Ahlstrom-Munksjö julkistaa merkintäoikeusantinsa ehdot

Report this content

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 19.11.2018 klo 7.50

Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvien lakien ja sääntöjen vastaista tai edellyttäisi lisädokumenttien laatimista tai rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi. Lisätietoja on esitetty alla kohdassa “Tärkeitä tietoja”.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n (“Ahlstrom-Munksjö” tai “Yhtiö”) hallitus on päättänyt Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 19.9.2018 antaman valtuutuksen perusteella noin 150 miljoonan euron merkintäoikeusannista (”Osakeanti”) yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin etuoikeuksin. Osakeannista saatavat tuotot käytetään 23.7.2018 julkistetun Expera Speciality Solutions Holdings, Inc yritysoston (“Expera” ja “Expera-yritysosto”) osittaiseksi rahoittamiseksi. Ahlstrom-Munksjön hallitus julkistaa tänään Osakeannin ehdot.

Osakeanti lyhyesti

  • Ahlstrom-Munksjön noin 150 miljoonan euron uusien osakkeiden (”Tarjottavat osakkeet”) merkintäoikeusanti, jossa nykyisillä osakkeenomistajilla on etuoikeus.

  • Jokainen Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistaja saa yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeuttaa merkitsemään Tarjottavia osakkeita (”Merkintäoikeus”), jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 21.11.2018 (”Täsmäytyspäivä”) omistamaa Yhtiön osaketta kohden.

  • Jokainen viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen merkintähintaan.

  • Merkintähinta on 7,81 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Niiden Tarjottavien osakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear Swedeniin ja listataan Nasdaq Tukholmaan, Merkintähinta on 80,15 Ruotsin kruunua Tarjottavalta osakkeelta.

  • Ahlstrom-Munksjön osakkeilla käydään kauppaa ilman Merkintäoikeuksia 20.11.2018 alkaen.

  • Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 26.11.2018 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.12.2018 kello 16.30 Suomen aikaa.

  • Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä 26.11.2018–5.12.2018 välisenä aikana ja Nasdaq Tukholmassa 26.11.2018–10.12.2018 välisenä aikana.

  • Tietyt Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella. Lisäksi Antti Ahlström Perilliset Oy on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään Tarjottavia osakkeita, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa, määrällä, joka edustaa noin 10,0 prosenttia Tarjottavista osakkeista. Jäljellejäävän määrän osalta Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ovat antaneet merkintätakauksen tavanomaisin ehdoin (”Merkintätakaussopimus”).

Tausta ja perustelut

Yhtiö ja Specialty Papers Holdings, L.P. ovat 23.7.2018 allekirjoittaneet Yhdysvalloissa toimivan erikoispaperivalmistaja Experan hankintaa koskevan Osakekauppakirjan. Expera-yritysosto laajentaa Yhtiön toimintaa Pohjois-Amerikassa ja vahvistaa entisestään sen kehittyneiden ja räätälöityjen kuitupohjaisten materiaalien tarjontaa. Yrityskauppa lähes kolminkertaistaa Ahlstrom-Munksjön liikevaihdon Yhdysvalloissa ja tarjoaa alustan kasvulle. Käteisellä maksettu velaton kauppahinta oli 604 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (525 miljoonaa euroa[1])). Expera-yritysosto toteutettiin 10.10.2018.

Expera-yritysosto tukee Ahlstrom-Munksjön tavoitetta vahvistaa asemaansa valituilla vaativien, korkeaa lisäarvoa tuottavien kuitupohjaisten materiaalien maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla on positiiviset kasvunäkymät ja joita tukevat kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja ratkaisuja edistävät kasvutekijät. Yritysosto on luonteeltaan tulosta parantava. Expera täydentää hyvin Yhtiötä ja tarjoaa mahdollisuuksia ristiinmyyntiin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen sekä noin 8 miljoonan euron (10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin1)) alustavat toistuvat kustannussynergiaedut vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi arvoa luodaan yhdistetyllä tuotekehityksellä ja hyödyntämällä parhaita käytäntöjä. Synergiaetujen saavuttamiseen liittyvien kertaluonteisten kustannusten arvioidaan olevan 7 miljoonaa euroa (8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria1)). Tuotekehityksen vahvistaminen auttaa Yhtiötä palvelemaan asiakkaitaan paremmin.

