Vuosikooste Aktia Oyj:n pörssitiedotteista ja -ilmoituksista vuonna 2008

Aktia Oyj julkaisee arvopaperimarkkinalain mukaisen vuosikoosteen vuonna 2008 julkaistuista pörssitiedotteista. Pörssitiedotteet ovat luettavissa osoitteessa www.aktia.com > Tulostietoja > Pörssi- ja lehdistötiedotteet. Tiedotteiden sisältämät tiedot voivat osittain olla vanhentuneita.Liite: Aktia Oyj:n vuoden 2008 pörssitiedotteet ja -ilmoitukset

Tammikuu
24.1.2008 Mikael Ingberg Aktian toimitusjohtajana 30.6.2008 saakka
31.1.2008 KTM Jussi Laitinen Aktian toimitusjohtajaksi

Helmikuu
13.2.2008 Aktia laskee prime-korkonsa 4,25 prosenttiin 27. helmikuuta 2008
14.2.2008 Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2007

Maaliskuu
7.3.2008 Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
13.3.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n vuosikertomus 2007 julkaistu

Huhtikuu
1.4.2008 Aktian ja Veritas Vahinkovakuutuksen sulautuminen muodostaa vahvan finanssiryhmän
1.4.2008 Aktia ja Veritas Vahinkovakuutus suunnittelevat fuusiota
1.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2008 päätökset
7.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n yhtiöjärjestyksen muutokset kaupparekisteriin
7.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n uudet R-osakkeet rekisteröity kaupparekisteriin
10.4.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n pörssitiedotteet ja pörssi-ilmoitukset vuonna 2007
23.4.2008 Kutsu Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 5.6.2008
30.4.2008 Päätös osakeannista

Toukokuu
7.5.2008 Aktia nostaa prime-korkonsa 4,50 prosenttiin 21.5.2008
8.5.2008 Aktian osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008
30.5.2008 Aktia on julkistanut sulautumisesitteen Veritas Vahinkovakuutuksen sulautumisesta Aktian kanssa

Kesäkuu
5.6.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi liiketoiminnan luovutussuunnitelman ja sulautumissuunnitelman
19.6.2008 Aktia nostaa prime-korkonsa 5,00 prosenttiin 3.7.2008
27.6.2008 Uudet osakkeet rekisteröity

Elokuu
20.8.2008 Stefan Björkman nimitetty Aktian CFO:ksi
21.8.2008 Aktia osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Syyskuu
17.9.2008 Aktia-konsernin vastuut Lehman Brothers -yhtiössä
30.9.2008 Aktia Säästöpankki Oyj:n pankkitoiminta on siirretty Aktia Pankki Oyj:hin

Marraskuu
4.11.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008
28.11.2008 Aktian tulosraportit ja yhtiökokous 2009 sekä muutos segmenttijaossa

Joulukuu
8.12.2008 Aktian hallintoneuvosto valitsi Marcus H. Borgströmin uudeksi hallituksen jäseneksi
9.12.2008 Eräiden Aktian omistajien osakassopimus uusittu


AKTIA OYJ

Lähettäjä:
Malin Pettersson
viestintäpäällikkö
puh. 010 247 6369, 040 589 7941
malin.pettersson@aktia.fi

Jakelu:
OMX Nordic Exchanges Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com