Munksjö Oyj – Yhdistymisen ensimmäinen vaihe saatu päätökseen, liiketoiminta kehittyi vakaasti


MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS

Munksjö Oyj syntyi ruotsalaisen Munksjö AB:n ja suomalaisen Ahlstrom Oyj:n Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistyessä. Raportointijakson tammi–kesäkuu 2013 taloudellisen tuloksen lisäksi katsaukseen on sisällytetty yhdistymistä koskevat taloudelliset pro forma –luvut havainnollistamaan yhdistymisen vaikutusta. Osavuosikatsauksen liitetiedoissa kohdassa ”Liiketoimintojen yhdistäminen” löytyy lisätietoja sitä, miten pro forma –tiedot on laadittu.

Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2012 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota.

Keskeistä katsauskaudelta tammi-kesäkuu 2013

 • Toukokuun lopussa toteutettiin Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen ensimmäisen vaihe, ja Munksjö Oyj aloitti toimintansa.
 • Kaupankäynti Munksjö Oyj:n osakkeilla aloitettiin Helsingin pörssissä kesäkuun alussa.
 • Liikevaihto kasvoi ja oli 362,5 (301,7) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa seurausta liiketoimintojen yhdistymisen vaikutuksesta ja toimitusmäärien positiivisesta kehityksestä.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 28,0 (23,4) milj. euroa.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 13,3 (11,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistymiskustannuksiin ja olivat -30,6 (-2,6) milj. euroa. Liiketappio oli 17,3 (liikevoitto 8,6) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,4 (0,0) euroa.
 • Korollinen nettovelka raportointikauden lopussa oli 268,2 (249,7) milj. euroa, mikä vastaa 68,9 %:n (119,9 %) velkaantumisastetta.

Keskeistä toiselta neljännekseltä 2013

 • Liikevaihto kasvoi ja oli 208,0  (154,1) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa seurausta yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisesta.
 • Oikaistu käyttökate oli 16,5 (11,4) milj. euroa.
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 8,3 (5,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen  yhdistymiskustannuksiin ja olivat -27,6 (-2,3) milj. euroa. Liiketappio oli 19,3 (liikevoitto 2,9) milj. euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli -1,0 (0,0) euroa.
Avainluvut huhti-kesä tammi-kesä tammi-joulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
Käyttökateprosentti (oik.*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Liikevoitto -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Liikevoittoprosentti -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Liikevoitto (oik.*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Liikevoittoprosentti (oik.*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Kauden voitto/tappio -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Tulos/osake, EUR -1,0 0,0 -1,4 0,0 -0,9
Korollinen nettovelka 268,2 249,7 268,2 249,7 217,3

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä


Toimitusjohtaja Jan Åström:

Munksjö Oyj, yksi maailman johtavista erikoispaperiyhtiöistä, syntyi toukokuun lopulla Munksjö AB:n ja Ahlstromin erikoispaperitoimintojen yhdistyessä. Useiden kuukausien valmistelutyön ja EU:n komission kilpailuviranomaisten kanssa läpikäydyn perusteellisen prosessin jälkeen yhdistyminen saatettiin onnistuneesti loppuuun ilman ongelmia tai yllätyksiä. Munksjö Oyj:n listautuminen Helsingin pörssissä toteutui suunnitellusti 7. kesäkuuta.

Integraatiotyö on nyt päässyt vauhtiin, ja parhaillaan konsernin eri yksiköissä tehdään intensiivisesti työtä luvattujen synergiaetujen toteuttamiseksi. Synergiaetujen arvio on yhteensä 20–25 milj. euroa vuositasolla, joista 60 prosenttia odotetaan saavutettavan ensimmäisen kahdentoista kuukauden aikana. Lopullinen taso tullaan saavuttamaan kolmen vuoden kuluessa.

Transaktion viimeinen osa eli Ahlstromin Brasiliassa sijaitsevien erikoispaperitoimintojen yhdistäminen Munksjöhön toteutetaan vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisen yhteydessä Munksjö uudellenjärjesteli ulkopuoliset lainansa, ja yhtiöllä on nyt käytettävissään vakaa markkinaehtoinen rahoitus.

Uusi johtoryhmä on nyt täysilukuinen ja Munksjön hallituksen virallisesti nimeämä. Odotan innolla työskentelyä uuden sitoutuneen, tuloshakuisen ja kokeneen johtoryhmäni kanssa, joka nyt aloittaa työnsä.  

Markkinatilanne Munksjön päämarkkina-alueilla, erityisesti Euroopassa, on haastava. Yhtiö on kuitenkin onnistunut vahvistamaan asemaansa. Decor- ja Industrial Applications -liiketoiminta-alueilla saavutettiin kaksinumeroiset oikaistut käyttökateprosentit. Tämä selittyy pääasiassa toimitusmäärien kasvun jatkumisella, lopputuotteidemme hintojen vakaudella sekä sillä, että olemme samainaikaisesti onnistuneet luomaan kilpailukykyisen kustannuspohjan. Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella laaditaan parhaillaan kannattavuuden parantamiseen tähtäävää toimenpideohjelmaa, jonka käynnistetään kolmannella vuosineljänneksellä. Tavoitteenamme on parantaa liiketoiminta-alueen kannattavuutta merkittävästi yhtiön julkistamien taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2013

Munksjön Release Liners- ja Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueiden tuotteiden markkinakehityksen ja kysynnän odotetaan pysyvän haastavina koko loppuvuoden. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikuttavat suunnitellut tuotantoyksiköiden lomaseisokit, jotka toteutetaan samassa laajuudessa kuin edellisvuonna. Seisokkien aikana tehdään suunniteltuja kunnossapitotöitä. Vuoden 2013 jälkipuoliskon tulokseen vaikuttavat myös kertaluonteiset erät, jotka liittyvät suunniteltujen synergiaetujen toteuttamiskustannuksiin sekä Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen toimenpideohjelmaan. 
 

