Agrian tutkimusrahasto tukee 15 tutkimusprojektia vuonna 2020 – mukana suomalainen tutkimus kissojen käyttäytymisongelmista

Report this content

Agrian ja Ruotsin kennelliiton (SKK) yhdessä perustama rahasto tukee vuosittain erilaisia lemmikkien terveyttä ja yhteiskunnallista asemaa edistävää eläinlääketieteellistä tutkimustyötä. Vuodelle 2020 apurahaa jaettiin yhteensä 6,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 650 000 euroa) yhteensä 15 eri projektille.

Vaikka kissa on Suomen yleisin lemmikki niiden kytst on tutkittu vain vhn

Agria käyttää osan vuosittaisista vakuutusmaksutuloistaan lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseen tukemalla eläinlääketieteellistä tutkimusta tutkimusrahaston muodossa.

Vuodelle 2020 apurahaa saaneet projektit

Tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Vuodelle 2020 apurahaa jaettiin 6,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 650 000 euroa) yhteensä 15 eri pohjoismaiselle projektille. Mukana on yksi suomalainen projekti: Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Hannes Lohen tutkimus, joka kartoittaa kissojen käyttäytymisongelmiin johtavia riskitekijöitä.

Professori Hannes Lohi kertoo tutkimuksestaan:

”Kissojen persoonallisuutta ja käyttäytymistä sekä niihin vaikuttavia ympäristö- ja perintötekijöitä on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Kissojen käyttäytymisongelmat ovat kuitenkin verrattain yleisiä ja johtavat usein lemmikistä luopumiseen. Kissarotujen käyttäytymiserojen ja ulkoisten riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää käyttäytymisongelmien ehkäisemiseksi ja tämän Suomen suosituimman lemmikin hyvinvoinnin parantamiseksi.

Rotuerojen ja riskitekijöiden kartoittamiseksi olemme kehittäneet kissanomistajille suunnatun kattavan käyttäytymis- ja persoonallisuuskyselyn, jonka avulla haluamme kerätä maailman laajimman tutkimusaineiston sekä maatiaiskissoista että läpi kissarotujen.

Agrian rahoittamassa projektissa varmistamme kyselyn luotettavuuden ja kartoitamme erilaisten käyttäytymispiirteiden ja ei-toivotun käyttäytymisen yleisyyttä, rotueroja ja yleisimpiä riskitekijöitä. Tavoitteena on myös tarkastella persoonallisuuden ja ei-toivotun käyttäytymisen yhteyttä. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää kysely toimivaksi työkaluksi hyvinvoinnin seurannassa ja jalostustyössä. Ei-toivotulle käyttäytymiselle altistavien riskitekijöiden tunnistaminen voi vähentää kissojen ja niiden omistajien stressiä ja siten parantaa kissojen hyvinvointia.

Kyselyyn on tähän mennessä vastannut noin 3000 kissanomistajaa. Kyselyyn voivat osallistua kaikki kissanomistajat, niin puhdasrotuisten kuin maatiais- ja kotikissojenkin omistajat ja tutkimusryhmä toivoo aktiivista osallistumista tärkeän projektin edistämiseksi. Tietoturvattu kysely löytyy Petsofin alustalta: www.petsofi.com. Petsofiin rekisteröitymisen jälkeen omien kissojen tiedot lisätään alustalle ja tämän jälkeen kyselyyn pääsee vastaamaan. Käyttäytymiskyselyyn osallistumisen jälkeen vastaaja saa omasta kissastaan käyttäytymisraportin, jota voi verrata muihin samanrotuisiin ja kaikkiin kissoihin.”

Tutkimus toteutetaan professori Hannes Lohen Kissojen geenitutkimusryhmässä Helsingin yliopistolla ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa. Lisätietoja tutkimuksesta: lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi

Muut tutkimusprojektit

Muiden apurahaa saaneiden tutkimusten aiheina on muun muassa: koiran lonkkaniveldysplasian geneettisten riskitekijöiden kartoitus, kissan hypertrofisen kardiomyopatian (HCM) geneettiset aspektit ja kissojen verensiirtojen laadunvarmistus. Ensimmäistä kertaa tutkimusprojekteiden joukossa on myös yksi pienlemmikkeihin kohdistuva projekti, nimittäin marsujen synnytysvaikeuksien kartoitus.

Haku vuoden 2021 apurahoille alkaa 1.4.2020, lisätietoa tulee Agrian verkkosivuille maaliskuun aikana.

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille ja koirille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Kissojen persoonallisuutta ja käyttäytymistä sekä niihin vaikuttavia ympäristö- ja perintötekijöitä on toistaiseksi tutkittu vain vähän. Kissojen käyttäytymisongelmat ovat kuitenkin verrattain yleisiä ja johtavat usein lemmikistä luopumiseen. Kissarotujen käyttäytymiserojen ja ulkoisten riskitekijöiden tunnistaminen on tärkeää käyttäytymisongelmien ehkäisemiseksi ja tämän Suomen suosituimman lemmikin hyvinvoinnin parantamiseksi.
Professori Hannes Lohi