Munksjö – Jakautuminen ja uudet osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin
EI LEVITETTÄVÄKSI TAI LÄHETETTÄVÄKSI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN.

Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen Euroopan toimintojen jakautuminen, Munksjö Oyj:n uudet osakkeet ja osakepääoman korotus on tänään rekisteröity kaupparekisteriin.

Uudella yhdistyneellä yhtiöllä on johtava markkina-asema monella kiinnostavalla markkinasegementillä ja siitä tulee tulee yksi maailman johtavista erikoispaperiyhtiöistä. Munksjön ainutlaatuinen tuotevalikoima palvelee asiakkaita eri puolilla maailmaa korkean lisäarvon erikoispaperituotteilla valikoiduille teollisuuden aloille ja kuluttajalähtöisille tuotteille. Vahvat markkina-asemat tulevat pohjautumaan vahvoihin asiakassuhteisiin, asiakastarpeiden ymmärtämiseen sekä erinomaiseen tekniseen osaamiseen tuotannossa ja tuotekehityksessä.

Yhdistyvien yhtiöiden selkeä strateginen yhteensopivuus erikoispaperiin keskittyvinä yhtiöinä tulee muodostamaan alustan tulevalle kasvulle. Tämä tulee johtamaan kilpailukyvyn ja tehokkuuden paranemiseen sekä uusiin orgaanisiin ja strategisiin kasvumahdollisuuksiin” Munksjö Oyj:n toimitusjohtaja Jan Åström sanoo.

Yhteensä 11 597 326 Munksjön uutta osaketta annettiin Ahlstromin osakkeenomistajille jakautumisvastikkeena. Osakepääoman korotuksen ja jakautumisen sekä muiden 24.5.2013 tiedotettujen osakeantien yhteydessä annettujen uusien osakkeiden tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin Munksjön osakepääoma on 15 000 000 euroa ja kaikkien osakkeiden lukumäärä on 38 769 590 osaketta.

Uudet osakkeet odotetaan rekisteröitävän osakkeenomistajien arvo-osuustileille tänään 27.5.2013. Kuten aikaisemmin on tiedotettu, kaupankäynnin Munksjön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 7.6.2013.

Munksjö Oyj


Lisätietoja:

Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, puh. +46 10 250 1003

Lisätietoja suomeksi:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, puh. +46 10 250 1026Huomautus

Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Tässä asiakirjassa olevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta tässä mainittuja arvopapereita koskevaa myyntitarjousta tai ostokehotusta alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Ahlstrom Oyj, Munksjö AB ja Munksjö Oyj eivät ole rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Munksjön arvopapereita koskevasta annista Yhdysvalloissa. Munksjön osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä asiakirja jaetaan ja on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta tai (iii) Määräyksen 49(2) (a)-(d) artiklan mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth companies) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa tai (iv) henkilöille, jotka ovat sen yhtiön jäseniä tai velkojia, johon tämä tiedote liittyy Määräyksen artiklan 43(2) mukaisesti (kaikki tällaiset alakohdissa (i), (ii), (iii) ja (iv) tarkoitetut henkilöt jäljempänä ”asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän asiakirjaan liittyvä sijoittaminen on mahdollista ja tarkoitettu ainoastaan asiaankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.


 

Tilaa