Maksaakseen takaisin Expera-yritysostoon liittyvää jäljellä olevaa bridge-lainaa Yhtiön hallitus päätti 19.11.2018 toteuttaa Osakeannin 19.9.2018 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella. Mikäli kaikki Tarjottavat osakkeet merkitään Osakeannissa, Yhtiön Osakeannista saama kokonaistuotto on noin 150 miljoonaa euroa (ennen Osakeantiin mahdollisesti liittyvien transaktiokustannusten sekä mahdollisten euron ja Ruotsin kruunun valuuttojen vaihtokurssivaihteluiden huomioon ottamista). Yhtiö arvioi maksavansa noin 6,9 miljoonaa euroa Osakeantiin liittyvinä palkkioina ja muina kuluina, jolloin kokonaisnettotuotto olisi noin 144,5 miljoonaa euroa huomioiden noin 1,4 miljoonan euron transaktiomenoihin liittyvä verovaikutus.

Osakeannin ehdot

Jokainen Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistaja saa yhden (1) Merkintäoikeuden, jokaista osakkeenomistajan Osakeannin Täsmäytyspäivänä 21.11.2018 omistamaa Yhtiön osaketta kohden. Jokainen viisi (5) Merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Tarjottavan osakkeen Merkintähintaan (”Ensisijainen merkintäoikeus”). Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi Osakeannin seurauksena nousta 96 438 573 osakkeesta enintään 115 653 315 osakkeeseen.

Merkintähinta on 7,81 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Niiden Tarjottavien osakkeiden, jotka rekisteröidään Euroclear Swedeniin ja listataan Nasdaq Tukholmaan, merkintä maksetaan Ruotsin kruunuissa. Merkintähinta Ruotsin kruunuissa on 80,15 Ruotsin kruunua Tarjottavalta osakkeelta.

Tarjottavia osakkeita voidaan merkitä myös ilman Merkintäoikeuksia (”Toissijainen merkintäoikeus”). Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet allokoidaan ensiksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita myös Merkintäoikeuksien perusteella; toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia; kolmanneksi Merkintätakaussopimuksessa mainitulle merkintätakauksen tehneelle sijoittajalle, kuten jäljempänä on kuvattu; ja neljänneksi Nordea Bank Oyj:n ja Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (publ) hankkimille merkitsijöille tai, mikäli näitä ei ole hankittu, Nordea Bank Oyj:lle tai Skandinaviska Enskilda Banken AB:lle (publ) Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti.

Täsmäytyspäivä, jonka perusteella määritetään ne osakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja Merkintäoikeuksiin, on 21.11.2018. Osakkeet, jotka sisältävät oikeuden osallistua Osakeantiin, ovat kaupankäynnin kohteena 19.11.2018 (tämä päivä mukaan lukien) asti. Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 26.11.2018 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.12.2018 kello 16.30 Suomen aikaa. Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niiden odotetaan olevan kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä 26.11.2018–5.12.2018 välisenä aikana ja Nasdaq Tukholmassa 26.11.2018–10.12.2018 välisenä aikana. Merkintäajan päättyessä 12.12.2018 kello 16.30 Suomen aikaa käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina.

Merkintäoikeudet, väliaikaiset osakkeet (”Väliaikaiset osakkeet”) Suomessa ja maksetut merkityt osakkeet (”BTA”) Ruotsissa ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsingissä ja Nasdaq Tukholmassa. Merkintäoikeuksia, Väliaikaisia osakkeita ja BTA:ta ei ole mahdollista siirtää Euroclear Finlandin ja Euroclear Swedenin välillä.

Ahlstrom-Munksjö julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 18.12.2018.

