Affectolle Sharepointin kehittämisen puitesopimus ulkoasiainministeriön kanssa

Puitesopimuksen ennakoitu arvo jopa miljoona euroa

Affecto Finland Oy on valittu julkisessa hankintamenettelyssä ulkoasiainministeriön SharePoint 2010 -järjestelmän kehittämispalvelujen puitesopimustoimittajaksi. Puitesopimuksen ennakoitu arvo on 600 000–1 000 000 euroa neljälle vuodelle.

Affecto kehittää VAMOS-hankkeessa ulkoasiainministeriön SharePoint-ympäristön käyttöä. Hankkeen tulevia projekteja ovat mm. intranetin uudistus, SharePointin mobiilikäytön kehittäminen sekä sähköisen työpöydän kehittäminen.

Yhteistyön käynnistyessä Affecto osallistuu intranetin Sharepoint-ratkaisuun perustuvaan uudistukseen sekä jatkokehittää työtiloja. Hankkeen kuluessa edetään kohti sähköistä työpöytää, jolla helpotetaan ulkoasiainhallinnon noin 2800 käyttäjän päivittäistä työntekoa lähes sadassa eri puolille maailmaa sijoittuvassa toimipisteessä.

Julkisessa tarjouskilpailussa kriteereinä olivat hinta ja laatu. Laadun arviointiin sisältyi harjoitustehtävä, jonka aiheena oli mobiilikäyttöisyys.

Solmittu sopimus vahvistaa Affecton asemaa valtionhallinnon asian- ja dokumenttienhallinnan sekä Microsoft SharePoint -alustaan erikoistuneena ratkaisutoimittajana.

Ulkoasiainministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi. Ulkoasiainministeriön toiminta keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, kauppapolitiikkaan ja kehityspolitiikkaan sekä ulkopoliittisesti merkittäviin kansainvälisiin asioihin ja yleensä kansainvälisiin suhteisiin. Ulkoasiainministeriön tehtävänä on myös avustaa muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa.

Lisätietoja:

Affecto Finland Oy
Toimitusjohtaja Stig-Göran Sandberg, Stig-Goran.Sandberg(at)Affecto.com, puh. 0205 777 804

Affecto

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. EIM on kokonaisvaltaista tiedon hallintaa, mikä huolehtii informaation hyvästä käytettävyydestä ja hyödyntämisestä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia asiakas- ja toimialakohtaisia ratkaisuja ja palveluja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 133 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja yhtiön palveluksessa on noin 1100 henkilöä. www.affecto.com