Agria Eläinvakuutukselta voi nyt hakea apurahaa eläinlääketieteelliseen tutkimukseen

Report this content

Agria käyttää osan vuosittaisista tuotoistaan eläinten hyvinvoinnin edistämiseen. Agrian ja Ruotsin kennelliiton (SKK) yhdessä perustama rahasto tukee vuosittain erilaisia lemmikkien terveyttä ja yhteiskunnallista asemaa edistävää tutkimustyötä. Tutkimusrahaa voivat hakea myös suomalaiset tutkijat tai työryhmät. Hakuaika on avoinna huhtikuun loppuun.

Tutkimusrahasto

Yhteinen rahasto perustettiin vuonna 2008. Rahaston tavoite on sen perustamisesta saakka ollut laajamittainen eläinlääketieteellisen tutkimustyön tukeminen sekä eläinten terveyden ja yhteiskunnallisen merkityksen edistäminen. Rahaston tukea on maksettu mm. perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloille sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle. Tutkimusrahasto myöntää vuosittain tukia noin 6 miljoonan Ruotsin kruunun eli reilun 600 000 euron edestä.

Tavoitteena terveemmät ja hyvinvoivat lemmikit

Tavoitteena on, että tutkimustuloksia voidaan soveltaa käytännössä ja niiden avulla voitaisiin vaikuttaa muun muassa jalostustoimintaan, lemmikkien terveyteen ja eläinten pitoon. Lisäksi tutkimustulosten avulla pyritään lisäämään lemmikittömien henkilöiden ymmärrystä kissojen ja koirien merkityksestä lemmikinomistajan terveydelle ja sen tuomista positiivista vaikutuksista sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Apurahan hakeminen  

Jos olet tutkija, eläinlääkäri tai muu lemmikkeihin liittyvän tutkimustyön kanssa työskentelevä henkilö, voit hakea Agrian ja SKK:n tutkimusrahaston myöntämää apurahaa.

Lähetä hakemuksesi tutkimusrahaston hakuportaalin kautta.

Hakuprosessin kaksi vaihetta

Apurahaa haetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä hakuvaiheessa hakijan tulee toimittaa lyhyt kuvaus tutkimuksesta, joka arvioidaan sen merkityksellisyyden ja potentiaalin perusteella. Tutkimuskomitea arvioi tutkimussuunnitelmat ja kutsuu valitut projektit toiseen vaiheeseen.

Ensimmäisen vaiheen hakemuksen tulisi sisältää enintään 3 sivun pituinen kuvaus, joka sisältää seuraavat asiat:

  • Tarkoitus ja tavoite
  • Projektin taustatietoa
  • Lyhyt kuvaus materiaalista ja metodeista
  • Mahdolliset alustavat tulokset
  • Haetun apurahan suuruus ja perustelu summalle
  • Muut tutkimukseen osallistuvat henkilöt
  • Kirjallisuuslista
  • Aikaisemmat tai nykyiset muut haetut apurahat projektille

Haettava summa voi olla maksimissaan 100 000 euroa (1 miljoona Ruotsin kruunua). Apurahaa ei myönnetä konferenssimatkoille.

Toinen vaihe

Ensimmäisestä vaiheesta valitut projektit jatkoon kutsutaan toimittamaan tarkka apurahahakemus. Ohjeet siihen tulevat toisen vaiheen kutsun mukana.

Kuka voi hakea apurahaa?

Hakijan tulisi mieluiten olla sidoksissa tutkivaan yliopistoon, tutkimusinstituuttiin tai muuhun organisaatioon/järjestöön, esimerkiksi eläinklinikkaan. Apurahaa ei myönnetä yksityishenkilölle, jolla ei ole kyseistä sidosta.  

Hakuaikataulu

1. Hakuvaihe 1.4. – 30.4.2018

2. Hakuvaihe 1.9. – 30.9.2018

Haluatko lisätietoja?

Huomaathan, että yhteydenotto tulee tehdä joko englanniksi tai ruotsiksi.

Yhteystiedot:

Lena Heimlén, tutkimusrahaston sihteeri 

Agria och SKK Forskningsfond
Box 771
191 27  Sollentuna
Sverige

forskningsfonden@skk.se

Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa kattavia vakuutuksia kissoille ja koirille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus. Käyttämiämme kuvia saa käyttää julkaisuissa - mikäli käytätte muuta kuvaa toivomme, että kuva ei sisältäisi brakykefaalisia/lyhytkalloisia koirarotuja tai sairaita lemmikkejä.

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit