Asiakkaat tyytyväisempiä, kasvu jatkuu

Asiakkaat tyytyväisempiä, kasvu jatkuu Aktia-konsernin liiketoiminnan kasvu jatkui vuonna 2002. Antolainaus nousi 12,8 prosenttia, voimakkainta kasvu oli luotonannossa kotitalouksille. Säästäminen lisääntyi 3,3 prosenttia. Liikevoitto oli 19,7 miljoonaa euroa ja oman pääoman tuotto 7,2 prosenttia. Aktian asiakkaat ovat vielä tyytyväisempiä kuin vuosi sitten - asiakastyytyväisyysindeksi parani edelleen vuoden 2001 hyvästä tasosta. Vuosi 2003 on Säästämisen vuosi Aktiassa. Konsernin liikevoitto laski 38,6 prosenttia 19,7 miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Oman pääoman tuotto (ROE) oli 7,2 prosenttia (sektorikohtaiset luottotappiovaraukset pois lukien 8,7 %). Rahoituskate laski lisääntyneestä anto- ja ottolainauksesta huolimatta 2,6 prosenttia. Lasku aiheutui pääosin nopeasti alentuneesta markkinakorkotasosta ja osin myös kilpailun kaventamista anto- ja ottolainausmarginaaleista. Muut tuotot pysyivät samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kulut nousivat 9,6 prosenttia. Nousu on lähinnä seurausta toiminnan uudelleenjärjestämisestä erillisiin yksityis- ja yritysasiakasorganisaatiohin sekä myyntiresurssien vahvistamisesta . Vuoden voitto oli 12,6 miljoonaa euroa. Voittoon vaikuttaa toimialoittain kohdistettu 2,5 miljoonan euron luottotappiovaraus, jonka perusteena on taloudellisen tilanteen vuoksi lisääntynyt luottotappioriski tulevaisuudessa. Liiketoiminnan kasvu jatkui, ja konsernin antolainaus lisääntyi 12,8 prosenttia. Voimakkaimmin kasvoi luotonanto kotitalouksille, missä Aktian kasvu (16,4 %) oli edelleen markkinoiden kasvua nopeampaa. Myös hypoteekkilainojen myynti ylitti odotukset. Säästämisen kasvu sitä vastoin oli vähäisempää. Yleisön talletukset nousivat 3,3 prosenttia, ja kotitalouksien säästäminen (talletukset + rahastopääoma) kasvoi 2,6 prosenttia. Pääomamarkkinoiden epävarmuudesta huolimatta uusien rahasto- osuuden omistajien lukumäärä kasvoi 13,1 prosenttia ja säännöllisesti rahastoihin säästävien määrä yli 2 600 henkilöllä (9,5 %). - Vuoden tulos vastasi odotuksiamme. Markkinoiden tilaan nähden olemme melko tyytyväisiä. Epävarman markkinatilanteen vuoksi päätimme myös tehdä suuren luottotappiovarauksen, mikä vaikuttaa tulokseen huomattavasti, sanoo toimitusjohtaja Mikael Ingberg. Asiakkaat yhä tyytyväisempiä Aktian missiona on olla paras asiakkaidensa pankkiasioiden hoitamisessa; pitää hyvää huolta heistä ja heidän taloudestaan. Toteuttaakseen missiotaan ja selvittääkseen, miten toimintaa tulisi kehittää asiakkaiden toiveiden mukaisesti Aktia teettää säännöllisesti riippumattomia asiakastyytyväisyystutkimuksia. Vuoden 2002 mittauksen tulos osoittaa, että pankki on jälleen onnistunut tavoitteessaan. Laatua, henkilökohtaista palvelua, henkilöstön osaamista ja myyntiaktiviteettia mittaava asiakastyytyväisyysindeksi parani vuodesta 2001. Kouluarvosanaksi Aktia sai kokonaiset 8,6. Säästämisen vuosi 2003 Aktia aloitti vuoden 2003 Säästämisen vuoden merkeissä. Asiakkaille se näkyy säästämiskonseptin kehittämisenä ja sisäisesti panostuksina tehokkuuden lisäämiseen. - Olemme jo usean vuoden ajan investoineet henkilöstöön, tekniikkaan ja nykyaikaisiin pankkikonttoreihin. Meillä on siis hyvät edellytykset toiminnan kehittämiseen edelleen kustannuksia kasvattamatta - ennemminkin voimme pienentää niitä. Asiakkaalle tärkeintä on, että voimme huolehtia hänen taloudestaan kokonaisuutena. Vallitsevassa markkinatilanteessa ei ole aina helppoa löytää sopivia säästämisen tapoja. Olemme siksi ottaneet käyttöön säästösuunnitelman, jonka avulla voimme kartoittaa asiakkaan tarpeet ja toiveet. Nykyisiä säästötuotteita kehitetään edelleen. Tämä koskee sekä niin kutsuttuja perinteisiä tilituotteita että erilaisia rahasto- ja vakuutustuotteita. Lisäksi panostamme uusiin säästötuotteisiin. Vuoden ensimmäisen joukkovelkakirjalainan loppuun myyminen runsaassa viikossa osoittaa, että tarvetta on, sanoo Ingberg. Näkymät vuodelle 2003 Aktian aloittamien tehostamistoimenpiteiden odotetaan johtavan kustannusten kasvun taittumiseen. Alhaisen korkotason, kiristyvän marginaalikilpailun ja epävarmojen taloudellisten näkymien vuoksi kannattavuuden arvioidaan kuitenkin pysyvän vuoden 2002 tasolla. Liite: Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. - 31.12.2002. Tulosesittelyn voi ladata osoitteesta www.aktia.fi kohdasta Tulostiedotteet. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00220/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00220/wkr0002.pdf The full report