Aktia Abp:s årsredovisning 2008 och det officiella bokslutet har publicerats

Aktia Abp:s årsredovisning 2008 och det officiella bokslutet har publicerats på finska, svenska och engelska.
Pdf-versionerna kan laddas ned från Aktias webbplats www.aktia.com under rubriken Finansiell information/Årsredovisningar.
Den tryckta årsredovisningen och bokslutet kan beställas på samma webbadress under rubriken Publikationer eller per e-post från kommunikation@aktia.fi.
Aktia Abp:s ordinarie bolagsstämma 2009 hålls måndagen den 30 mars kl. 16.00 på hotell Scandic Grand Marina, adress Skatuddskajen 7, Helsingfors.

AKTIA ABP


Mera information:
Stefan Björkman, vice verkställande direktör, CFO, tfn 010 247 6595
Jussi Laitinen, verkställande direktör, tfn 010 247 6210

Avsändare:
Malin Pettersson, kommunikationschef, tfn 010 247 6369

Distribution:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Centrala nyhetsmedia
www.aktia.com

Liitteet & linkit