

Palautejärjestelmästä hyötyvät kuntalaisten lisäksi myös kaupungin johto, toiminnan suunnittelijat ja suoraan asiakasrajapinnassa toimivat henkilöt, jotka saavat nyt aiempaa paremmin tietoa kuntalaisten tärkeiksi kokemista asioista. Uuden keskitetyn järjestelmän odotetaan tehostavan toimintaa ja luovan uusia toimintatapoja, jotka parantavat virastojen välistä yhteistyötä.

”Yhtenäinen palautejärjestelmä mahdollistaa ensimmäisen kerran koko Helsingin kaupungin tasoisen palautteiden tarkastelun. Odotamme varsinkin järjestelmän käytettävyydeltä ja raportointiominaisuuksilta paljon”, hankkeen projektipäällikkö Heli Rantanen Helsingin kaupungin Talous- ja suunnittelukeskuksesta sanoo.

Palautejärjestelmä pohjautuu Helsingin kaupungin olemassa olevaan tekniseen infrastruktuuriin, ja sen toteutuksessa hyödynnetään Affecton sekä sen kumppaneiden erityisosaamista web-teknologioista. Toimitettava järjestelmä on joustava, ja se voidaan integroida helposti jo olemassa oleviin järjestelmiin. Järjestelmän jatkokehitysmahdollisuus oli yksi keskeisistä Affecton voittaman tarjouskilpailun kriteereistä.

Lisätietoja:

Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus, Heli Rantanen, projektipäällikkö, heli.k.rantanen@hel.fi, puh. 09 3102 5803

Affecto Finland Oy, Stig-Göran Sandberg, toimitusjohtaja, stig-goran.sandberg@affecto.com, puh. 0205 777 804

Affecto

Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisutalo. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaasti organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi yhtiö toimittaa operatiivisia ratkaisuja ja -sovelluksia, kuten dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM), vakuutusyhtiöiden tiedonhallintaratkaisuja (TIA) ja paikkatietopalveluita (Geographic Information Systems, GIS). Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 114 miljoonaa euroa vuonna 2010, ja yhtiön palveluksessa on yli 1000 henkilöä.

www.affecto.com