Agrian tutkimusrahasto tukee koirien ja kissojen tutkimustyötä 860 000 eurolla

Report this content

Agria Eläinvakuutus tukee vuosittain lemmikkien terveyttä ja yhteiskunnallista asemaa edistävää tutkimusta Agrian ja Ruotsin Kennelliiton yhteisen tutkimusrahaston avulla. Vuodelle 2022 apurahaa jaettiin yhteensä 860 000 euroa 15 uudelle tutkimusprojektille.

Agrian ja Ruotsin Kennelliiton yhteisen tutkimusrahaston tavoite on edistää lemmikkien hyvinvointia ja yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimukset tuottavat arvokasta tietoa lemmikkien terveydestä ja lisäävät tietoisuutta lemmikkien positiivisista vaikutuksista omistajille sekä lemmikkien yhteiskunnallisesta merkityksestä. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi jalostustoiminnassa ja lemmikkien pidon parantamisessa.

"On todella merkityksellistä voida yhdessä Agrian kanssa kehittää uutta tietoa liittyen koiran terveyteen sekä koiran ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen. Se takaa, että koiran hyvinvointi yhteiskunnassa jatkaa positiivista kehitystään", kertoo Ruotsin Kennelliiton toimitusjohtaja Kees de Jong

Agria on lahjoittanut apurahoja eläinlääketieteelliseen tutkimuksen tukemiseen jo vuodesta 1938. Agrian lahjoittamat apurahat koostuvat edellisen vuoden vakuutusmaksutuotoista, eli jokainen asiakas on mukana tekemässä hyvää.

Vuoden 2022 tutkimusprojektit

Apurahaa voivat hakea tutkijat Ruotsista, Suomesta, Tanskasta ja Norjasta. Tälle vuodelle hakemuksia tuli 22 kappaletta, joista 15:lle myönnettiin apurahaa.

"Tänä vuonna mukana on useita tutkimuksia, joiden aiheena on koiran yhteiskunnallinen rooli sekä lemmikkien ja ihmisten välisen vuorovaikutus. Lisäksi mukana on puhtaasti eläinlääketieteellisiä projekteja, jotka keskittyvät tiettyyn diagnoosiin tai rotuun", kertoo Agnes Fabricius, Agria Djurförsäkringin toimitusjohtaja.

Vuodelle 2022 tutkimusapurahaa myönnettiin muun muassa seuraaville projekteille: kissojen ja ihmisten välinen kommunikaatio, onko eläinlääkärissä käynti liian kallista Ruotsissa, ja sosiaalisten avustajakoirien tuki oppilaille, joilla on ongelmallisia poissaoloja.

Suomalainen tutkimusprojekti, joka sai apurahaa on Helsingin Yliopiston professorin Hannes Lohen tutkimus, joka kartoittaa  omistajan ja lemmikin välisen persoonallisuuden ja hyvinvoinnin välinen yhteyttä (OnePersonality-projekti).

”Olemme keränneet vastauksia persoonallisuus-, käyttäytymis- ja hyvinvointikyselyiden avulla useista tuhansista koirista ja kissoista. Samalla reilut 3500 lemmikin omistajaa on kuvannut omaa persoonallisuuttaan, suhdetta lemmikkiin ja lemmikin merkitystä hyvinvointiin. Ainutlaatuisen aineiston pohjalta voimme selvittää mm. lemmikin tai omistajan persoonallisuuksien välistä yhteyttä, persoonallisuuden ja mahdollisten käytösongelmien vaikutusta omistajan ja lemmikin väliseen suhteeseen, ja persoonallisuuden merkitystä omistajan ja lemmikin hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Tämä on kansainvälisesti kiinnostava projekti. On tärkeää ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka vaikuttavat omistajan ja lemmikin suhteeseen, sillä se lisää molempien hyvinvointia.”, kertoo professori Hannes Lohi

Kaikki apurahaa saaneet tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston sivuilta.

Haku ensi vuoden apurahoille alkaa 1.4.2022

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille, koirille ja pienlemmikeille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus