Aktia Oyj: Aktia Oyj:n hallintoneuvoston järjestäytyminen

 

Aktia Oyj
Pörssitiedote
8.5.2013 klo 9.00


AKTIA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN

Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 7.5.2013 ensimmäisessä vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä kokouksessaan kanslianeuvos Håkan Mattlinin uudeksi hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi kokous valitsi Christina Gestrinin, Patrik Lerchen, Henrik Sundbäckin, Jan-Erik Stenmanin, Lorenz Uthardtin ja Bo-Gustav Wilsonin.

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Anna Bertills, Sven-Erik Granholm, Gun Kapténs, Erik Karls, Håkan Mattlin, Bengt Sohlberg, Lars Wallin ja Mikael Westerback.

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat hallintoneuvoston puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella asioita hallintoneuvoston käsittelyyn, käsitellä hallituksen raportteja kokonaisstrategiaa koskevista päätöksistä sekä käsitellä hallituksen jäsenille myönnettyihin luottoihin ja takaussitoumuksiin liittyviä raportteja. Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tarkemmin hallituksen ja operatiivisen johdon toimintaa sekä raportoida havainnoistaan hallintoneuvostolle. Lisäksi tarkastusvaliokunta kuulee sisäistä tarkastusta ja ulkoisia tilintarkastajia.

 

AKTIA OYJ

Lisätietoja:
Konsernilakimies Mia Bengts, puh. 010 247 6348

Lähettäjä:
IR-päällikkö Anna Gabrán, puh. 010 247 6501


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi


Aktia-konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktia toimii Suomen rannikkoalueella ja sisämaan kasvukeskuksissa. Aktialla on noin 300 000 asiakasta, joiden palvelusta 60 konttorissa, Internetissä ja puhelimitse vastaa yli 1 000 aktialaista. Aktian osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja Aktiasta löydät osoitteesta www.aktia.fi