OBD-testaustuloksen arvosteluun muutos - Muutos siirtymäkauden ajaksi 30.6.2004 saakka.

Helsinki, Helsingfors 15.1.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande OBD-testaustuloksen arvosteluun muutos Muutos siirtymäkauden ajaksi 30.6.2004 saakka. Tammikuun 1. päivänä aloitettiin määräaikaiskatsastuksessa kattavat autojen pakokaasupäästöjen puhdistusjärjestelmän niin sanotut OBD- mittaukset. Nämä mittaukset perustuvat EU-direktiivin muutokseen, jolla pyritään parantamaan ilman laatua. Joillakin automerkeillä on katsastuksessa esiintynyt ongelmia testauksen läpiviemisessä. Ajoneuvohallintokeskus AKE selvittää tilannetta yhdessä autojen maahantuojien ja testilaitteiden edustajien kanssa. OBD-järjestelmä (On Board Diagnostic) on auton oma elektroninen laitteisto, joka valvoo auton pakokaasupäästöjä. Järjestelmä on pakollinen sellaisissa bensiinimoottorilla varustetuissa henkilöautoissa, jotka on otettu käyttöön 1.1.2001 tai sen jälkeen, sekä osassa vuonna 2000 käyttöön otettuja autoja. Katsastusasemat testaavat auton oman valvontajärjestelmän toimintaa määräaikaiskatsastuksen yhteydessä erillisellä testilaitteella. Tämän testauksen lisäksi myös varsinaiset pakokaasupäästöt mitataan ja arvostellaan normaalisti, kuten ennenkin. Ongelmia OBD-testauksen läpiviemisessä Joillakin automerkeillä on katsastuksessa esiintynyt ongelmia, kun auton päästöjärjestelmää on testattu. Katsastusasemalla saatu OBD-testitulos on joissakin tapauksissa osoittanut auton oman valvontajärjestelmän osatestien olevan kesken tai suorittamatta. Auton oman elektronisen valvontajärjestelmän sisäiset osatestit alustavat järjestelmän toimintavalmiiseen tilaan. Mikäli osatestit puuttuvat, jää katsastusasemalla tehty testaustulos tältä osin epätäydelliseksi. Ajoneuvohallintokeskuksen saamien tietojen mukaan OBD-testattavissa autoissa ei ole juurikaan havaittu varsinaisia vikatapauksia. Näin siitä huolimatta, että järjestelmän osateissä on ollut keskeneräisyyksiä. Testiongelmista johtuen ja niiden selvittämiseksi, on Ajoneuvohallintokeskus antanut 15.1.2004 katsastustoimipaikoille väliaikaisen toimintaohjeen. Ohjeen mukaan OBD-testauksissa noudatetaan siirtymäaikana alkuperäistä lievempää arvostelua. Siirtymäaika kestää kesäkuun loppuun (30.6.2004). Katsastuksessa voidaan siirtymäaikana jättää osatestien ja vikakoodien osalta puutteet huomioimatta. OBD-testissä havaitut todelliset viat aiheuttavat luonnollisesti edelleen katsastuksen hylkäyksen. Siirtymäaikana poikkeavin perustein hyväksyttävistä autoista kerätään tietoa laajemmin ja niiden perusteella päätetään mahdollisista merkkikohtaisista toimenpiteistä OBD-mittausten suorittamiseksi. Ajoneuvohallintokeskus selvittää parhaillaan tilanteeseen liittyviä tekijöitä yhdessä autojen maahantuojien ja testilaitteiden edustajien kanssa. Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Keijo Kuikka, puh. (09) 6185 3518 AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/15/20040115BIT00670/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.