Suurimpien osakkeenomistajien osallistuminen Osakeantiin ja merkintätakaus

Baltiska Handels A.B., Belgrano Inversiones Oy, Viknum AB, AC Invest Five B.V., Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Alexander Ehrnrooth ja Peter Seligson, jotka edustavat yhteensä noin 36,9 prosenttia Yhtiön liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia osakkeita täysimääräisesti niille kirjattavien Merkintäoikeuksien perusteella (”Merkintäsitoumukset”). Lisäksi Antti Ahlström Perilliset Oy on peruuttamattomasti sitoutunut merkitsemään Tarjottavia osakkeita, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa, määrällä, joka edustaa yhteensä noin 10,0 prosenttia Tarjottavista osakkeista (”Merkintätakaajat”). Merkintäsitoumusten antajien ja Merkintätakaajien merkintäsitoumukset edustavat yhteensä noin 46,9 prosenttia Tarjottavista osakkeista.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ovat tehneet Ahlstrom-Munksjön kanssa Merkintätakaussopimuksen, jonka mukaisesti ne ovat kukin erikseen tiettyjen ehtojen mukaisesti sitoutuneet hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ja Merkintätakaajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.

Osakeannin alustava aikataulu

Suomi

20.11.2018 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä
21.11.2018 Osakeannin Täsmäytyspäivä Euroclear Finlandissa
26.11.2018 Osakeannin Merkintäaika alkaa
26.11.2018 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla ja Väliaikaisilla osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingissä
5.12.2018 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Helsingissä
12.12.2018 Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
14.12.2018 (arvio) Osakeannin alustavaa tulosta koskeva pörssitiedote
18.12.2018 (arvio) Osakeannin lopullista tulosta koskeva pörssitiedote
19.12.2018 (arvio) Kaupankäynti Väliaikaisilla osakkeilla päättyy Nasdaq Helsingissä
19.12.2018 (arvio) Ensisijaisen merkintäoikeuden ja Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla Suomessa merkityt Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
20.12.2018 (arvio) Väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Helsingissä
20.12.2018 (arvio) Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä

Ruotsi

20.11.2018 Merkintäoikeuksien irtoamispäivä
21.11.2018 Osakeannin Täsmäytyspäivä Euroclear Swedenissa
26.11.2018 Osakeannin Merkintäaika alkaa
26.11.2018 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla ja BTA:illa alkaa Nasdaq Tukholmassa
10.12.2018 Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Nasdaq Tukholmassa
12.12.2018 Merkintäaika päättyy ja käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat arvottomina
14.12.2018 (arvio) Osakeannin alustavaa tulosta koskeva pörssitiedote
18.12.2018 (arvio) Osakeannin lopullista tulosta koskeva pörssitiedote
18.12.2018 (arvio) Sijoittajille ilmoitetaan kirjallisesti Toissijaisen merkintäoikeuden perusteella tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä
19.12.2018 (arvio) Kaupankäynti BTA:illa päättyy Nasdaq Tukholmassa
19.12.2018 (arvio) Ensisijaisen merkintäoikeuden nojalla Ruotsissa merkityt Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
21.12.2018 (arvio) Täsmäytyspäivä BTA:iden yhdistämiseksi Yhtiön nykyisten osakkeiden kanssa Nasdaq Tukholmassa
27.12.2018 (arvio) Tarjottavien osakkeiden maksu lähetetyn ilmoituksen perusteella viimeistään
28.12.2018 (arvio) Toissijaisen merkintäoikeuden nojalla Ruotsissa merkityt Tarjottavat osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin
28.12.2018 (arvio) Merkintäoikeuksien perusteella Osakeannissa merkityt Tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa
4.1.2019 (arvio) Osakeannissa ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle ja odottaa, että esite hyväksytään arviolta 19.11.2018.

Osakeannin yksityiskohtaiset ehdot ovat tämän tiedotteen Liitteenä 1.

