Affecton pohjoismainen selvitys: tiedolla johtamisesta saadut hyödyt kannustavat jatkokehitykseen

Tiedolla johtamisen kehittämiselle tähän mennessä asetetut tavoitteet on saavutettu ja saadut hyvät kokemukset kannustavat jatkuvaan kehitystyöhön. Tämä käy ilmi Pohjoismaiden johtavan tiedolla johtamisen asiantuntijayritys Affecton keväällä 2013 toteuttamasta kyselystä.

Pohjoismaisissa organisaatioissa kehitetään määrätietoisesti kaikkia tiedolla johtamisen osa-alueita. Raportointi on tiedolla johtamisen osa-alueista suosituin – sitä on kehittänyt kahden viime vuoden aikana lähes 90 prosenttia vastanneista. Budjetointia ja suunnittelua sekä tiedon laatua on kehittänyt vähintään kaksi kolmasosaa organisaatioista.

– Kyselymme tulokset osoittavat, että pohjoismaisissa organisaatioissa tiedolla johtamisen kehittäminen on kiinteä osa toiminnan tehostamista. Sekä liiketoimintajohto että tietohallinto ymmärtävät, että tiedolla johtaminen on yksi menestyksen avaintekijöistä. Onnistumiset kannustavat organisaatioita panostamaan lisää tähän alueeseen, mikä näkyy toimialamme vahvana kasvuna, Affecton toimitusjohtaja Pekka Eloholma sanoo.

Tehtyihin kehittämistoimenpiteisiin ollaan kaikilla osa-alueilla hyvin tyytyväisiä. Kehittämisalueista kehittynyt analytiikka, raportointi ja taloustietojen konsolidointi ovat saavuttaneet parhaiten asetetut tavoitteet. Näillä alueilla tyytyväisyys on yli 90 prosenttia. Uusillakin osa-alueilla, kuten Big Datassa, tyytyväisyys on yli 80 prosenttia.

Vaikka paljon on jo tehty, kyselyn tuloksista ilmenee jatkuva tarve kehittää toimintaa. Yli 50 prosenttia organisaatioista ilmoittaa tekevänsä uusia kehittämishankkeita kaikilla kymmenellä tiedolla johtamisen osa-alueella. Seuraavan kahden vuoden aikana kehitetään erityisesti raportointia (89 %), tiedon laatua (85 %) sekä budjetointia ja suunnittelua (76 %).

Pohjoismainen tiedolla johtamisen kehittämistä koskeva kysely toteutettiin Affecton toimeksiannosta helmi‒huhtikuussa 2013. Kyselyyn vastasi 103 pääasiassa suurten organisaatioiden edustajaa.

Affecto Nordic Survey 2013 -tutkimus on kokonaisuudessaan liitteenä tiedotteen lopussa.

Lisätietoja:

Pekka Eloholma, toimitusjohtaja, Affecto Oyj,

Puhelin 0205 777 737, sähköposti pekka.eloholma(a)affecto.com

Affecto

Affecto on liiketoimintatiedon hallinnan (Enterprise Information Management, EIM) edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. Autamme asiakkaitamme parantamaan tuottavuuttaan ja kilpailukykyään tiedon paremmalla hyödyntämisellä johtamisessa ja päätöksenteossa. EIM on kokonaisvaltaista tiedon hallintaa, mikä huolehtii informaation hyvästä käytettävyydestä ja hyödyntämisestä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Affecto toteuttaa myös organisaatioiden prosesseja tehostavia ja yksinkertaistavia operatiivisia asiakas- ja toimialakohtaisia ratkaisuja ja palveluja sekä tarjoaa paikkatietopalveluja. Affecton pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yhtiöllä on tytäryhtiöt Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Liettuassa, Latviassa ja Puolassa. Affecton liikevaihto oli noin 133 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja yhtiön palveluksessa on noin 1100 henkilöä. www.affecto.com