Vuosikooste Aktia Pankki Oyj:n pörssitiedotteista ja -ilmoituksista vuonna 2008

Aktia Pankki julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen vuosikoosteen vuonna 2008 julkaistuista pörssitiedotteista. Aktia Säästöpankki Oyj:n pankkitoiminta on 30.9.2008 siirretty Aktia Pankki Oyj:hin. Pörssitiedotteet ovat luettavissa osoitteessa www.aktia.com > Tulostietoja > Pörssi- ja lehdistötiedotteet. Tiedotteiden sisältämät tiedot voivat osittain olla vanhentuneita.Liite: Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2008 pörssitiedotteet ja -ilmoitukset


Syyskuu
30.9.2008 Moody´sin luottoluokitus Aktia Pankille

Lokakuu
1.10.2008 Aktian omistus suunnitellusti kiinteistöpääomarahasto Forum Fastighets Ky:hyn
31.10.2008 Aktia ja Kaupthing aiesopimukseen Kaupthingin Suomen varainhoitoa koskevasta kaupasta

Marraskuu
4.11.2008* Aktia Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
5.11.2008 Aktia vahvistaa omia pääomiaan Upper Tier 2 -lainalla
6.11.2008 Aktia laskee prime-korkonsa 4,50 prosenttiin 20. marraskuuta 2008

Joulukuu
1.12.2008 Aktia on ostanut Kaupthingin Suomessa sijaitsevan vairainhoidon
4.12.2008 Aktia laskee prime-korkonsa 4,00 prosenttiin 18. joulukuuta 2008
22.12.2008 Aktia laskee prime-korkonsa 3,25 prosenttiin 5. tammikuuta 2009

* on viittaamalla sisällytetty asiakirja Aktia Pankki Oyj:n joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa koskevaan esitteeseen.

AKTIA PANKKI OYJ

Lähettäjä:
Malin Pettersson
viestintäpäällikkö
puh. 010 247 6369, 040 589 7941
malin.pettersson@aktia.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com