Aiforia Technologies Oyj - konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.2022-30.6.2022

Report this content

Aiforia Technologies Oyj - konsernin puolivuotiskatsaus 1.1.2022-30.6.2022 (tilintarkastamaton) | Aiforia Technologies Oyj, Yhtiötiedote, 25.8.2022 klo 09.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Aiforia Technologies Oyj - konsernin puolivuotiskatsauksesta kaudelta 1.1.2022-30.6.2022. Puolivuotiskatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

 

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta.

 

Tammi-kesäkuun 2022 keskeiset luvut

       Konsernin liikevaihto kasvoi 72% vertailukaudesta ja oli 733 (426) tuhatta euroa

       Käyttökate (EBITDA) oli -3 510 (-1 278) tuhatta euroa

       Liiketappio (EBIT) oli 4 389 (1 850) tuhatta euroa

       Tilikauden tappio oli 4 380 (2 343) tuhatta euroa

       Oikaisematon osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,17 (-0,15) euroa

       Rahavarat kauden lopussa olivat 32 398 (11 726) tuhatta euroa

 

Puolivuotiskauden keskeiset tapahtumat

       Tammikuussa 2022 Yhtiö emittoi 5,01 euron hinnalla 412 409 osaketta Swedbankille lisäosakeoption perusteella, joka annettiin Swedbankille listautumisannin yhteydessä. Samalla Swedbank palautti yhtiölle 598 802 osaketta, jotka mitätöitiin 9.12.2021 pidetyn hallituksen kokouksen päätöksen mukaisesti.

       Tammikuussa 2022 Yhtiön hallitus perusti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Hallitus on vahvistanut valiokuntien pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisissa työjärjestyksissä. Valiokunnat aloittivat toimintansa helmikuun 2022 alussa.

       Tammikuussa 2022 Yhtiö julkisti tiedotteen yhteistyösopimuksesta Mayo Clinicin kanssa.

       Tammikuussa 2022 Yhtiö palkkasi uuden myyntijohtajan Pohjois- ja Etelä-Amerikan markkinoille.

       Helmikuussa 2022 Yhtiö allekirjoitti sopimuksen eteläkorealaisen bioteknologiayrityksen, Genuvin, kanssa.

       Huhtikuussa 2022 Yhtiö toi markkinoille CE-IVD-merkityn kliinisen tekoälymallin estrogeenireseptori (ER) -biomarkkerin kvantifiointiin rintasyövän diagnosoinnissa.

       Toukokuussa 2022 Yhtiö toi markkinoille CE-IVD-merkityn kliinisen tekoälymallin progesteronireseptori (PR) -biomarkkerin kvantifiointiin rintasyövän diagnosoinnissa.

       Toukokuussa 2022 Yhtiö toi markkinoille CE-IVD-merkityn kliinisen tekoälymallin eturauhassyövän diagnostiikkaan (Gleason grading).

       Toukokuussa 2022 Yhtiö palkkasi uuden myyntijohtajan Euroopan markkinalle.

       Kesäkuussa 2022 Yhtiö toi markkinoille CE-IVD-merkityn kliinisen katselinohjelmiston (Aiforia Clinical Suite Viewer).

       Kesäkuussa 2022 Lago Kapital aloitti Aiforian osakkeen markkinatakauksen.

       Kesäkuussa 2022 Aiforialle myönnettiin patentti Yhdysvalloissa liittyen patologian näytekuvien prosessointiin.

       Kesäkuussa 2022 Aiforian pääkonttori muutti uusiin toimitiloihin Helsingissä.

 

Avainluvut

Konserni

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Liikevaihto, 1000 euroa

733

426

974

Käyttökate (EBITDA), 1000 euroa

-3 510

-1 278

-3 451

Liiketappio (EBIT), 1000 euroa

-4 389

-1 850

-4 691

Kauden tappio, 1000 euroa

-4 380

-2 343

-7 576

Omavaraisuusaste, %

88 %

74 %

87 %

Nettovelka, 1000 euroa

-29 503

-9 020

-35 197

Rahavarat tilikauden lopussa, 1000 euroa

32 398

11 726

38 092

Taseen loppusumma, 1000 euroa

40 732

15 271

43 868

Henkilöstö keskimäärin

56

33

41

Henkilöstökulut, 1000 euroa*

2 820

1 119

2 995

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin, 1000 euroa

3 265

1 376

3 793

Osakekohtainen tulos, laimennettu ja laimentamaton, EUR***

-0,17

-0,15

-0,43**

 

