Lemmikit ovat merkityksellisiä omistajan henkiselle hyvinvoinnille

Report this content

Ensi maanantaina 10.10. vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Monille mielenterveysongelmista kärsivälle lemmikki voi olla ainoa lohtua ja valoa elämään tuova asia. Useissa eri tutkimuksissa on osoitettu lemmikkien lisäävän omistajiensa hyvinvointia. Moni kokee, että lemmikin kanssa on helpompi olla vuorovaikutuksessa kuin ihmisten. Myös Helsingin Yliopistossa käynnissä olevan tutkimusprojektin mukaan omistajan ja lemmikin persoonallisuudet näyttävät olevan kytköksissä toisiinsa. 

Agria Eläinvakuutuksen vuonna 2019 teettämän kyselytutkimuksen mukaan lemmikki tarjoaa henkistä tukea kriisitilanteissa, antaa lohtua sekä auttaa rentoutumisessa ja palautumisessa. Lemmikki välittää omistajastaan pyyteettömästi eikä tuomitse tai kyseenalaista. Lisäksi lemmikki auttaa pitämään kiinni rutiineista ja antaa muuta ajateltavaa vaikeina hetkinä. 

Lemmikki on hyvä lohduttaja

Kun elämässä on vaikeita hetkiä, suurin osa kääntyy oman puolisonsa puoleen hakeakseen lohtua - mutta lemmikki tulee hyvänä kakkosena. Kaikista Agrian kyselyyn vastanneista lähes kolmannes oli sitä mieltä, että oma lemmikki on paras lohduttaja. Lemmikit ovat hyviä avustajia myös kriisitilanteissa, sillä jopa puolet vastaajista kertoi, että lemmikki on auttanut heitä pääsemään yli kriisistä. Lemmikit helpottavat omistajiensa oloa ahdistuksen ja yksinäisyyden iskiessä, eivätkä ne tuomitse tai arvostele. 

Lemmikin seura edistää palautumista ja vähentää yksinäisyyden tunnetta

Moni lemmikinomistaja kokee lemmikkinsä olevan parasta seuraa palautumiseen. Kaikista vastanneista suurin osa oli sitä mieltä, että viettää mieluiten aikaa oman lemmikkinsä kanssa rentoutuakseen ja ladatakseen akkuja. Oma puoliso oli vastauksissa hyvänä kakkosena, ja perhe ja ystävät jaetulla kolmannella sijalla.

Lemmikki on tärkeä osa monen yksin asuvan arkea. Kaikista vastaajista 84 % koki olonsa vähemmän yksinäiseksi lemmikkinsä seurassa. Lemmikin seura voi siis edistää merkittävästi yksinäisen ihmisen hyvinvointia ja lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

Helsingin Yliopistolla etsitään vastauksia omistajan ja lemmikin välisiin suhteisiin

Lemmikin ja omistajan välistä vuorovaikutusta on tukittu myös Helsingin Yliopistossa, professori Hannes Lohen johdolla. Agrian rahoittama tutkimus pyrkii kartoittamaan omistajan ja lemmikin persoonallisuuksien ja hyvinvoinnin välistä yhteyttä (OnePersonality-projekti). 

”Olemme keränneet vastauksia persoonallisuus-, käyttäytymis- ja taustakyselyiden avulla useista tuhansista koirista ja kissoista. Samalla reilut 3 500 lemmikin omistajaa on kuvannut omaa persoonallisuuttaan, henkistä hyvinvointiaan ja suhdetta lemmikkiin. 

Ainutlaatuisen aineiston pohjalta voimme selvittää mm. lemmikin ja omistajan persoonallisuuksien välistä yhteyttä, molempien persoonallisuuden ja lemmikin mahdollisten käytösongelmien vaikutusta omistajan ja lemmikin väliseen suhteeseen, ja lemmikin persoonallisuuden merkitystä omistajan henkiselle hyvinvoinnille.”, kertoo Helsingin Yliopiston professori Hannes Lohi.