Munksjö-konserni     huhti-kesä     tammi-kesä tammi-joulu
milj. euroa 2013 2012 2013 2012 2012
Raportoitu 1)
Liikevaihto 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
Käyttökate (oik.*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
Käyttökateprosentti (oik.*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Liikevoitto -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Liikevoittoprosentti -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Liikevoitto (oik.*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Liikevoittoprosentti (oik.*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Kauden voitto/tappio -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Käyttöomaisuusinvestoinnit 4,6 2,4 6,8 4,7 14,8
Henkilöstömäärä, FTE 1 970 1 684 1 814 1 683 1 679

 Pro forma I (sis. LP Europe-liiketoiminnan) 2)

Liikevaihto 275,1 272,8 543,5 534,7 1 055,6
Käyttökate** 12,5 14,0 28,9 5,7 32,9
Kertaluonteiset erät 3,0 2,1 3,7 29,5 36,3
Käyttökate** (oik.*) 15,5 16,1 32,6 35,2 69,2
Toimitukset, tonnia 204 300 203 592 408 802 405 014 796 900

  Pro forma II (sis. LP Europe- ja Coated Specalities –liiketoiminnot 3)

Liikevaihto 299,6 298,1 590,0 585,1 1 154,6
Käyttökate** 13,3 16,3 31,5 10,1 39,8
Kertaluonteiset erät 3,0 2,1 3,7 30,0 36,8
Käyttökate** (oik.*) 16,3 18,4 35,2 40,1 76,6
Toimitukset, tonnia 231 000 229 580 458 065 455 845 897 371

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä
** Ei sisällä synergiasäästöjä tai kustannussäästöjä itsenäisenä yhtiönä, joista löytyy lisätietoja liitetiedoissa kohdasta Liiketoimintojen yhdistäminen
1) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 27.5.2013
2) Sisältää LP Europe -liiketoiminnan alkaen 1.1.2012
3) Sisältää LP Europe- ja Coated Specialties-liiketoiminnot alkaen 1.1.2012  

Tammi-kesäkuu 2013

Munksjön liikevaihto kasvoi ja oli 362,5 (301,7) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa seurausta Munksjö AB:n ja Ahlstromin Label and Processing -liiketoiminta-alueen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisesta ja  sekä Decor- ja Industrial Applications -liiketoiminta-alueiden toimitusmäärien positiivisen kehityksen jatkumisella. Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 46,9 milj. euroa. Pro forma II -liikevaihto kasvoi hieman ja oli 590,0 (585,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 13,3 (11,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistymiskustannuksiin ja olivat -30,6 (-2,6) milj. euroa. Munksjö on sitoutunut vastaamaan Ahlstromille tietyistä kustannuksista, jotka liittyvät EU-komission vaatimmukseen tiettyjen Saksan Osnabrückissa sijaitsevien toimintojen myyntiin. Kertaluonteiset erät sisältävät 13,5 milj. euron kustannuksen liittyen tähän sitoumukseen. Muut kertaluonteiset erät jotka littyvät liiketoimintojen yhdistämiseen olivat yhteensä 16,3 milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu pro forma II -käyttökate oli 35,2 (40,1) milj. euroa ja se ei sisällä kustannussäästöjä tai synergiaetuja. Liiketappio oli 17,3 (liikevoitto 8,6) milj. euroa ja nettotulos -23,9 (0,9) milj. euroa.

Toinen neljännes 2013

Munksjön liikevaihto kasvoi ja oli 208,0 (154,1) milj. euroa. Kasvu oli pääasiassa seurausta liiketoimintojen yhdistymisen ensimmäisen vaiheen loppuun saattamisesta sekä positiivisena jatkuneesta toimitusmäärien kehityksestä. Hankitut toiminnot kasvattivat liikevaihtoa 46,9 milj. euroa. Pro forma II -liikevaihto kasvoi hieman ja oli 299,6 (298,1) milj. euroa.

Kertaluonteisilla erillä oikaistu liikevoitto oli 8,3 (5,2) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -27,6 (-2,3) milj. euroa ja liittyivät pääasiassa liiketoimintojen yhdistymiskustannuksiin. Liiketappio oli 19,3 (liikevoitto 2,9) milj. euroa.

Puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkistamispäivänä 22. elokuuta klo. 11.00 ravintola Savoyssä, huone Salikabinetti, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Osavuosikatsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen.

Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5- 10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua.

Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot

Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201
Tilaisuuden tunnus: 934525

Linkki internetlähetykseen

Munksjö Oyj


Lisätetoja:

Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001
Kim Henriksson, talousjohtaja, puh. +46 10 250 1015

 
 

Yrityksestä

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

Tilaa

Liitteet & linkit