• news.cision.com/
  • AFRY/
  • AFRY utvärderar miljöpåverkan och planläggning för havsvindkraftspark i Korsnäs

AFRY utvärderar miljöpåverkan och planläggning för havsvindkraftspark i Korsnäs

Report this content

Forststyrelsen planerar att utveckla en havsvindkraftpark i miljardklassen i Korsnäs, Österbotten. AFRY har valts ut för att leverera en miljökonsekvensbedömning och för att stödja Forststyrelsen i planläggningen av projektet. Avtalet omfattar även teknisk konsultation och om projektet genomförs skulle energiproduktionen i havsvindkraftsparken i Korsnäs kunna starta 2028, enligt Forststyrelsen.

Som förvaltare av statens mark- och vattenområden syftar Forststyrelsen till att tredubblera vindkraftsproduktionen i deras områden fram till 2030. Den nominella kraften i Korsnäs havsvindkraftspark skulle vara 1 400 megawatt, vilket motsvarar 54% av den totala vindkraftkapaciteten i Finland förra året. Det skulle byggas 70-100 vindkraftverk i Korsnäs havsvindkraftspark, där var och en av vindkraftverken har en nominell effekt på 12-30 megawatt.

AFRY känner till projektet sedan tidigare då AFRY även har konsulterat den tekniska förstudien för samma projekt. Planläggningsinitiativ accepterades i Korsnäs kommun 2020 och miljökonsekvensbedömningen började våren 2021.

Havsområdet framför Korsnäs har goda möjligheter för vindkraft då den genomsnittliga vindhastigheten i området överstiger 9 m/s. Dessutom är havsområdets djup och geologin i området lämpligt för att bygga vindkraft till havs. Fiske, fiskarter och flyttfåglar har beaktats i projektet. Miljökonsekvensbedömningen och tillståndet tar också hänsyn till havsvindkraftsparkens effekter på den närliggande Kvarkens skärgårds naturarv och den närliggande havsmiljön.

”Korsnäs projekt är ett betydande projekt på Finlands framväxande havsbaserade vindkraftsmarknad. I det här projektet medverkar ett brett utbud av både AFRYs experter och våra samarbetspartners”, säger Piia Heikkinen, chef för vind- och solenergi i AFRY i Finland.

"Havsbaserad vindkraft är ett intressant produktionssätt för förnybar energi i Finland, av vilket vi är villiga att bygga en samhällseffektiv verksamhet", säger projektledare för vindkraftsverksamhet, Pertti Tapio, Forststyrelsen. "Intresset för havsområden är starkt och AFRY ger oss ytterligare nödvändig kompetens för att utveckla detta projekt."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

AFRY
Piia Heikkinen, chef för Finlands vind- och solenergi
Tel. 050 505 3860
piia.heikkinen@afry.com

Forststyrelsen
Pertti Tapio, projektledare för vindkraftsverksamheten
Tel.
040 510 5302
pertti.tapio@metsa.fi

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.

Vi är 16 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.

Making Future