AKE seuraa ajoneuvojen takaisinkutsukampanjoita

Helsinki, Helsingfors 20.2.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande AKE seuraa ajoneuvojen takaisinkutsukampanjoita AKE on valvonut henkilöautojen ja moottoripyörien valmistajien takaisinkutsukampanjoiden toteutumista viime vuoden alusta lukien. Näiden ns. recall-ajoneuvojen seurannasta ja korjauksista säädetään ajoneuvolaissa. Vastuu lain täyttämisestä on valmistajalla, valmistajan edustajalla tai maahantuojalla. Vain pieni osa kaikista takaisinkutsuista on AKEn seurannan piirissä. Muut vähäisempiä vikoja koskevat kampanjat ajoneuvovalmistajat hoitavat ilman ajoneuvolain asettamaa erityisvelvoitetta. - Lain hengen mukaisesti me AKEssa kiinnitämme huomiota sellaisiin takaisinkutsukampanjoihin, joissa ajoneuvon valmistaja on todennut ajoneuvoissa merkittävää vaaraa tai haittaa liikenneturvallisuudelle tai ympäristölle aiheuttavan virheen, kertoo tekninen johtaja Juhani Intosalmi. - AKEn roolina takaisinkutsukampanjoissa on lähinnä avustaa valmistajia tavoittamaan kaikki vakavan riskin sisältävän kampanjan piiriin kuuluvat ajoneuvot, Intosalmi korostaa. Ajoneuvojen mahdollisen liikenneturvallisuus- tai ympäristöriskin vuoksi korjausten nopea hoitaminen on kaikkien osapuolien kannalta tärkeää. Ajoneuvomallin valmistajan, valmistajan edustajan tai maahantuojan on ilmoitettava havaitusta virheestä tai poikkeamasta AKElle heti, kun ajoneuvon valmistaja on käynnistänyt takaisinkutsukampanjan. Valmistaja määrittelee ja organisoi kampanjan, jonka puitteissa ajoneuvot pyritään saamaan korjattaviksi. Valmistajan, edustajan tai maahantuojan on huolehdittava siitä, että virhe korjataan kaikkien Suomessa käytössä olevien takaisinkutsuun kuuluvien ajoneuvojen osalta. AKE saa ilmoituksen siitä, kun kampanja on hoidettu ja ajoneuvot korjattu. Mikäli kaikkia ajoneuvoja ei kampanja-aikana saada ajoneuvon valmistajan, valmistajan edustajan tai maahantuojan toimesta korjattua, ne ilmoittavat AKElle korjaamattomien ajoneuvojen tiedot. Ilmoituksen perusteella AKE lähettää näiden ajoneuvojen omistajille kehotuksen viedä ajoneuvonsa korjattavaksi. - Näissä tilanteissa AKEn ajantasaisesta ajoneuvorekisteristä on suurta hyötyä. Tarvittaessa korjaamattomuudesta huomautetaan myös määräaikaiskatsastuksen yhteydessä, sillä rekisteriin kirjattu tieto tulee siellä esille, toteaa Intosalmi. AKE voi kieltää sellaisen ajoneuvon käytön, jota ei kehotuksesta huolimatta viedä korjattavaksi. Auto voidaan poistaa rekisteristä tai sen käyttö voidaan lainsäädännön perusteella estää, esimerkiksi määräaikaiskatsastuksen yhteydessä ajoneuvo voidaan määrätä ajokieltoon. Vuoden 2003 aikana AKE sai ilmoituksen yhdeksästä (9) takaisinkutsukampanjasta. Ne koskivat yhteensä 5 327 ajoneuvoa. Lisätietoja: Tekninen johtaja Juhani Intosalmi, puh. (09) 6185 3515, 050 565 8172, sähköposti: juhani.intosalmi@ake.fi. AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601. Pressmeddelanden på svenska kan frågas efter från informationenheten, tel. (09) 6185 3204. Det kan man också hitta följande vardag på AKEs internet-sidor, www.ake.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/20/20040220BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/20/20040220BIT00650/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.