Kortti kertoo ajo-oikeudesta

Helsinki, Helsingfors 7.7.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande Kortti kertoo ajo-oikeudesta Aiemmin ajokorttia vilauttelivat vain 18 vuotta täyttäneet tai traktorikortin suorittaneet. Nyt ajokortteja näkee yhä useammin nuoremmillakin, sillä mopon kuljettamista varten on suoritettava mopokorttitutkinto. Mopokortti tuli pakolliseksi vuoden 2000 alussa. Sen jälkeen 15 vuotta täyttäneiden on hankittava mopokortti, jos haluaa ajaa mopolla liikenteessä. Ennen 1.1.1985 syntyneiltä ei vaadita M-korttia L1e- ja L2e-luokan mopon kuljettamiseen. Mopokorttia ei tarvita, jos kuljettaa pienitehoista mopoa tai kävellen ohjattavaksi tarkoitettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa. Pienitehoiseksi mopoksi katsotaan kaksipyöräinen mopo, joka on varustettu polkimilla ja jonka rakenteellinen nopeus on enintään 25 km/h. Moottoritehoa saa olla enintään 1 kW. Mopokortti eli M-luokan ajokortti tarvitaan kaksi- ja kolmipyöräisten mopojen kuljettamiseen. Näiden rakenteellinen nopeus saa olla enintään 45 km/h. Kaksipyöräisessä L1e-luokan mopossa sylinteritilavuus saa olla enintään 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori. Sähkömoottorilla suurin nettoteho saa olla enintään 4 kW. Kolmipyöräisessä L2e-luokan mopossa sylinteritilavuus voi olla enintään 50 cm3, kun kyseessä on ottomottori. Jos mopossa on jokin muu polttomoottori tai sähkömoottori, saa suurin nettoteho olla enintään 4 kW. Myös kevyen nelipyörän (luokka L6e) kuljettamiseen tarvitaan M-luokan ajokortti. Kevyt nelipyörä on polttomoottorikäyttöinen nelipyöräinen ajoneuvo, jonka kuormittamaton massa saa olla enintään 350 kg ilman sähköajoneuvon akkujen massaa. Suurin rakenteellinen nopeus kevyessä nelipyörässä saa olla enintään 45 km/h. Moottorin sylinteritilavuuden on oltava vastaavanlainen kuin kolmipyöräisessä mopossa (luokka L2e). · Mopokortin hankkiminen Ajokorttilupaa haetaan asuinpaikkakunnan poliisilta. Hakemukseen tarvitaan lääkärintodistus tai nuorison terveystodistus, kaksi passivalokuvaa ja huoltajien suostumus. Lisäksi täytetään lomake, jossa hakija ilmoittaa, onko hänellä entuudestaan ajokorttia ja vakuuttaa, ettei hän ole ajokiellossa missään Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Samalla maksetaan ajokorttilupamaksu. Ajokorttiluvan saamisen edellytyksenä on, että hakijan vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Mopokortin saaminen edellyttää tutkinnon läpäisemistä. Mopotutkintoon pääsee 15 vuotta täyttänyt ja ajokorttiluvan saanut henkilö. Teoriakokeeseen voi varata ajan vasta sen jälkeen, kun ajokorttilupa on myönnetty. Tutkinto pitää sisällään vain teoriakokeen ja niitä järjestävät paikalliset kuljettajantutkinnon vastaanottajat. Pakollista opetusta ei ole, mutta mopokurssin käyminen on suositeltavaa. Teoriakokeessa on 10 sanallista kysymystä ja 15 liikennetilannetehtävää. Koe suoritetaan tietokoneella, joka opastaa, testaa ja antaa palautteen automaattisesti. Sanallisissa kysymyksissä on aiheita mopoiluun liittyvistä paperipuolen asioista, kuten vakuuttamisesta, rekisteröinnistä jne. Lisäksi kysytään mopoilijan ja mopon varusteista ja mopolla ajamiseen liittyvistä liikennesäännöistä. Koe pitää sisällään myös liikennemerkkeihin ja liikennetilanteisiin liittyviä tehtäviä. Hyväksytyn kokeen jälkeen saa todistuksen, jolla saa ajaa teillä korkeintaan kuukauden. Varsinaisen ajokortin voi hakea poliisiasemalta parin viikon kuluttua hyväksytysti suoritetusta tutkinnosta. A- ja A1 -luokan ajokortti L5e-luokan kolmipyörän ja moottoripyörän kuljettamiseen vaaditaan A1 tai A -luokan ajokortti. Kolmipyöräksi määritellään ajoneuvo, jossa on kolme symmetrisesti sijoitettua pyörää. Kolmipyörän sylinteritilavuus on suurempi kuin 50 cm3, kun kyseessä on polttomoottori tai sen suurin rakenteellinen nopeus on suurempi kuin 45 km/h. Moottoripyöräksi katsotaan joko sivuvaunullinen (L4e) tai ilman sivuvaunua oleva (L3e) kaksipyöräinen ajoneuvo. Jos moottoripyörän sylinteritilavuus on enintään 125 cm3 ja teho enintään 11 kW, tarvitaan kuljettamiseen A1- tai A-luokan ajokortti. Myös invalidimoottoripyörän kuljettamiseen tarvitaan A1-luokan ajokortti. A1-luokan ajokortin saaminen edellyttää 16 vuoden ikää. A-luokan ajokortin voi saada 18-vuotiaana. Kortti oikeuttaa sellaisen moottoripyörän kuljettamiseen, jonka teho on enintään 25 kW eikä pyörän tehon suhde omamassaan ylitä 0.16 kW/kg. A-luokan ajokortin saaminen ei edellytä A1-luokan ajokortin haltijoilta uutta tutkintoa, mutta uusi ajokorttihakemus on jätettävä asuinpaikan poliisille. Yli 25 kW:n moottoripyörän kuljettaminen edellyttää A-luokan ajo- oikeutta vähintään kahden vuoden ajalta tai erikseen suoritettua ajo- ja käsittelykoetta vähintään 35 kW:n moottoripyörällä. Erillisen kokeen korttia varten voi suorittaa 21-vuotiaana. Lisätietoja: Ylitarkastaja Mikko Vitikka, puh. (09) 6185 3540, mikko.vitikka@ake.fi AKEn viestintä: viestintäassistentti Päivi Smed, puh. (09) 6185 3204, 050 566 4954. Pressmeddelanden på svenska kan frågas efter från kommunikationsenheten, tel. (09) 6185 3204. Det kan också läsas på AKEs internet-sidor, www.ake.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT00030/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.

Liitteet & linkit