AKE tyytyväinen Suomen Autokatsastus Oy:n yksityistämiseen

AKE tyytyväinen Suomen Autokatsastus Oy:n yksityistämiseen Valtion kokonaan omistaman Suomen Autokatsastus Oy:n myyminen yksityisille markkinoille on Ajoneuvohallintokeskus AKEn mielestä myönteinen asia. - Valvovan ja toimintaa kehittävän viranomaisen kannalta ei ole tähänkään saakka ollut oleellista se, kuka tai mikä on katsastusyrityksen omistaja, mutta on huomattavasti selkeämpää, kun kaikki katsastustoimipaikat ovat omistuksen osalta samalla viivalla, toteaa AKEn ylijohtaja Jyrki Ritvala. Katsastustoiminta avautui kilpailulle rajoitetusti 1994 ja kokonaisuudessaan 1995. Ensimmäisinä vuosina toimiluvat myönsi liikenne- ja viestintäministeriö, mutta vuonna 1999 lupien myöntäminen siirtyi ajoneuvojen katsastuslupalain myötä AKElle. Tällä hetkellä katsastustoimipaikkoja on kaikkiaan 220, joista Suomen Autokatsastus Oy:llä on 152. Vuonna 2002 Suomen Autokatsastus Oy:n osuus aloitetuista määräaikaiskatsastuksista oli 63,7 prosenttia. Katsastuksen laatu on keskeistä AKE valvoo katsastustoimipaikkojen toimintaa. AKE seuraa niin katsastustoimipaikkojen säännösten ja määräysten noudattamista kuin katsastuspalvelujen laatua ja asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua. - AKElle katsastuksen korkea laatu on keskeinen asia. AKE valvoo katsastustoimintaa tekemällä valvonta- ja tarkastuskäyntejä sekä seuraamalla katsastustoimipaikkojen toimintaa tilastojen avulla. Vaikka määräaikais- ja muut katsastukset suoritetaankin yleensä hyvin, havaitsemme katsastuksen laadussa myös puutteita: muun muassa määräaikaiskatsastuksessa tarkastuksia on tehty puutteellisesti, arvosteluperusteita ei ole noudatettu eikä ajoneuvoissa havaituista vioista ole tehty tarpeellisia korjausmääräyksiä, sanoo ylijohtaja Ritvala. - Vaikka Suomen henkilöautokanta on suhteellisen iäkästä, ovat autot paljolti toimivan katsastusjärjestelmän ansiosta kuitenkin hyväkuntoisia. Autojen tekniset viat ovat hyvin harvoin syynä liikenneonnettomuuksiin. Määräaikaiskatsastuksia lähes kaksi miljoonaa Määräaikaiskatsastuksia aloitetaan vuosittain noin kaksi miljoonaa. Niiden lisäksi muita katsastuksia suoritetaan yli sata tuhatta. Määräaikaiskatsastuksista hylättiin viime vuonna ensimmäisellä kerralla 27,9 prosenttia. Hylkäysprosentit vaihtelevat paljonkin eri katsastustoimipaikkojen välillä. Hylkäysprosenttien erot johtuvat muun muassa katsastukseen tulevien autojen ikärakenteesta, katsastustoimipaikkojen erilaisista katsastusmääristä sekä ajanvaraus- ja kutsujärjestelmästä, joka tuo toimipaikoille ennakkotarkastettuja ja uudempia ajoneuvoja kuin ilman ajanvarausta toimiva ns. drive in - toimintamalli. Katsastajan tutkinnot takaavat osaavan ammattikunnan Katsastajien koulutusjärjestelmä on tärkeä osa katsastuksen laatua. AKEn tehtävänä on järjestää tutkinnot katsastajille kevyen ja raskaan kaluston vuosikatsastuksista sen jälkeen, kun hyväksytyt kouluttajat ovat antaneet koulutuksen. Tutkintoon kuuluu sekä teoria että käytännön koe. Alalle tulevien yleiskurssin sekä vaativimpien katsastusten kurssien kokeet järjestää luvan saanut kouluttaja, mutta AKE toimittaa niihin koekysymykset. Lisätietoja: ylijohtaja Jyrki Ritvala, (09) 6185 3200 tekninen johtaja Juhani Intosalmi, (09) 6185 3515 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00800/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00800/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.