Affectolle Suomen ensimmäinen operatiivinen SÄHKE2-sertifikaatti

Affecton VIRTA-asianhallintajärjestelmä on ensimmäisenä Suomessa saanut SÄHKE2-sertifioinnin. Se siis täyttää Kansallisarkiston Sähköisten tietojärjestelmien sertifioinnin SÄHKE2-normin vaatimukset.

Uusi sertifikaatti koskee VIRTA-järjestelmän operatiivista osaa eli asianhallintaa ja dokumenttienhallintaa. VIRTA-järjestelmän asiakirjallisen tiedon muodostumista, käsittelyä ja hallintaa ohjaava eAMS on sertifioitu erikseen viime syksynä.

Sertifiointi helpottaa järjestelmän käyttöön ottavien julkishallinnon organisaatioiden tilannetta, sillä järjestelmää ei tarvitse auditoida enää uudestaan organisaatioiden lähtiessä hakemaan SÄHKE2-lupaa. Tämä keventää lupaprosessia ja tuo kustannussäästöjä.

Sähköisen säilyttämisen luvan saaminen tietojärjestelmälle edellyttää julkishallinnon organisaatioilta SÄHKE-normin kriteerien täyttämistä. Yksi kriteereistä on käytettävän sovelluksen SÄHKE2-sovellusauditointi. Tätä ei tarvita, jos tietojärjestelmä on SÄHKE2-sertifioitu.

SÄHKE2-vaatimusten mukaisessa operatiivisessa tietojärjestelmässä tulee voida hävittää määräajan säilytettyjä asiakirjoja sekä siirtää aineistoa arkistolaitoksen VAPA-palveluun. Siirtotoiminnallisuus on pakollinen vaatimus valtionhallinnon organisaatioille.

VIRTA-järjestelmän sertifioitu versio on tuotettu ja sitä ylläpidetään SÄHKE2-sertifiointivaatimusten mukaisesti.

Affecton VIRTA-asianhallintajärjestelmä nivoo yhteen organisaatiolle määritellyt tehtävät ja niihin liittyvät asiakirjat ja kuvaa niiden käsittelyn prosessina. Järjestelmä on kehitetty yhteistyössä Energiamarkkinaviraston, Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Säteilyturvakeskuksen, Tekesin ja Viestintäviraston kanssa. VIRTA yhdistää organisaatioiden tiedonhallintaa, mutta modulaarisena mukautuu myös kunkin organisaation tarpeisiin.

VIRTA-järjestelmän sertifioinnista vastasi Inspecta Sertifiointi Oy. Sertifikaatti myönnettiin toukokuussa 2013 ja se on voimassa kolme vuotta.

Lisätietoja:

Stig-Göran Sandberg, toimitusjohtaja, Affecto Finland Oy, Stig-Goran.Sandberg(at)Affecto.com, puh. 0205 777 80

Samuel Mäkelä, projektipäällikkö, Affecto Finland Oy, Samuel.makela(at)Affecto.com, puh. 0205 777 241

Affecto

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. EIM on kokonaisvaltaista tiedon hallintaa, mikä huolehtii informaation hyvästä käytettävyydestä ja hyödyntämisestä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia asiakas- ja toimialakohtaisia ratkaisuja ja palveluja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 133 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja yhtiön palveluksessa on noin 1100 henkilöä. www.affecto.com