Nordea Bank Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsingin sivukonttori toimivat Osakeannissa järjestäjinä ja Hannes Snellman Attorneys Ltd Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Lisätietoja:

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Tärkeitä tietoja

Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Ahlstrom-Munksjön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa, tai näihin maihin. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen. Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta, jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa, osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen, julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön direktiiviin 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU (yhdessä "Esitedirektiivi") (yhdessä kyseisen jäsenvaltion mahdollisten soveltuvien täytäntöönpanosäädösten kanssa), tämä tiedote on osoitettu ainoastaan kyseisen jäsenvaltion Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.

Tämä tiedote jaetaan ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki tässä tiedotteessa mainitut arvopaperit on tarkoitettu vain, ja jokainen kutsu, tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tullaan tekemään ainoastaan, Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa siihen tai mihinkään sen sisältöön.

Liittyen (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU, muutoksineen, (”MiFID II”), (b) MiFID II:ta täydentävän komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 9 ja 10 artiklan ja (c) Ruotsin Finanssivalvontaviranomaisen sijoituspalveluja ja sijoitustoimintaa koskevan säännöksen FFF 2017:2 5 luvun tuotehallintavaatimuksiin ja (d) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II:n tuotehallintavaatimukset”) ja ”tuottajien” vahingonkorvausvastuun lisäksi (MiFID II:n tuotehallintavaatimusten mukaisesti) Yhtiön osakkeisiin sovelletaan lupamenettelyä, jossa Yhtiön osakkeiden kohdemarkkinat ovat ei-ammattimaiset asiakkaat ja sijoittajat, (i) jotka täyttävät ammattimaisten asiakkaiden ja hyväksyttävien vastapuolten vaatimukset MiFID II:n mukaisesti (”Kohdemarkkinat”) ja (ii) joille voi jaella käyttäen kaikkia MiFID II:n sallimia jakelukanavia. Kohdemarkkina-arvioinnista huolimatta jakelijoiden tulee huomioida, että Yhtiön osakkeiden arvo voi laskea ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa summaa tai osaa siitä; Yhtiön osakkeet eivät takaa tuottoa tai pääoman suojaa; ja sijoitukset Yhtiön osakkeisiin soveltuvat vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuottoa tai pääoman suojaa ja jotka (yksin tai yhdessä soveltuvan taloudellisen tai muun neuvonantajan kanssa) pystyvät arvioimaan tällaisen sijoituksen hyödyt ja riskit ja joilla on riittävästi varoja sijoituksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden kattamiseksi. Kohdemarkkina-arviointi ei vaikuta sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin Osakeannissa.

Kohdemarkkina-arviointia ei tule pitää (i) MiFID II:n mukaisena kelpoisuus- tai soveltuvuusarviointina tai (b) suosituksena sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle sijoittaa, hankkia tai ryhtyä muihin toimiin osakkeita koskien. Jokainen jakelija on vastuussa omasta osakkeita koskevasta kohdemarkkina-arvioinnista ja soveltuvien jakelukanavien määrittämisestä.

Tämä tiedote ei ole Esitedirektiivissä tarkoitettu esite eikä sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena sijoitustoimintaan ryhtymiseen. Osakeantiin liittyen tullaan julkaisemaan esite, joka on julkaisemisen jälkeen saatavilla Yhtiön internet-sivuilta.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Ahlstrom-Munksjö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Ahlstrom-Munksjöstä, sen tytäryhtiöistä, sen arvopapereista ja transaktiosta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Ahlstrom-Munksjöhön, Experaan ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Ahlstrom-Munksjö tai mikään sen lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Tämä tiedote sisältää Ahlstrom-Munksjön laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita transaktiolla ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita yhdistymisestä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat transaktiosta ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että transaktiosta ja Ahlstrom-Munksjön ja Experan liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista.


 


[1]) Luvut Yhdysvaltain dollareissa on muunnettu euroiksi käyttäen EUR/USD-vaihtokurssia 1,15. Osakekauppakirjan mukainen Experan yritysarvo oli 615 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (535 miljoonaa euroa), johon on tehty Osakekauppakirjan mukaiset hankitun liiketoiminnan yrityskaupan täytäntöönpanohetken käyttöpääomaa, rahavaroja ja velkoja sekä tiettyjä transaktioon liittyviä menoja koskevat oikaisut.

 

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit