Aiforia Technologies Oyj:n hallitus on päättänyt kahdesta uudesta optio-ohjelmasta

Report this content

Aiforia Technologies Oyj, Yhtiötiedote, 22.4.2022 klo 09.30 EEST. Aiforia Technologies Oyj:n ("Aiforia") hallitus on 21.4.2022 päättänyt uusien optio-ohjelmien 2022 I ja 2022 II käynnistämisestä jäljempänä esitetyin ehdoin. Optio-oikeuksien antamiselle on Aiforian kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeuksilla palkitaan ja sitoutetaan yhtiön johtoryhmän jäseniä, yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöstöä sekä muita yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kannalta keskeisiä henkilöitä.

Optio-ohjelma 2022 I

Aiforian hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2021 antaman valtuutuksen, jota on muutettu yksimielisellä osakkeenomistajapäätöksellä 20.9.2021, perusteella antaa enintään 124.500 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta johtoryhmän jäsenelle uuden optio-ohjelman 2022 I nojalla. Optio-ohjelma liittyy johtoryhmän jäsenen kanssa aiemmin sovitun optiopalkkion toteuttamiseen. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden Aiforian osakkeen merkintähintaan 1,3724 euroa osakkeelta.

Optio-oikeudet tulevat käytettäväksi kolmessa erässä. 25.000 optio-oikeutta tulee käytettäväksi heti optio-oikeuksien tultua rekisteröidyksi kaupparekisteriin, 49.750 optio-oikeutta tulee käytettäväksi 31.12.2022 ja 49.750 optio-oikeutta tulee käytettäväksi 31.12.2023. Optio-oikeudet vanhenevat 31.12.2028 tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Optio-ohjelma 2022 II

Aiforian hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.6.2021 antaman valtuutuksen, jota on muutettu yksimielisellä osakkeenomistajapäätöksellä 20.9.2021, sekä varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2022 antaman valtuutuksen perusteella antaa enintään 1.887.850 osakkeisiin oikeuttavaa optio-oikeutta tietyille johtoryhmän jäsenille, yhtiön ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöstölle sekä muille yhtiön ja sen tytäryhtiöiden kannalta keskeisille henkilöille uuden optio-ohjelman 2022 II nojalla. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Aiforian osakkeen. Merkintähinta on 5,01 euroa osakkeelta niiden optio-oikeuksien osalta, jotka on tarjottu 1.1.–30.6.2022. Muussa tapauksessa optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintähinta lasketaan optio-oikeuksien saantohetkeä edeltäneen vuosineljänneksen volyymipainotetusta keskimääräisestä osakkeiden kauppahinnasta siinä arvopaperipörssissä, jossa osakkeet on tuolloin listattu. Merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa osakkeelta.

Kalenterivuoden 2022 aikana myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäväksi neljän vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi neljäsosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi 31.12.2022 alkaen, yksi neljäsosa 31.12.2023 alkaen, yksi neljäsosa 31.12.2024 alkaen ja yksi neljäsosa 31.12.2025 alkaen. Kalenterivuoden 2023 aikana myönnetyt optio-oikeudet tulevat käytettäväksi kolmen vuoden ajanjakson aikana siten, että yksi kolmasosa optio-oikeuksista tulee käytettäväksi 31.12.2023 alkaen, yksi kolmasosa 31.12.2024 alkaen ja yksi kolmasosa 31.12.2025 alkaen. Optio-oikeudet vanhenevat 31.12.2028 tai aiemmin tavanomaisten ehtojen mukaisesti.

Lisätietoja antavat

Jukka Tapaninen, toimitusjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +33610416686

Veli-Matti Parkkonen, talousjohtaja, Aiforia Technologies Oyj, puh. +358405009878

Hyväksytty neuvonantaja

UB Securities Oy, puh. +358 9 25 380 225

Tietoja Aiforiasta

Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen. Lisätietoja: www.aiforia.com