Affecto vahvistaa liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujaan yhteistyöllä Propentuksen kanssa

Affecto ja ohjelmisto- ja palveluyritys Propentus ovat solmineet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen, mikä vahvistaa ja laajentaa Affecton tarjoamaa Propentuksen identiteetinhallinnan ratkaisulla. Tämä täydentää Affecton toimittamia liiketoimintatiedon hallinnan (Business Intelligence), operatiivisia ja toimialakohtaisia ratkaisuja tarjoamalla kustannustehokkaan keskitetyn luvitusten hallinnan.

Organisaatiot tarvitsevat identiteetinhallintaa, kun työntekijöiden ja ulkoisten käyttäjien käyttöoikeuksia tai pääsyä järjestelmiin ja fyysiseen omaisuuteen täytyy valvoa ja hallinnoida. Identiteetinhallinnalla voidaan myös varmistaa, että organisaation henkilö- ja työsuhdetiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Sarbanes-Oxley-laki (SOX) synnyttää yrityksissä yleensä tarpeen keskitetylle tiedonhallinnalle. Yritysten on lain mukaan kyettävä todentamaan järjestelmällisesti, millaiset oikeudet kullakin työntekijällä on yrityksen toimintaympäristössä. Työntekijöillä ei esimerkiksi saa olla oikeuksia hyväksyä omia laskujaan.

Toimivalla identiteetinhallinnalla yritykset voivat minimoida tietoturvariskejään sekä saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä.

Työsuhteen päättyessä voidaan varmistua siitä, että yrityksen omaisuus kuten matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet palautuvat yrityksen haltuun. Lisäksi esimerkiksi ohjelmistolisenssit voidaan siirtää tehokkaasti käyttäjältä toiselle.

Kustannussäästöjä syntyy myös keskitetyllä identiteettien hallinnalla, kun päällekkäisiä tietojärjestelmiä voidaan purkaa yrityksen eri liiketoimintayksiköiden väliltä ja keskittää toiminnot entistä harvempiin järjestelmiin. Samalla järjestelmien päivittäminen tehostuu ja integrointi muihin järjestelmiin helpottuu.

”Tarjoamme Affecton kanssa asiakkaillemme valmiin, kokonaisvaltaisen identiteetinhallinnan ratkaisun, jossa on kattavat raportointiominaisuudet. Yritysjohto voi hyödyntää raportteja suoraan liiketoimintansa kehittämisessä ja käytännön työn tehostamisessa”, markkinointi- ja myyntijohtaja Sami Laaksonen Propentuksesta sanoo.

Lisätietoja:

Propentus Oy, Sami Laaksonen, Markkinointi- ja myyntijohtaja, sami.laaksonen@propentus.com, puh. 0500 726 714

Affecto Finland Oy, Pekka Mattila, Johtaja, pekka.mattila@affecto.com, puh. 0205 777 702

Affecto

Affecto on Pohjoismaiden suurin Business Intelligence -ratkaisutalo. BI-ratkaisujen eli liiketoimintatiedon hallinnan ratkaisujen avulla organisaation toiminnanohjausjärjestelmien ja muiden IT-järjestelmien tuottamaa tietoa voidaan jatkojalostaa ja hyödyntää tehokkaasti organisaation johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi yhtiö toimittaa operatiivisia ratkaisuja ja -sovelluksia, kuten dokumenttienhallinnan ratkaisuja (Enterprise Content Management, ECM), vakuutusyhtiöiden tiedonhallintaratkaisuja (TIA) ja paikkatietopalveluita (Geographic Information Systems, GIS). Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton vuosittainen liikevaihto on noin 114 miljoonaa euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 950 henkilöä.

www.affecto.com