* Henkilöstökulut sisältää kehittämismenojen aktivoinnit

**Osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty kauden tappio sisältää listautumisesta aiheutuneet kulut

***Yhtiön mahdolliset laimentavat instrumentit koostuvat optioista. Koska yhtiö on tehnyt tappiota, optioilla ei olisi laimentavaa vaikutusta ja siksi niitä ei ole otettu huomioon laimennettua osakekohtaista tulosta laskettaessa. Tämän takia laimentamattomilla ja laimennusvaikutuksella oikaistulla osakekohtaisella tuloksella ei ole eroa.

Toimitusjohtajalta

Tilikauden 2022 ensimmäinen puolisko on ollut merkittävä Aiforialle. Yhtiö on edistynyt huomattavasti kliinisen diagnostiikan markkinoilla, sekä solmimalla uusia asiakkuuksia että lanseeraamalla uusia diagnostiseen käyttöön hyväksyttyjä tuotteita.

Syöpäpotilaan matka kohti paranemista alkaa oikeasta diagnoosista, jonka patologit yleensä tekevät. Patologia ja laboratoriolääketiede on täsmälääketieteen kriittinen mahdollistaja. Terveydenhuollon kustannusten nousu ja syöpätapausten lisääntyminen lisäävät väistämättä kehittyneemmän ja tehokkaamman teknologian kysyntää. Pyrimme muuttamaan kliinisen patologian nykytilaa tarjoamalla työkaluja diagnostiikan standardointiin, sekä mahdollistamalla monipuolisen tiedonsaannin suurten näytemäärien analysoinnista huomattavasti lyhyemmässä ajassa.

Katsauskauden aikana Aiforia on laajentanut kliinistä tuotevalikoimaansa ennennäkemättömällä tavalla, sekä aloittanut yhteistyön Mayo Clinicin kanssa. Aiforia on laajentanut asiakaskuntaansa ja vahvistanut organisaatiotaan rekrytoinneilla sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Pohjois-Amerikan markkinoista on tullut entistä tärkeämpi Aiforialle johtuen merkittävistä asiakkuuksista, jotka Yhtiö on onnistunut voittamaan viimeisen puolen vuoden aikana.

Portfolion laajentaminen kliinisen diagnostiikan markkinalle

Aiforian tuotevalikoima tekoälyavusteiseen diagnostiikkaan on tänä päivänä yksi markkinoiden laajimmista. Se kattaa 5 CE-IVD -merkittyä tekoälymallia rintasyövän, keuhkosyövän ja eturauhassyövän diagnosointiin, sekä CE-IVD -merkityn katselinohjelmiston, jotka kaikki lanseerattiin ja CE-IVD-merkittiin alle vuodessa.  Tekoälymallien kehitysohjelmiston (Aiforia Create) kanssa nämä muodostavat kattavan kokonaisratkaisun, jonka avulla patologian diagnostiikkalaboratorioiden on sujuvaa siirtyä tekoälyavusteiseen diagnostiikkaan.

Vuoden 2022 aikana Aiforia jatkaa kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen ja useiden uusien tekoälymallien kehittämistä joidenkin yleisimpien syöpien ja muiden sairauksien diagnosoinnin tueksi. Syväoppivat tekoälymallit automatisoivat kliinisen diagnostiikan kuva-analyysitehtäviä tarjoten patologeille nopean ja tehokkaan avun.

Merkittävä yhteistyö Mayo Clinicin kanssa etenee

Tilikauden 2022 ensimmäinen puoliskon aikana Aiforia on vahvistanut yhteistyötään yhden maailman arvostetuimman sairaalan, Mayo Clinicin, kanssa ja sopinut toimintamallista, jossa yhdessä kehitetään tekoälymalleja kliinisen diagnostiikan markkinalle. Yhteistyö Mayo Clinicin kanssa koskee sekä prekliiniseen tutkimukseen että kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettujen ohjelmistoratkaisujen myyntiä Mayo Clinicin Laboratory Medicine and Pathology -osastolle.