Omistajan ja lemmikin luonteet muistuttavat toisiaan

Alustavien tutkimustulosten perusteella omistajan ja lemmikin luonteet muistuttavat toisiaan. Epävarmoilla koirilla näyttäisi olevan neuroottisempi ja introvertimpi omistaja. Kissojen ja niiden omistajien neuroottisuus taas ei näytä kohtaavan, mutta pelokkailla kissoilla on keskimäärin introvertimpi omistaja. Koiran ja kissan ihmissosiaalisuus näyttäisi olevan yhteydessä omistajan ekstroversioon ja neuroottisuuteen. 

”Alustavia tuloksia on jo saatu sekä omistajan ja lemmikin persoonallisuuden välisestä suhteesta että kiintymyssuhteeseen yhteydessä olevista omistajan ja lemmikin piirteistä. Näitä tutkimustuloksia ei kuitenkaan ole vielä vertaisarvioitu, eli ne saattavat vielä muuttua tutkimuksen edetessä.”, toteaa tutkijatohtori Milla Salonen Helsingin Yliopistolta.

Myös koiran ja omistajan tunnollisuudessa näyttää alustavien tulosten mukaan olevan yhtäläisyyksiä, sillä helposti koulutettavien ja keskittymiskykyisten koirien omistajat näyttäisivät olevan keskimäärin myös itse tunnollisia ja vähemmän neuroottisia. Koiran määrätietoisuus ja itsepäisyys näyttäisi olevan yhteydessä omistajan matalampaan sovinnollisuuteen. 

Lemmikki on hyvksi omistajansa henkiselle hyvinvoinnille

 
Koirien ja kissojen persoonallisuus koostuu seitsemästä piirteestä

Tutkimuksen taustalla vaikuttavat persoonallisuuden piirteet, joita vertailemalla voidaan tehdä johtopäätöksiä luonteista ja niiden yhteyksistä toisiinsa. Tutkijatohtori Milla Salonen avaa tutkimuksen taustalla vaikuttavia persoonallisuuspiirteitä:

”Eniten suosiota saaneen persoonallisuusteorian mukaan ihmisen persoonallisuus koostuu viidestä piirteestä; ekstroversio, neuroottisuus, sovinnollisuus, tunnollisuus ja avoimuus uusille kokemuksille. 

Koirien kohdalla persoonallisuuden on aiemmissa tutkimuksissa havaittu koostuvan seitsemästä piirteestä, joista osa muistuttaa ihmisten persoonallisuuspiirteitä; epävarmuus (muistuttaa neuroottisuutta), koulutettavuus/keskittymiskyky (muistuttaa tunnollisuutta), aggressiivisuus/dominoivuus (käänteisesti sovinnollisuuden kaltainen), energisyys (muistuttaa erästä ekstroversion osa-aluetta), koirasosiaalisuus, ihmissosiaalisuus ja määrätietoisuus/itsepäisyys (muistuttaa myös käänteisesti sovinnollisuutta). 

Tutkimustulostemme mukaan kissan persoonallisuus ja ongelmakäytös jakautuu yhtä lailla seitsemään piirteeseen: pelokkuus, ihmisaggressiivisuus, ihmissosiaalisuus, kissasosiaalisuus, aktiivisuus/leikkisyys, liiallinen itsensä peseminen sekä hiekkalaatikko-ongelmat.”

Lopulliset tutkimustulokset saadaan ensi vuonna

OnePersonality -projektin odotetaan valmistuvan vuonna 2023 ja tuolloin saadaan myös lopulliset tutkimustulokset. Ensimmäisen julkaisun toivotaan valmistuvan jo tämän vuoden puolella. Projekti on kansainvälisestikin kiinnostava. On tärkeää ymmärtää paremmin tekijöitä, jotka vaikuttavat omistajan ja lemmikin suhteeseen, sillä se lisää molempien hyvinvointia. 

Tietoisuus eläinten hyvinvointivaikutuksista lisääntyy vuosi vuodelta. Lemmikki voi toimia kantavana voimavarana omistajansa psyykkiselle hyvinvoinnille vähentämällä yksinäisyyttä, luomalla tasapainoa ja lisäämällä omistajansa toimintakykyä.
 

Agria Eläinvakuutus
viestinta@agria.fi

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille, koirille ja pienlemmikeille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia