Uuden ohjeen mukaiset OBD-mittaukset aloitetaan

Helsinki, Helsingfors 26.8.2004 Lehdistötiedote Pressmeddelande Pakokaasupäästömittauksen uudet ohjeet voimaan syyskuun alusta Uuden ohjeen mukaiset OBD-mittaukset aloitetaan Katsastusasemilla on tämän vuoden alusta tehty autojen pakokaasupäästöjen valvontajärjestelmän eli ns. OBD(1-järjestelmän mittauksia määräaikaiskatsastusten yhteydessä. Mittaus on pakollinen valtaosalla bensiinimoottorilla varustetuista henkilöautoista, jotka on otettu käyttöön 1.1.2001 tai myöhemmin, sekä niille vuonna 2000 käyttöönotetuille henkilöautoille, jotka on varustettu OBD- järjestelmällä. OBD-mittauksissa esiintyi alkuvaiheessa runsaasti ongelmia. Suurin osa ongelmista johtui siitä, ettei kaikkia järjestelmän toimintavalmiuden osatestejä oltu suoritettu. Vaikeudet ovat usein olleet automerkkikohtaisia. Puhdistusjärjestelmän testauksessa esiintyneiden vaikeuksien vuoksi AKE antoi tammikuussa katsastustoimipaikoille väliaikaiset ns. siirtymäajan toiminta-ohjeet. - Siirtymäaikana kerättiin aktiivisesti tietoa esiintyneistä ongelmista ja niitä ratkottiin yhteistyössä automaahantuojien ja mittalaitevalmistajien kanssa, kertoo yksikönpäällikkö Hannu Pellikka. Kerättyjen tietojen pohjalta katsastusta varten valmisteltiin uusi mittausohje kesäkuussa ja uuden ohjeen mukaiset mittaukset aloitetaan kaikilla katsastustoimipaikoilla 1. syyskuuta. Autojen puhdistusjärjestelmissä ei ole havaittu varsinaisia vikoja, vaan ongelmat ovat olleet suurimmaksi osaksi tietoteknisiä. Siirtymäaikana OBD-testin arvosteluperusteet ovat olleet tämän vuoksi alkuperäistä lievempiä. Testissä havaitut todelliset viat ovat kuitenkin aina johtaneet katsastuksen hylkäykseen. OBD-testauksen lisäksi myös varsinaiset pakokaasupäästöt on mitattu ja arvosteltu normaalisti. Uusittuun ohjeeseen on kirjattu vaihtoehtoja, joilla mahdollisia katsastuksen yhteydessä esiintyviä ongelmatilanteita voidaan ratkoa. Käytännössä OBD-päästömittauksissa on esiintynyt kolme merkittävää ongelmaa (osatestien suorittamattomuus, yhteysongelmat tai tilapäisten häiriöiden tallentuminen vikamuistiin). Osatestien puuttuminen vaikuttaa testaustulokseen Auton elektroninen valvontajärjestelmä suorittaa ajon aikana osatestejä, jotka alustavat järjestelmän toimintavalmiiseen tilaan. Mikäli osatestit puuttuvat, jää katsastusasemalla tehty testaustulos puutteelliseksi. - Uudessa ohjeessa otetaan käyttöön vaihtoehtoiset testausmenettelyt siltä varalta, että katsastukseen tulee auto, jonka OBD-testissä ilmenee, että yksi tai useampi osatesti on suorittamatta, selvittää Pellikka. Tällaisessa tapauksessa vaihtoehtoina ovat lambda(2- säädön signaalin tai lambda-jännitteen vaihtelun tutkiminen OBD-testerillä, tai lambda-arvon vaihtelun tarkastus päästömittauksella. OBD-testerin ja auton välille ei muodostu tiedonsiirtoyhteyttä Ohjeen mukaan OBD-testi voidaan hyväksyä, vaikka testilaitteen ja auton välille ei saataisi muodostettua tiedonsiirtoyhteyttä. Näissä tapauksissa asiakasta opastetaan sekä suullisesti että kirjallisesti selvittämään ensisijaisesti automaahantuojan kanssa, mistä yhteysongelma mahdollisesti johtuu. Asiakas saa mukaansa tätä koskevan AKEn erillisen tiedotteen katsastajalta. - Katsastaja raportoi kaikki katsastusasemalla havaitut yhteysongelmat AKElle ja ne käsitellään automaahantuojien ja testauslaitteiden edustajien välisissä säännöllisissä kokouksissa, joissa pyritään selvittämään ongelmien syyt, kertoo yksikönpäällikkö Pellikka. - Näissä kokouksissa käsitellään myös tarvittavat toimenpiteet kohdistamisineen ja seurantatarpeineen. Ongelma voi toisinaan ratketa pelkästään auton valvontajärjestelmän päivittämisellä. OBD-järjestelmän erilaisista toteutuksista johtuen joidenkin autojen vikamuistiin (katsastuksessa luettavaan vikamuistiin) tallentuvat myös vähäiset ja tilapäiset häiriöt. Kyseisille automerkeille on maahantuojien hakemuksesta myönnetty poikkeuslupia vikakoodien arvosteluun. Tällöin autojen vikamuistista arvostellaan vain sellaiset päästöihin vaikuttavat viat, jotka ilmetessään ovat aluksi myös sytyttäneet vikamerkkivalon. Normaalisti muiden autojen kohdalla yksikin vikamuistiin tallentunut vika aiheuttaa hylkäyksen auton määräaikaiskatsastuksessa. Lisätietoja: Yksikönpäällikkö Hannu Pellikka, puh. (09) 6185 3530, hannu.pellikka@ake.fi Ylitarkastaja Sami Peuranen, puh. (09) 6185 3519, sami.peuranen@ake.fi AKEn viestintä: viestintäassistentti Päivi Smed, puh. (09) 6185 3204, 050 566 4954. Pressmeddelanden på svenska kan frågas efter från kommunikationsenheten, tel. (09) 6185 3204. Det kan också läsas följande vardag på AKEs internet-sidor, www.ake.fi. 1) OBD-järjestelmä, On Board Diagnostic, on auton oma elektroninen laitteisto, joka valvoo auton pakokaasupäästöihin vaikuttavien komponenttien toimintaa ajon aikana. 2) Polttomoottori toimii tehokkaimmin saadessaan oikeassa suhteessa polttoainetta ja ilmaa. Polttoaineen ja ilman suhde ilmaistaan lambda-arvona. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT00080/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.

Liitteet & linkit