• news.cision.com/
  • AFRY/
  • AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

AFRYn toteuttamassa pilottihankkeessa Oulun satamassa haetaan ratkaisuja laivaperäisten jätteiden vastuulliseen käsittelyyn

Report this content

AFRY toteuttaa Baltic Sea Action Groupille (BSAG) vastuullisen merenkulun pilottihankkeen, jossa selvitetään Oulun sataman laivaliikenteeseen liittyviä jätevirtoja, niiden hallintaa ja hyötykäyttömahdollisuuksia sekä tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Pilotissa on mukana yrityksiä arvoketjun eri osista, mm. laivoja, varustamoita, laivameklareita, satamaoperaattoreita, jätehuoltoyhtiöitä ja kuljetusyrityksiä. AFRY toteuttaa pilottihankkeen kevään 2021 aikana haastattelemalla arvoketjun eri osia ja selvittämällä parhaita käytäntöjä jätteiden helppoon purkamiseen ja hyödyntämiseen kiertotalousratkaisujen avulla.

”Kestävät ratkaisut ja vastuullisen toiminnan edistäminen ohjaavat kaikkea toimintaamme AFRYllä. Olemme ylpeitä voidessamme tarjota kiertotalouden sekä jätehuollon osaamistamme Itämeren hyväksi. Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen, ja matalana ja melko vähäsuolaisena merenä se on herkkä erilaiselle kuormitukselle. Tässä hankkeessa pääsemme tekemään konkreettista työtä Itämeren tilan parantamiseksi”, sanoo AFRYn Ympäristö-liiketoimintayksikön johtaja Kaisa Vähänen.

”Satama on hyvä esimerkki arvoketjusta, johon osallistuu lukuisa määrä eri toimijoita. Varsinaisten jätteiden lisäksi ketjussa kulkee informaatiota. Tässä pilotissa tarkastellaan kaikkia jätejakeita, joita syntyy niin laivoilla kuin satamassakin. Hienoa, että niin moni yritys haluaa osallistua yhteiseen ponnistukseen”, kertoo BSAG:n projektijohtaja Elisa Mikkolainen. ”Oulu on vilkas ja monipuolinen yleissatama, jossa tehdään jatkuvaa kehittämistyötä. Siksi valitsimme Oulun pilottimme kohteeksi.”

”Oulun Sataman tavoitteena on olla vastuullisen satamatoiminnan edelläkävijä. Olemme asettaneet vastuullisuustavoitteemme korkealle, ja pyrimme niitä kohti johdonmukaisesti. Tämä BSAG:n pilottihanke merenkulun ympäristökuormituksen vähentämisestä on meille erittäin tärkeä askel kohti tavoitettamme ja samalla myös mahdollisuus yhteistyön kehittämiseen alueen toimijoiden kesken”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Päivi Vähänikkilä-Kuronen Oulun Satama Oy:stä.

Itämerellä liikennöi päivittäin noin 2 000 rahtialusta, joilla syntyvä käymälä- ja talousvesi- sekä ruokajäte voidaan purkaa laillisesti Itämereen. Päästöt aiheuttavat Itämeren rehevöitymistä, happikatoa ja roskaantumista. Nyt tehtävä pilotti liittyy BSAG:n vastuullisen merenkulun hankkeeseen, joka pyrkii ympäristökuormituksen ja merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseen. Hankkeen tavoitteena on merkittävästi kasvattaa maihin purettujen jätteiden määrää toimijoiden vapaaehtoisten käytäntöjen ja ohjeistuksen muutoksen avulla. BSAG:n ohjaama vastuullisen meriliikenteen hanke ”Harmaiden vesien ja ruokajätteen vastuullinen käsittely Itämerellä” on kaksivuotinen ja saa rahoituksensa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta 2014–2020.

Lisätietoja:

AFRY
Kaisa Vähänen
Johtaja, Ympäristö-liiketoimintayksikkö
puh. 010 334 9628
kaisa.vahanen@afry.com

BSAG
Elisa Mikkolainen
Projektijohtaja, Meriliikenne / Project Director, Maritime Affairs
puh. 040 660 1829
elisa.mikkolainen@bsag.fi  

Oulun satama
Päivi Vähänikkilä-Kuronen
Liiketoiminnan kehityspäällikkö
puh. 044 703 2764
paivi.vahanikkila-kuronen@ouluport.com

Tietoa AFRYstä

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka edistää muutosta kohti kestävämpää yhteiskuntaa.

Olemme 16 000 omistautunutta infra-, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future

Tilaa

Liitteet & linkit