AKE ryhtyy valvomaan takaisinkutsujen toteutumista

Report this content

AKE ryhtyy valvomaan takaisinkutsujen toteutumista Ajoneuvohallintokeskus AKE ryhtyy valvomaan henkilöautojen ja moottoripyörin valmistajien järjestämien ajoneuvojen takaisinkutsujen toteutumista. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin kampanjoihin, joissa ajoneuvon valmistaja on todennut ajoneuvoissa merkittävää vaaraa liikenneturvallisuudelle tai huomattavaa haittaa ympäristölle aiheuttavan virheen tai poikkeaman. Ajoneuvomallin valmistajan, valmistajan edustajan tai maahan tuojan on ilmoitettava havaitusta virheestä tai poikkeamasta AKElle heti, kun ajoneuvon valmistaja on julkaissut kampanjan. Ajoneuvon valmistaja, valmistajan edustaja ja maahan tuoja huolehtivat siitä, että virhe tai poikkeama korjataan kaikkien Suomessa käytössä olevien takaisinkutsuun kuuluvien ajoneuvojen osalta. Ne ilmoittavat AKElle, kun takaisinkutsukampanja on tehty ja ajoneuvot korjattu. AKE muistuttaa korjaamisesta Jos kaikkia ajoneuvoja ei ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan tai maahan tuojan toimin saada korjautettua, ilmoittavat ne AKElle korjaamattomien autojen tiedot. AKE lähettää korjaamattomien ajoneuvojen omistajille kehotuksen viedä ajoneuvonsa korjattavaksi. Korjaamattomuudesta huomautetaan tarvittaessa myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä. Korjaamisen laiminlyönnistä ajoneuvon käyttö voidaan estää AKE voi estää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuksesta huolimatta viedä korjattavaksi. Auto voidaan poistaa rekisteristä tai se voidaan määrätä katsastuksen yhteydessä ajokieltoon. Vain pieni osa takaisinkutsukampanjoista on AKEn seurannan piirissä. Muut vähäisempiä vikoja koskevat kampanjat ajoneuvovalmistajat hoitavat ilman ajoneuvolain asettamaan erityisvelvoitettan. Takaisinkutsusta säädetään vuoden vaihteessa voimaantulleessa uudessa ajoneuvolaissa. Lisätietoja: yksikönpäällikkö Keijo Kuikka (09) 6185 3518 tekninen johtaja Juhani Intosalmi (09) 6185 3515 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00260/wkr0002.pdf