Laadukkain palvelupiste Joensuussa

Helsinki, Helsingfors 20.1.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande Kuljettajantutkintoja vastaanottava palvelupiste palkittiin ensimmäisen kerran Laadukkain palvelupiste Joensuussa Ajoneuvohallintokeskuksen edustajat luovuttivat tiistaina 20. tammikuuta 2004 ensimmäistä kertaa laadukkaasta toiminnasta palkinnon kuljettajantutkintojen palvelupisteelle. Laadukkaimmaksi palvelupisteeksi valittiin Joensuun Ajovarma Oy. Ajoneuvohallintokeskus AKE kantaa kokonaisvastuun kuljettajantutkintotoiminnasta ja tutkintoja vastaanottavien palvelupisteiden laadukkaasta toiminnasta. Vuoden 1999 alussa tutkintotoiminnassa siirryttiin ns. sopimuskumppanimalliin ja palvelupisteiden toiminta kilpailutetaan määräajoin. Palvelupisteitä on ympäri Suomea yhteensä noin 100. AKE korostaa toimintasuunnitelmissaan koulutusjärjestelmän ja laadunvarmistuksen merkitystä. Ajatus laadukkaimman tutkintopalvelupisteen palkitsemisesta syntyi vuosi sitten. - Laadukas toiminta vaikuttaa omalta osaltaan liikenneturvallisuuteen. Meidän on varmistettava, että uudet kuljettajat hallitsevat opetukseen sisältyvät asiat ja kykenevät toimimaan turvallisesti ja joustavasti liikenteessä, toteaa Opetus- ja tutkinnot - yksikön yksikönpäällikkö Sami Mynttinen. - Katsoimme, että hyvästä työstä tulisi antaa tunnustusta. Ja tällainen julkinen tunnustus kannustaa myös muita toimipisteitä ja niiden henkilöstöä tarkkailemaan omaa työtään ja työnsä laatua, Mynttinen kertoo. Kuljettajantutkintojen "laatupalkinnon" saamiseksi vastaanottopisteen tulee täyttää muun muassa seuraavat AKEn asettamat kriteerit; sen tulee nauttia toiminnassaan yleistä luottamusta ja arvostusta, osoittaa erinomaista asiantuntemusta, olla valmis kehittämään toimintaansa, huolehtia sekä asiakkaistaan että kumppaneistaan ja olla toiminnassaan aktiivinen. - Kuultuamme omia työntekijöitämme, ajovarmalaisia, autokoulujen edustajia ja asiakkaitamme, totesimme Joensuun vastaanottopisteen olevan palkitsemisen arvoinen, kertoo Mynttinen. - Mielestämme tutkinnon vastaanottaja Pentti Kuokkasen kahdeksan hengen tutkintojoukkue täyttää parhaiten hyvälle palvelupisteelle asettamamme kriteerit. Ajokorttidirektiivi tuo mukanaan uusia vaatimuksia Uusi ajokorttidirektiivi, joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella, tuo mukanaan vaatimuksen vastaanottajien koulutus- ja laadunvalvontajärjestelmistä. Monissa Euroopan maissa nämä vaatimukset toteutuvat käytännössä jo nyt. - Suomessa tuleva direktiivi tullee aiheuttamaan muutoksia; koulutukseen ja laadunvarmistukseen jouduttaisiin jatkossa panostamaan nykyistä huomattavasti enemmän, selittää Mynttinen. - Direktiivin siirtymäajaksi on suunniteltu viittä (5) vuotta, joten asioiden saattamiseksi uusien vaatimusten mukaisiksi on riittävästi aikaa. Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Sami Mynttinen, puh. 0500 716 181 Ylitarkastaja Mika Hotti, puh. 050 5986 873 AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/20/20040120BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.