Kuusi uutta jäsentä Aktian hallitukseen

Report this content

Kuusi uutta jäsentä Aktian hallitukseen Aktia Säästöpankki Oyj:n hallintoneuvosto nimitti tänään pitämässään kokouksessa pankin hallituksen uusiksi jäseniksi toimikaudeksi 1.1.- 31.12.2003 diplomi-insinööri Stig Stendahlin (puheenjohtaja), oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi Kaj Berghin, valtiotieteen lisensiaatti Hans Frantzin, diplomiekonomi Folke Lindströmin, filosofian maisteri Carola Teir-Lehtisen ja kauppatieteiden maisteri Dag Wallgrenin. Kauppatieteiden maisteri Robert Charpentier, diplomiekonomi Lasse Koivu ja ekonomi Lars-Erik Kvist valittiin uudelleen. Stig Stendahl (puheenjohtaja) Diplomi-insinööri Stig Stendahlilla (s. 1939) on pitkäaikaista kokemusta sekä suomalaisesta että ruotsalaisesta elinkeinoelämästä. Hän toimi Fiskars Oyj Abp:n toimitusjohtajana vuodesta 1992 aina eläkkeelle jäämiseensä vuonna 2000 saakka. Ennen sitä Stendahl oli Abloy Security Ltd Oy:n toimitusjohtajana (1990-92) ja Wärtsilä Securityn divisioonanjohtajana (1987-89). Vuosina 1979-86 hän toimi LKB-Produkter AB:n toimitusjohtajana Tukholmassa. Stendahl toimii monissa luottamustehtävissä. Tällä hetkellä hän on mm. KCI Konecranes International plc:n hallituksen jäsen, Åbo Akademin säätiön hallituksen puheenjohtaja ja ulkomainen jäsen Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademienissa. Hänellä on ollut luottamustehtäviä mm. Skandinaviska Enskilda Bankenissa ja hän on toiminut säästöpankkiliikkeessä. Kaj Bergh Oikeustieteen kandidaatti, diplomiekonomi Kaj Bergh (s. 1955) on toiminut aktiivisesti finanssialalla vuodesta 1984. Hän oli Skandinaviska Enskilda Bankenin konserninjohdon jäsen vuosina 2000-01, minkä jälkeen hän toimi erityistehtävissä SEB Investissä maaliskuuhun 2002 saakka. Vuosina 1998-2000 Bergh oli SEB Asset Managementin kansainvälisen toiminnan varajohtaja ja vuoteen 2001 saakka hän toimi SEB Invest & Fundsin johtajana. Bergh on lisäksi toiminut Pankkiiriliike Ane Gyllenberg Oy:n toimitusjohtajana (1986-98). Hän on Ane Gyllenberg Oy:n ja Gyllenberg Asset Management Oy:n hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii hallituksen puheenjohtajana Ellos Finans Oy:ssä ja Ellos Tili Oy:ssä. Vuosina 1987-90 hän oli Helsingin Arvopaperipörssin hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja. Hans Frantz Valtiotieteen lisensiaatti Hans Frantzilla (s. 1948) on laaja yhteiskuntatieteen tuntemus. Hän on toiminut Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveyshallinnon yliopettajana vuodesta 1997. Frantzilla on pitkäaikainen kokemus johtotehtävistä Vaasan sairaanhoitopiirissä. Hän toimii lisäksi luennoitsijana ja tutkijana. Frantz on mm. koululautakunnan ja sen ruotsinkielisen osaston jäsen sekä Vasa Övningsskolan johtokunnan jäsen. Hän on toiminut säästöpankkiliikkeessä vuodesta 1981. Folke Lindström Diplomiekonomi Folke Lindström (s. 1951) on erittäin meritoitunut pankki- ja vakuutusalalla. Hän on toiminut Veritas Henki- ja Eläkevakuutuksen toimitusjohtajana vuodesta 1995 ja Veritas-ryhmän johtajiston puheenjohtajana vuodesta 2001. Lindström toimi pankinjohtajana Vaasan Säästöpankissa 1982-86 ja Houtskarin Säästöpankin toimitusjohtajana 1978- 82. Hän