Ajoneuvoveron maksamatta jättämisestä rankat seuraamukset

Helsinki, Helsingfors 17.3.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande Ajoneuvoveron maksamatta jättämisestä rankat seuraamukset Jos ajoneuvoveroa ei makseta viimeistään eräpäivänä, auto on käyttökiellossa veron maksamiseen asti. Auton määräaikaiskatsastusta ei myöskään hyväksytä. Poliisi- ja tulliviranomaiset huolehtivat, että liikenteessä ei käytetä autoa, joka on käyttökiellossa. Käyttö estetään poistamalla autosta rekisterikilvet ja rekisteriote. Lisäksi auton kuljettajalle kirjoitetaan sakkoa ajoneuvoverorikkomuksesta. Uudistunut ajoneuvovero koostuu entistä ajoneuvoveroa vastaavasta perusverosta ja dieselveroa vastaavasta käyttövoimaverosta. Uudistuksessa siirryttiin kalenterivuosittaisesta verottamisesta ajoneuvokohtaisesti yksilölliseen juoksevaan verokauteen. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Verovelvollinen on auton haltija. Jos autolla ei ole haltijaa, verovelvollinen on omistaja. Vaikka vero maksuunpannaan verovelvollisen hallinta- tai omistusajalta, ajoneuvovero on viime kädessä edelleen autokohtainen. Autoa ei siis saa käyttää, jos siitä on erääntynyttä veroa maksamatta. Auto on käyttökiellossa, vaikka kyse olisikin edellisen haltijan tai omistajan maksamatta jättämästä verosta. Voidakseen käyttää tällaista autoa uuden omistajan tai haltijan on maksettava kaikki erääntyneet verot korkoineen. Käyttökieltosäännös on ollut käytössä ajoneuvojen vuotuisessa verotuksessa jo 1920-luvulta asti. Säännöksen ansiosta ajoneuvoverot saadaan nykyään perittyä lähes sataprosenttisesti. Samalla tehokkaasti estetään mahdollinen verojen kierto sekä edistetään ajoneuvorekisteritietojen ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Maksamattomuudesta aiheutuvat seuraamukset Valvontaviranomaisten tehtävänä on estää auton käyttö ja maastavienti, jos auto on käyttökiellossa maksamattoman veron vuoksi. Käytön estämiseksi autosta poistetaan rekisterikilvet ja rekisteriote, jotka toimitetaan lähimmälle katsastusasemalle. Sieltä ne voi veron maksamisen jälkeen noutaa takaisin kuittia vastaan. Käyttökiellossa olevan auton kuljettaminen on lisäksi uuden ajoneuvoverolain mukaan rangaistava ajoneuvoverorikkomuksena. Rangaistukseksi on säädetty sakkorangaistus, jonka antaa poliisi. Myös katsastuksen yhteydessä valvotaan verojen maksamista. Käyttökiellossa olevan auton määräaikaiskatsastusta (entinen vuosikatsastus) ei hyväksytä. Tällöin katsastus keskeytetään ja sitä voidaan jatkaa sekä autoa käyttää vasta, kun verot korkoineen on maksettu. Valvonta perustuu AKEn liikennetietojärjestelmään. Jos tieto veron maksamisesta ei vielä ole välittynyt tietojärjestelmään, verovelvollinen voi kuitin esittämällä osoittaa maksaneensa veron. Veron maksaminen eräpäivän jälkeen Autolla ei saa ajaa, jos siitä on maksamatta erääntynyttä veroa kuluvalta tai aiemmilta vuosilta. Vero maksetaan myös eräpäivän jälkeen tavallisen laskun tapaan normaaleihin maksupaikkoihin. Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, on maksettava lisäksi veron viivekorko, jonka vähimmäismäärä on 3 euroa. Veroa maksettaessa on käytettävä oikeita maksutietoja. Ilman viitenumeroa maksu ei kohdistu oikealle autolle ja verokaudelle. Suoraveloitus on kätevä tapa estää maksuvirheitä ja varmistaa, että vero tulee maksetuksi eräpäivään mennessä. Erääntyneen veron määrän sekä maksutiedot saa kätevästi AKEn palvelunumerosta 0100-7821 (0,08 ?/min + pvm) joka päivä klo 8-20. Maksamattomasta verosta lähetetään verovelvolliselle maksumuistutus noin kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä. Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Olli Lindroos, puh. (09) 6185 3400, sähköposti: olli.lindroos@ake.fi Lakimies Mia Nykopp, puh. (09) 6185 3402, sähköposti: mia.nykopp@ake.fi AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601 Pressmeddelanden på svenska kan frågas efter från informationsenheten, tel. (09) 6185 3204. Det kan man också hitta följande vardag på AKEs internet-sidor, www.ake.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.