Tienvarsitarkastuksissa ei vakavia puutteita katsota läpi sormien

Helsinki, Helsingfors 17.3.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande Tienvarsitarkastuksissa ei vakavia puutteita katsota läpi sormien Vuoden 2003 alussa kaikissa EU-maissa aloitettiin EU:n edellyttämät raskaiden hyötyajoneuvojen* tekniset tienvarsitarkastukset. Suomessa ajoneuvolaki edellyttää, että Suomen teillä liikkuviin raskaisiin hyötyajoneuvoihin tehdään tarkastuksia pistokokein. Säännösten mukaan kokeet eivät saa olla syrjiviä. Ajoneuvohallintokeskuksen rooli tarkastuksissa on välillinen. Siirtyminen koko EU-alueella yhtenäiseen tienvarsitarkastuskäytäntöön on ollut kokonaisuutena tervetullut parannus. - Raskaat hyötyajoneuvot ovat paljon tien päällä ja vuodessa mittariin kertyy runsaasti kilometrejä. Yksi vuosittainen määräaikaiskatsastus ei aina enää riitä, kertoo AKEn tekninen valvonta ja kehitys -yksikön päällikkö Hannu Pellikka. Tarkastusten kohteina ovat jarrut, pakokaasujärjestelmät ja päästöt, ohjausjärjestelmä, valaisimet ja merkinantolaitteet, pyörät/renkaat, jousitus, alusta, ajopiirturi, nopeudenrajoitin sekä polttoaine- ja öljyvuodot. Eniten puutteita on todettu jarrujärjestelmissä sekä valoissa ja merkinantolaitteissa. - Vakavista puutteista ei selviä huomautuksella, vaan auto määrätään ajokieltoon, painottaa yksikönpäällikkö Pellikka. Vuonna 2003 Suomessa tehdyissä teknisissä tienvarsitarkastuksissa tarkastettiin 3 486 hyötyajoneuvoa. Puutteita havaittiin kaikkiaan 1 128 ajoneuvossa ja ajokieltoon asetettiin 54 ajoneuvoa. Tarkastetuista ajoneuvoista oli suomalaisia 2 252, venäläisiä 949, eestiläisiä 78 ja muita kansallisuuksia yhteensä 207 kappaletta. AKE järjestää tarkastusten teknisen asiantuntemuksen Tienvarsitarkastusten käytännön työstä teillä, satamissa ja raja- asemilla vastaavat Tulli, poliisi ja rajavartiolaitos. Ajoneuvohallintokeskuksen tehtävänä on järjestää tarkastuksiin avuksi katsastajia, jotka ammattinsa puolesta pystyvät toteamaan ajoneuvon kunnon ja mahdolliset puutteet. Käytännön työstä vastaava viranomainen puolestaan täyttää tarkastuksesta kolmiosaisen lomakkeen, josta yksi kappale annetaan kuljettajalle, yksi jää tarkastaneelle viranomaiselle ja kolmas paperi toimitetaan Ajoneuvohallintokeskukselle. - Toiminta kilpailutettiin ja vuonna 2003 tienvarsitarkastuksissa teknisinä asiantuntijoina toimivat A-Katsastus Oy:n katsastajat, Pellikka kertoo. * Hyötyajoneuvolla tarkoitetaan linja-autoa (M2- ja M3-luokka), kuorma- autoa (N2- ja N3-luokka) ja perävaunua, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 3,5 tonnia (O3- ja O4-luokka) Havainnoista raportoidaan EU:lle Joka toinen vuosi EU:lle lähetetään raportti tienvarsitarkastuksista, jossa on eriteltynä tienvarsitarkastusten määrät, niissä havaitut puutteet ja tarkastettujen ajoneuvojen kansallisuudet. EU- ja ETA-maiden on ilmoitettava muissa EU ja ETA- maissa rekisteröidyn tai käyttöönotetun ajoneuvon vakavista vioista tai puutteellisuuksista suoraan ko. maan rekisteröintiviranomaisille, joka voi määrätä ajoneuvon katsastukseen omassa maassaan. - Toistaiseksi vain Ruotsista on toimitettu meille ilmoituksia Suomessa rekisterissä olevien autojen puutteista. Vastaavasti meiltä on täältä lähdössä muihin EU-maihin jokunen ilmoitus. Meidän mielestämme vastavuoroisuuden periaate on hyvä, sillä näin saadaan hajautettua vastuuta ja toisaalta jaettua tietoa eri maiden kesken, pohtii Pellikka. Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Hannu Pellikka, puh. (09) 6185 3530, 050 368 4274, sähköposti: hannu.pellikka@ake.fi. AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601. Pressmeddelanden på svenska kan frågas efter från informationenheten, tel. (09) 6185 3204. Det kan man också hitta följande dag på AKEs internet-sidor, www.ake.fi. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.