Katsastukseen ajoissa - täsmennys hylätyn katsastuksen jälkeiseen ajoaikaan 1.8.2003 alkaen

Katsastukseen ajoissa - täsmennys hylätyn katsastuksen jälkeiseen ajoaikaan 1.8.2003 alkaen Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta muuttuu 1.8.2003 lähtien. Täsmennys koskee katsastuksessa hylätyn ajoneuvon sallittua käyttöaikaa katsastusajan jälkeen. Ajoneuvon käyttö hylätyn katsastuksen jälkeen Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika, eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Ajoneuvossa todetut hylkäämisen aiheuttaneet viat ja puutteellisuudet tulee kuitenkin korjata mahdollisimman pian, jos ajoneuvoa käytetään liikenteessä. Jos ajoneuvo varsinaisen katsastusajan jälkeen hylätään jälkitarkastuksessa tai määräaikaiskatsastuksessa, kahden kuukauden aika lasketaan viimeisestä varsinaisena katsastusaikana tehdystä määräaikaiskatsastuksesta tai jälkitarkastuksesta lähtien. Niinpä esimerkiksi 15.7.2000 käyttöönotetun henkilöauton hylätty katsastus tehtynä 2.7.2003 oikeuttaa ajamaan autolla enintään 2.9.2003 saakka. Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole kahden kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen. Esimerkiksi samaisen 15.7.2000 käyttöönotetun henkilöauton hylätty katsastus tehtynä 24.7.2003 ei oikeuta käyttämään autoa liikenteessä ennen kuin auto on hyväksytty katsastuksessa. Jälkitarkastuksessa noudatetaan edelleen yhden kuukauden sääntöä, joten yli kuukauden jälkeen hylätystä katsastuksesta ajoneuvo tarkastetaan kaikilta osin uudelleen. Katsastusajan määräytyminen Katsastusaika määräytyy valtaosalla ajoneuvoja käyttöönottopäivämäärän tai rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan kuten ennenkin. Esimerkiksi tämän 15.7.2000 käyttöönotetun henkilöauton katsastusaika loppuu käyttöönottopäivää vastaavana päivänä ja alkaa neljä kuukautta sitä ennen, eli kyseinen auto on katsastettava 15.3. - 15.7. välisenä aikana. Käyttöönottopäivä on tällöin merkitty rekisteriotteen yläosan asianomaiseen tietokenttään. Lisätietoja ja ohjeistusta katsastusajan määräytymisestä on saatavissa katsastusasemilta ja AKEn internet- sivuilta osoitteessa www.ake.fi/katsastus. Lisätietoja: yksikönpäällikkö Keijo Kuikka puh. 09 6185 3518 tarkastusinsinööri Tommi Jalonen puh. 09 6185 3523 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/28/20030728BIT00250/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.