Munksjö – EU-komissio hyväksyy Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen, Helsingin pörssi hyväksyy listautumisen


Munksjö Oyj, Pörssitiedote, 24.5.2013 klo. 11.15 CET

EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen. Yhdistyminen tekee Munksjö Oyj:stä uuden maailman johtavan korkealaatuisten erikoispapereiden valmistajan.

Hyväksyntä on ehdollinen sille, että Ahlstromin hiomapaperin pohjamateriaalin ja esikyllästettyjen koristepapereiden tuotantolinjat Osnabrückissa Saksassa myydään kolmannelle osapuolelle. EU:n hyväksynnän myötä  Munksjö ja Ahlstrom aloittavat järjestelyn ensimmäisen vaiheen toteuttamisen, jonka yhteydessä Ahlstromin Label and Processingin Euroopan liiketoiminta (LP Europe) yhdistetään Munksjö AB:n kanssa. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, transaktion ensimmäisen vaiheen odotetaan toteutuvan viimeistään 27.5.2013.

Lisäksi Helsingin pörssi (NASDAQ OMX Helsinki Oy) on hyväksynyt Munksjö Oyj:n osakkeiden ottamisen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Lisätietoja transaktioista, Euroopan komissiolle annetuista sitoumuksista ja listautumisesta löytyy Munksjön listalleottoesitteestä, joka on julkaistu 20.5.2013 ja on saatavilla Munksjö Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.munksjo.com.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:
Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Huomautus


Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


 

Tilaa