Aktia ja Ålandsbanken yhteistyöhön

Aktia Säästöpankki Oyj  Pörssitiedote 26.5.2003 klo 9.00

Aktia ja Ålandsbanken yhteistyöhön

Aktia Säästöpankki ja Ålandsbanken
allekirjoittivat tänään 26.5.2003
aiesopimuksen yhteisen resurssiyhtiön
perustamisesta. Yhtiöön on tarkoitus siirtää
osa pankkien hallinnollisista toiminnoista
ja pääomamarkkinatoiminnoista. Aktia vaihtaa
samalla järjestelmätoimittajaa ja ostaa
lisenssin Ålandsbankenin
pankkitietojärjestelmään.

Yhteinen resurssiyhtiö luo mahdollisuuden
kustannusten rationalisointiin, kun
tukipalveluja ja hallinnollisia toimintoja
yhdistetään. Näin molemmat pankit
säilyttävät pienen organisaation nopeuden ja
joustavuuden, samalla kun saavutetaan
mittakaavaetuja. Pankit arvioivat
rationalisoinnilla saavutettavan voiton
olevan useita miljoonia euroja vuodessa.

Resurssiyhtiö myy palvelujaan myös muille
toimijoille, jotka haluavat saavuttaa
kustannusetuja tai laajentaa
palvelukonseptiaan.

- Aktia haluaa jatkaa toimintansa
kehittämistä "Ihmisen kokoisena pankkina".
Ålandsbankenin kanssa perustettavan yhtiön
avulla luomme perustan uudelle
kilpailukykyiselle vahvojen toimijoiden
liittoutumalle, jonka kautta saavutetaan
kustannusetuja. Saavutetut kustannusedut
koituvat ensi sijassa asiakkaidemme
hyödyksi. Yhteistyö parantaa molempien
pankkien mahdollisuuksia panostaa
asiakkaisiinsa, sanoo Aktian toimitusjohtaja
Mikael Ingberg.

Keskustelut pankkien välillä aloitettiin
Aktian osoitettua kiinnostusta
Ålandsbankenin joustavaa ja
kustannustehokasta pankkitietojärjestelmää
ja personoitua Internet-pankkia kohtaan.
Tärkeä osa aiesopimusta on Aktian päätös
vaihtaa pankkitietojärjestelmän toimittajaa.
Ålandsbanken myy Aktialle lisenssinoikeuden
Ålandsbankenin pankkitietojärjestelmään,
johon kuuluu myös Internet-pankki.

- Voin ilokseni todeta yhä tärkeämmän
liiketoiminta-alueemme -
pankkitietojärjestelmien myynnin - kasvavan
entisestään. Ålandsbankenin
järjestelmäkehittäjät ovat vuosien varrella
tehneet erinomaista työtä.
Pankkitietojärjestelmämme on eittämättä yksi
Suomen tehokkaimmista. Internet-pankkimme
toiminnallisuus on tasolla, josta monet
kilpailijat vasta puhuvat. Ålandsbanken
jatkaa pankkitietojärjestelmän kehittämistä
sekä suomalaisia että kansainvälisiä
markkinoita varten tavoitteenaan myydä lisää
lisenssejä. Merkittävän omistaja-arvon
vuoksi tämä tekee pankille taloudellisesti
helpommaksi tarjota yhä korkeatasoisempaa
pankkipalvelua. Jatkamme edelleen osaamista
ja ammattitaitoa painottavien työpaikkojen
luomista Ahvenanmaalle niin pankkitoiminnan
kuin järjestelmäkehityksenkin alalla, sanoo
Ålandsbankenin pääjohtaja Folke Husell.

Pankkitietojärjestelmätoimituksen
sopimusarvon lasketaan ylittävän 30
miljoonaa euroa. Aktia arvioi vuosittaisten
tietotekniikkakustannustensa supistuvan
useita miljoonia euroja vuodessa verrattuna
nykyiseen tilanteeseen.

Pankkien tarkoituksena on myös selvittää
pääomamarkkinatoimintojensa osittaista
yhteensovittamista. Ålandsbanken tutkii
mahdollisuuksia välittää Aktia
Hypoteekkipankin palveluja.


Pankkien tavoitteena on solmia lopullinen
sopimus kuluvan vuoden aikana.

AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mikael Ingberg, puh. 010 247 6210

Lähettäjä:
Jonna Varhama, tiedottaja
puh.  010 247 6294, 050 543 2926
jonna.varhama@aktia.fi

Jakelu: HEX Helsingin Pörssi,
tiedotusvälineet