Sievänaamiokärpänen löydettiin Imatralta

Report this content

Imatran kaupungin AFRYllä teettämissä luontoinventoinneissa on löydetty hyönteislaji, jota ei ole ennen tavattu Suomessa. Laji on varsin näyttävä, ampiaismainen sievänaamiokärpänen (Physocephala rufipes).

Kuva median käyttöön, kuvaaja mainittava: Petri Lampila, AFRY

”Naamiokärpäsiä on Suomessa vain parikymmentä lajia, ja vain kaksi niistä on loppukesällä runsaslukuisia. Kun sattumalta silmiin osunut yksilö ei vaikuttanut kummaltakaan niistä, eikä muutamalta harvinaisemmaltakaan lajilta, päätin pyydystää yksilön”, kertoo lajin löytänyt ympäristökonsultti Petri Lampila suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYltä.

Jere Kahanpää Luonnontieteellisestä keskusmuseosta on varmistanut Lampilan alustavan määrityksen maalle uudesta lajista. Lajia on tavattu aiemmin Virossa ja Etelä-Ruotsissa, joten sen löytyminen Suomesta oli melko odotettua.

Naamiokärpäslaji löytyi sähkölinjan alta purtojuurikasvustosta. Myöhemmissä inventoinneissa paikalta löytyi lisää yksilöitä, joten kyseessä on todennäköisesti pysyvä kanta.

”Avoimena pidettävät voimajohtoalueet voivat toimia elinympäristönä vaateliaalle perinne- ja paahdeympäristöjen eläinlajistolle, joista tämä laji on yksi esimerkki. Voimajohtoalueista voidaan paikoin kehittää luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkaita perinneympäristöjä aktiivisella hoidolla, ja Fingrid tarjoaakin maanomistajille tukea perinneympäristöjen hoitoon voimajohtoalueilla”, kertoo erikoisasiantuntija Tiina Seppänen Fingridiltä.  

Sievänaamiokärpänen on muiden naamiokärpästen tapaan toukkavaiheessa hyönteisten sisäloinen. Lajin toukka loisii eri kimalaislajeissa.

”Naamiokärpäsiä tai muita luontaisia loisia ei kuitenkaan pidä syyttää pölyttäjäkadosta. Loiset ovat osa arvokasta luonnon monimuotoisuutta, ja kun isäntälajit voivat hyvin, myös niiden loisilla on edellytykset elämään”, Petri Lampila sanoo.

Maalle uusi hyönteislaji ei ole automaattisesti uhanalainen. Mahdollinen uhanalaisuusluokka päätetään vasta seuraavassa arvioinnissa. Mahdollisia uhkatekijöitä lajille voivat olla esimerkiksi umpeenkasvu ja vieraslaji komealupiinin levittäytyminen. Uusia luontaisesti levittäytyneitä kärpäslajeja löydetään Suomesta vuosittain useita, mutta valtaosa niistä on pieniä ja huomaamattomia lajeja, joiden tunnistaminen edellyttää mikroskooppia.  

Uusi laji löydettiin Imatran kaupungin tilaaman Sotkulammen ja Linnansuon asemakaavoitukseen liittyvän luontoinventoinnin yhteydessä.

Lisätietoja:

Ympäristökonsultti Petri Lampila, p. 0400 598 232, petri.lampila@afry.com, AFRY Finland Oy

Erikoisasiantuntija Tiina Seppänen, p. 0303 95 5164, tiina.seppanen@fingrid.fi, Fingrid Oyj

Kaavoitusinsinööri Timo Könönen, p. 020 617 4425, timo.kononen@imatra.fi, Imatran kaupunki

Tietoa AFRYstä

AFRY on Euroopan johtavia suunnittelu- ja konsultointiyhtiöitä, joka vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Olemme 17 000 omistautunutta rakennetun ympäristön, teollisuus- ja energia-alojen sekä digitalisaation asiantuntijaa, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja tuleville sukupolville ympäri maailman.

Making Future

Tilaa

Multimedia

Multimedia