Teetkö eläinlääketieteellistä tutkimusta? Hae Agrian tutkimusapurahaa vuodelle 2021

Report this content

Agria käyttää osan vuosittaisista vakuutusmaksutuloista lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseen tukemalla eläinlääketieteellistä tutkimusta. Agrian ja Ruotsin kennelliiton (SKK) yhdessä perustama rahasto tukee vuosittain erilaisia lemmikkien terveyttä ja yhteiskunnallista asemaa edistävää eläinlääketieteellistä tutkimustyötä. Nyt voit hakea apurahaa vuodelle 2021!

Agria tukee elinlketieteellist tutkimustaAgrian tutkimusrahaston apurahat jaetaan erilaisille tutkimusprojekteille eläinlääketieteen, perinnöllisyystieteen ja eläinten käyttäytymistieteen aloilla sekä tutkimustyöhön lemmikin merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle.

Vuodelle 2020 apurahaa jaettiin yhteensä 6,9 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 650 000 euroa) yhteensä 15 eri tutkimusprojektille Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. 

Suomessa apurahaa sai Helsingin Yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professorin Hannes Lohen tutkimus, joka kartoittaa kissojen käyttäytymisongelmiin johtavia riskitekijöitä.

Muiden apurahaa saaneiden tutkimusten aiheina on muun muassa: koiran lonkkaniveldysplasian geneettisten riskitekijöiden kartoitus, kissan hypertrofisen kardiomyopatian (HCM) geneettiset aspektit ja kissojen verensiirtojen laadunvarmistus. Ensimmäistä kertaa tutkimusprojekteiden joukossa on myös yksi pienlemmikkeihin kohdistuva projekti, nimittäin marsujen synnytysvaikeuksien kartoitus.

Kaikki nykyiset ja aikaisemmat tutkimusprojektit löytyvät tutkimusrahaston verkkosivuilta www.hundforskning.se

Tavoitteena hyvinvoivat lemmikit

Tutkimusrahaston avulla pyritään parantamaan lemmikkien hyvinvointia ja asemaa yhteiskunnassa. Tutkimustuloksia tulisi voida soveltaa käytännössä ja niiden avulla voitaisiin vaikuttaa muun muassa jalostustoimintaan, lemmikkien terveyteen ja eläinten pitoon.

Lisäksi tutkimustulosten avulla pyritään lisäämään ymmärrystä kissojen ja koirien merkityksestä lemmikinomistajan terveydelle ja lemmikkien tuomista positiivista vaikutuksista sekä yksilölle että yhteiskunnalle.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tutkimusrahaston apurahaa voi hakea tutkija, eläinlääkäri tai muu lemmikkeihin liittyvän tutkimustyön kanssa työskentelevä henkilö. Hakijan tulisi mieluiten olla sidoksissa tutkivaan yliopistoon, tutkimusinstituuttiin tai muuhun organisaatioon tai järjestöön, esimerkiksi eläinklinikkaan.

Apurahan hakeminen

Apurahaa haetaan kahdessa osassa. Ensimmäisessä hakuvaiheessa hakijan tulee toimittaa lyhyt kuvaus tutkimuksesta, joka arvioidaan sen merkityksellisyyden ja potentiaalin perusteella.

Ensimmäisen vaiheen hakemus saa olla enintään 3 sivun pituinen ja sen tulisi sisältää seuraavat asiat:

  • Tarkoitus ja tavoite
  • Projektin taustatietoa
  • Lyhyt kuvaus materiaalista ja metodeista
  • Mahdolliset alustavat tulokset
  • Haetun apurahan suuruus ja perustelu summalle
  • Muut tutkimukseen osallistuvat henkilöt
  • Kirjallisuuslista
  • Aikaisemmat tai nykyiset muut apurahat projektille

Hakemus tulee kirjoittaa englanniksi tai ruotsiksi. Haettava summa voi olla enintään 1 miljoona Ruotsin kruunua (noin 95 000 euroa). Apurahaa ei myönnetä konferenssimatkoille.

Tutkimuskomitea arvioi tutkimussuunnitelmat ja kutsuu valitut projektit toiseen vaiheeseen.

Hakuaikataulu

1 hakuvaihe 1.4. – 30.4.2020
2 hakuvaihe 1.9. – 30.9.2020

Lisää tietoa tutkimusrahastosta ja hakuprosessista löydät osoitteesta: www.hundforskning.se

_______________________________________________________________________________________________

Agria Eläinvakuutus on Suomen ainoa eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia kissoille ja koirille. 

Toivomme julkaistaviin lehdistötiedotteisiin lähdeviitteeksi aina Agria Eläinvakuutus

Tilaa

Multimedia

Multimedia