Uusi polttoainemaksulaki voimaan vuoden alusta

Helsinki 7.1.2004 Lehdistötiedote Uusi polttoainemaksulaki voimaan vuoden alusta Uusi polttoainemaksulaki (1280/2003) sisältää säännökset niistä seuraamuksista, jotka koskevat kiellettyjen polttoaineiden käyttöä ajoneuvoissa. Näitä ovat kaikki moottoribensiiniä ja dieselöljyä lievemmin verotetut polttoaineet, joista yleisin on kevyt polttoöljy. Uudella lailla on korvattu vanha laki polttoainemaksusta sekä moottoriajoneuvoverosta annetun lain lisäveroa koskevat säännökset. Polttoainemaksun tarkoitus Lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen käyttäminen ajoneuvossa on kiellettyä. Näiden polttoaineiden käytön estämiseksi kannetaan polttoainemaksu. Lievemmin verotetun tai verottoman polttoaineen käytöstä on ilmoitettava etukäteen Ajoneuvohallintokeskukselle ja maksettava polttoainemaksu, jonka suuruus on autoilla 330 - 1500 euroa/päivä ja muilla ajoneuvoilla 100 - 670 euroa/päivä. Jos ilmoitusta ei ole tehty ja ajoneuvon tankista löytyy esimerkiksi liikennevalvonnan yhteydessä kevyttä polttoöljyä, määrätään polttoainemaksu korotettuna. Polttoainemaksu koskee sekä Suomessa että ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja. Myös rekisteröimättömät ja suljetulla alueella käytettävät ajoneuvot ovat maksuvelvollisia. Traktoreiden päivämaksujärjestelmä pysyy ennallaan Rekisteröidystä traktorista polttoainemaksu voidaan suorittaa ns. päivämaksuna kuten tähänkin asti. Päivämaksun suuruus on viisi euroa ja se on suoritettava Ajoneuvohallintokeskuksen tilille (Nordea 166030- 113418). Maksu on suoritettava ennen polttoainemaksulain alaiseen käyttöön ryhtymistä. Kuitti tai tuloste suoritetusta maksusta on pidettävä ajoneuvossa mukana. Päivämaksun voi suorittaa myös liikennetraktorista, joka ei ole nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu. Työkoneissa ja maatalouden traktoreissa saa käyttää polttoöljyä Traktoria saa käyttää polttoöljyllä ilman polttoainemaksua maa- ja metsätaloudessa ja maatilatalouden harjoittajan yksityistaloudessa, kuten tähänkin saakka. Lakiin tehdyn lisäyksen mukaan maatilatalouden harjoittajalla tarkoitetaan myös sellaista henkilöä, jota verotetaan metsätalouden tulosta tuloverolain 43 §:n nojalla (metsätalouden pääomatulo). Polttoainemaksusta vapaita ovat edelleen myös moottorityökoneet, moottorityökoneeksi varustetut traktorit sekä auton alustalle rakennetut työkoneet silloin, kun niitä ei käytetä muihin kuin niiden käyttötarkoituksesta johtuviin kuljetuksiin itse työalueella tai niiden siirtyessä työalueelta toiselle. Muut polttoainemaksusta vapaat ajoneuvot Polttoainemaksusta ovat vapaita nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin rinnastettavaa kaasumaista polttoainetta käyttävät kuorma- ja linja- autot, joiden hiukkasten tai typenoksidien päästötaso vastaa vähintään EURO-4 tasoa sekä metaanista koostuvaa polttoainetta käyttävät henkilö- ja pakettiautot, joiden päästötaso vastaa vähintään EURO-4 tasoa. Lisäksi polttoainemaksusta on vapautettu ajoneuvot, joita käytetään asianomaisen järjestön kilpailukalenteriin merkityssä kilpailutapahtumassa tai siihen valmistauduttaessa, moottorireet sekä traktorit, joita käytetään turvetyömaalla. Lisätietoja yksikönpäällikkö Markku Kärkkäinen, puh. (09) 6185 3450 lakimies Jorma Kurtelius, puh. (09) 6185 3451 AKEn viestintä: viestintäpäällikkö Rea Miettinen, puh. (09) 6185 3204, 050 595 2601 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/01/07/20040107BIT00380/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Ajoneuvohallintokeskus AKE on ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä edistävä virasto. Se rekisteröi ajoneuvot, hoitaa vuotuisen verotuksen, valvoo katsastusta, järjestää kuljettajantutkinnot sekä hoitaa tietopalvelua.