toimii luottamustehtävissä mm. Veritas Henkivakuutusosakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana ja Veritas Vahinkovakuutusosakeyhtiön ja Veritas Vastuuvakuutusosakeyhtiön hallitusten jäsenenä. Lisäksi hän on Förlags Ab Sydvästkustenin hallituksen jäsen. Carola Teir-Lehtinen Filosofian maisteri Carola Teir-Lehtinen (s. 1952) on toiminut Fortum Oyj:n viestintäjohtajana ja konserninjohdon jäsenenä vuodesta 2000. Hän vastaa konsernin ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä sekä yrityskuvasta. Teir-Lehtisen vahva osaaminen ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymyksissä pohjautuu hänen toimintaansa vastuutehtävissä näillä alueilla Fortumissa (aiemmin Neste Oy) vuosina 1986-2000. Vuosina 1980-86 hän toimi tutkijana Swedish Environmental Research Institute IVL:ssä. Teir-Lehtisellä on lisäksi ollut useita luottamustehtäviä, mm. varapuheenjohtajuus Conference Board Europe - Council on Managing the Environmentissa (1994-2000) ja jäsenyys World Business Council for Sustainable Developmentissa (1994-2000). Hän on Fortum Markets Oy:n hallituksen jäsen. Dag Wallgren Kauppatieteiden maisteri Dag Wallgren (s. 1961) on rahoituksen ja tietotekniikan asiantuntija. Hän on toiminut Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n rahoitusjohtajana vuodesta 1997 ja vuodesta 2000 toimitusjohtajana Ab Kelonia Oy:ssä, joka on kahdeksan suurimman suomenruotsalaisen rahastoja hallinnoivan säätiön yhteistoimintaelin. Vuosina 1989-1997 Wallgren toimi rahoituskonsulttina IBM:n rahoituspalveluissa Helsingissä. Wallgren on mm. Amanda Capital Oyj:n, Suomen Sijoitusammattilaiset ry:n ja Helsingin Säästöpankkisäätiön hallituksen jäsen. Seuraavat henkilöt valittiin uudelleen Seuraavat istuvat hallituksen jäsenet valittiin uudelleen: FöreningsSparbanken AB:n varatoimitusjohtaja, kauppatieteiden maisteri Robert Charpentier, Föreningen Konstsamfundet r.f.:n toimitusjohtaja, diplomiekonomi Lasse Koivu ja FöreningsSparbanken AB:n varatoimitusjohtaja, ekonomi Lars-Erik Kvist. Aktia Säästöpankki Oyj:n hallituksen nykyinen puheenjohtaja, teknologian lisensiaatti Patrick Enckell luopuu tehtävästään yhtiöjärjestyksen ikärajoituksen vuoksi. Tultuaan valituksi hallitukseen Hans Frantz erosi pankin hallintoneuvostosta. - Uuden hallituksen valintakriteerien mukaan kunkin jäsenen tulee hallita useita relevantteja osaamisalueita ja omata monipuolisia sidoksia, mukaan lukien pankin suurimmat omistajat. Hallituksen jäsenten asiantuntemus käsittää yrityksenjohdollista osaamista, myös pörssiyhtiöistä, pankkitoimintaa, kiinteistötietämystä ja tietotekniikan sekä viestinnän ja yrityskuvan osaamista. Hallitus edustaa suurimpia omistajaryhmittymiä ja järkevää maantieteellistä jakoa Aktian toiminta- alueen puitteissa, sanoo hallintoneuvoston puheenjohtaja, kamarineuvos Henry Wiklund. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Lisätietoja antavat: Hallintoneuvoston puheenjohtaja Henry Wiklund, puh. 040 5861 330 Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, puh. 010 247 6590, 050 563 8554 Lähettäjä: Ulrika Romantschuk ulrika.romantschuk@aktia.fi Jakelu: HEX Helsingin Pörssi, tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT01080/wkr0002.pdf