AKE valmistautuu käytettyjen ajoneuvojen maahantuontiin

AKE valmistautuu käytettyjen ajoneuvojen maahantuontiin Ajoneuvohallintokeskus AKE on valmistautunut käytettyjen ajoneuvojen lisääntyvään maahantuontiin laatimalla asiasta esitteen sekä internet- sivut. Esite on jaossa katsastustoimipaikoilla sekä tullin toimipisteissä. EY-tuomioistuin antaa torstaina 19.9. päätöksen, jolla ratkaistaan miltä osin Suomen autoverolainsäädäntöä tulee muuttaa vastaamaan EU-säädöksiä. Mahdollista on, että autoverotusta tullaan muuttamaan siten, että käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen verotus alenee. Autoverotuksen muutokset koskevat viranomaisista ensisijaisesti tullilaitosta, joka kantaa autoveron Suomessa rekisteröitävistä uusista ja käytetyistä ajoneuvoista. Käytettynä maahantuotavien ajoneuvojen määrän lisääntyminen vaikuttaa myös katsastustoimialaan, kun rekisteröintikatsastukset ja rekisteröinnit lisääntyvät. Ajoneuvohallintokeskus AKE valvoo katsastustoimintaa sekä vastaa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta. Esite katsastus- ja tullitoimipaikoilla AKEn käytettyjen ajoneuvojen maahantuontia koskeva esite on saatavissa katsastus- ja tullitoimipaikoilta. Esitteessä käsitellään ajoneuvon ulkomailta ostoon, ajoneuvon siirtämiseen tarvittaviin lupiin, autoveron maksamiseen, rekisteröintikatsastukseen ja rekisteröintiin liittyviä asioita. Siinä kerrotaan muun muassa rekisteröintikatsastuksessa ja rekisteröinnissä tarvittavista asiakirjoista. Sen sijaan ajoneuvojen verotuskohteluun tai kannettavan autoveron määrään esitteessä ei oteta kantaa. www.ake.fi/kaytettynamaahan kertoo tarkemmin AKEn internet-sivuille on myös tehty käytettyjen ajoneuvojen maahantuontia koskevat sivut www.ake.fi/kaytettynamaahan Sivuilla kerrotaan yksityiskohtaisemmin erityisesti teknisistä vaatimuksista, jotka Suomessa rekisteröitävän ajoneuvon on täytettävä. Suomen lainsäädännön mukaan ajoneuvon on täytettävä kaikki ne sitä koskevat vaatimukset (mm. pakokaasupäästöt, melutaso, jarrut, ohjauslaite, turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet, istuimien kiinnitykset), jotka olivat Suomessa voimassa silloin kun ajoneuvo on otettu käyttöön ulkomailla. Esimerkiksi henkilöauton, joka on otettu käyttöön ulkomailla vuonna 1995, pitää täyttää auton käyttöönottoajankohtana vuonna 1995 Suomessa voimassa olleet vaatimukset. Vaikka ajoneuvo olisi rekisteröity toisessa EU-maassa, se ei tarkoita sitä, että ajoneuvo voidaan automaattisesti hyväksyä myös Suomessa. Monet varustevaatimukset ja pakokaasupäästömääräykset ovat vasta viime vuosina tulleet pakollisiksi kaikissa EU-maissa. Ajoneuvon varustelu jälkikäteen suomalaisten määräysten mukaiseksi saattaa olla hyvinkin kallista. EU-maiden ulkopuolella käyttöön otettu ajoneuvo ei välttämättä täytä juuri mitään suomalaisia määräyksiä. Käytettynä maahantuotujen henkilöautojen määrä jo kasvussa Käytettyjä henkilöautoja on aikaisemmin tuotu Suomeen lähinnä muuttotavarana. Muutoin kuin muuttotavarana maahan tuotujen käytettyjen henkilöautojen määrä on kuitenkin parin viime vuoden aikana lisääntynyt siten, että viime vuonna rekisteröitiin 1 925 ja tämän vuoden tammi- elokuussa 1 501 henkilöautoa. Muuttotavarana Suomeen tuotuja henkilöautoja rekisteröitiin vastaavina aikoina 3 940 ja 2 419 kappaletta. Lisätietoja: yksikönpäällikkö Markku Kärkkäinen (09) 6185 3450 yksikönpäällikkö Keijo Kuikka (09) 6185 3518 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/16/20020916BIT00100/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.