Aiforia tulee vuoden 2022 aikana avaamaan toimipisteen Rochesteriin (Minnesota, Yhdysvallat) Mayo Clinicin suurimman toimipaikan lähelle. Aiforian Rochesterin sijainnin tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä Mayo Clinicin kanssa ja tuoda asiakastuki mahdollisimman helposti ja nopeasti Mayo Clinicin saataville. Avainhenkilöt Rochesterin toimipisteen avaamiseen on jo rekrytoitu.

Aiforia panostaa jatkuvasti asiakaspalvelun kehittämiseen

Huhtikuussa Aiforia julkaisi Aiforia Community Platform alustan, joka on ainutlaatuinen tukiyhteisö patologeille ja lääketieteen tutkijoille, jotka käyttävät Aiforian tekoälyohjelmistoa. Alustan käyttäjillä, joiden joukossa on maailman suurimpia lääkeyrityksiä ja maailman parhaimmiksi luokiteltuja sairaaloita ja yliopistoja kuten Mayo Clinic ja Harvard, on nyt vapaa pääsy Community Platformiin.

Community -alusta on olennaisessa osassa varmistamaan että Aiforian ohjelmistoratkaisuja käyttävät lääketieteen tutkijat ja terveydenhuollon ammattilaiset saavat parhaan mahdollisen tuen ja voivat olla yhteydessä vertaisyhteisöön ympäri maailmaa.

Tekoälyllä kohti terveempää maailmaa

Aiforia vie syöpädiagnostiikan uudelle täsmälääketieteen aikakaudelle, jonka mahdollistavat automatisoidut ja tekoälyllä toimivat työkalut, ja auttaa luomaan nykyaikaisia digitalisoituja kliinisen patologian työnkulkuja. Aiforia voi palvella patologian laboratorioita kattavasti tuomalla automatisoituja työkaluja syöpädiagnostiikkaan.

Aiforian tavoitteena on olla maailmanlaajuinen johtaja tekoälyavusteisessa kuva-analytiikassa monipuolisilla ja skaalautuvilla pilvipohjaisilla ohjelmistoratkaisuillaan.

Jukka Tapaninen

Toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj

Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen Aiforia on allekirjoittanut sopimuksia useiden arvostettujen organisaatioiden ja sairaaloiden kanssa Yhdysvalloissa ja Euroopassa yhtiön tuotteiden käytöstä erilaisiin tarpeisiin.

 

Wake Forest -yliopiston Regenerative Medicine -instituutti North Carolinassa Yhdysvalloissa, joka on kansainvälisesti yksi alan johtavista toimijoista tuomaan lääketieteen tutkimuksen löydöksiä kliiniseen käyttöön, on aloittanut Aiforian ohjelmiston käytön ja aikoo tuoda sen osaksi sekä tutkimusta että kliinistä diagnostiikka.

 

City of Hope National Medical Center, joka on listattu yhdeksi Yhdysvaltojen parhaaksi sairaalaksi syöpäsairauksien hoidon osalta, ja toimii yli 30 toimipisteessä Kaliforniassa, on ottamassa käyttöön Aiforian ohjelmistoratkaisut sekä tutkimukseen että kliiniseen diagnostiikkaan.

 

Brunel Medical School Yhdistyneissä Kansakunnissa on solminut Aiforian kanssa viisivuotisen sopimuksen, jossa he ottavat käyttöön Aiforian koulutusalustan lääketieteen opetuskäyttöön.

 

Bernin yliopisto puolestaan on käynnistänyt yhteistyöhankkeen Aiforian kanssa, jonka puitteissa he aikovat käyttää Aiforian ohjelmistoalustaa kehittääkseen useita räätälöityjä tekoälymalleja patologian laboratorioidensa tarpeisiin erilaisten sairauksien diagnosoinnissa.

 

Aiforia Technologies Oyj

Hallitus

 

Videohaastattelu

Inderes järjestää 25.8.22 klo 12 tilaisuuden jossa Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapanista haastatellaan. Tallenne haastattelusta on saatavilla osoitteessa: https://investors.aiforia.com/fi/raportit-esitykset myöhemmin samalla viikolla.

 

Lisätietoja antavat

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +33610416686

Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +358405009878

 

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, ubs@unitedbankers.fi

 

Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Lisätietoja: https://investors.aiforia.com/fi/.