Aktia Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

 

Aktia Oyj: Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013 (YHTIÖ SULAUTUI AKTIA PANKKI OYJ:HIN 1.7.2013)

 

MYYNTI KASVAA VAIKEASSA MARKKINATILANTEESSA

TOIMITUSJOHTAJA JUSSI LAITINEN

”Aktian myynti kasvoi ja korkokate pysyi vakaana alhaisen korkotason aiheuttamasta vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Uusi pankkivero ja uuteen peruspankkijärjestelmään tehdyt investoinnit lisäsivät kuitenkin kustannuksia. Toisella vuosineljänneksellä vahvistunut vakavaraisuus ylittää nyt uudet Basel III -vaatimukset selvästi. Aktian Toimintaohjelma 2015 on edennyt suunnitelmien mukaisesti: peruspankin uudistaminen on aloitettu, yhtiö toteutti ensimmäisen kiinteistövakuudellisten joukkovelkakirjalainojen emissionsa kesäkuussa, korttitoimintaa on uudistettu ja Aktia Oyj:n ja Aktia Pankki Oyj:n sulautuminen pantiin täytäntöön 1.7.2013. Osana pyrkimystä kannattavaan kasvuun Aktia neuvottelee yhteistyöstä Saaristosäästöpankin kanssa. Yhdistyminen vahvistaisi Aktian asemaa Turunmaalla.”

HUHTI-KESÄKUU 2013: LIIKEVOITTO 15,1 (17,9) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 15,1 (17,9) miljoonaa euroa.
 • Kauden jatkuvien toimintojen voitto oli 11,0 (13,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,21) euroa.
 • Korkokate oli 28,3 (29,7) miljoonaa euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 56 prosenttia 0,4 (1,0) miljoonaan euroon.

TAMMI-KESÄKUU 2013: LIIKEVOITTO 34,6 (32,2) MILJOONAA EUROA

 • Konsernin jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 34,6 (32,2) miljoonaa euroa.
 • Kauden jatkuvien toimintojen voitto oli 25,8 (24,0) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,38 (0,50) euroa, josta osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli 0,38 (0,35) euroa.
 • Vakavaraisuusaste oli 20,3 (31.12.2012; 20,2) prosenttia ja ensisijaisten omien varojen suhde 12,1 (11,8) prosenttia.
  Oma pääoma per osake oli 8,34 (31.12.2012: 8,91) euroa.
 • Korkokate oli 58,4 (59,3) miljoonaa euroa.
 • Arvonalentumistappiot luotoista ja muista sitoumuksista vähenivät 46 prosenttia 1,5 (2,8) miljoonaan euroon.
 • NÄKYMÄT (ennallaan): Todennäköisesti jatkuvasta alhaisesta korkotilanteesta ja Toimintaohjelma 2015:n yksittäisistä kuluista huolimatta konsernin jatkuvien toimintojen vuoden 2013 liikevoiton odotetaan yltävän noin vuoden 2012 tasolle.
TUNNUSLUVUT
(milj. euroa)
4-6/ 2013 4-6/ 2012 ∆ %      1-6/ 2013 1-6/ 2012 ∆ %      1-3/ 2013 2012 10-12/ 2012
Korkokate 28,3 29,7 -4 % 58,4 59,3 -1 % 30,1 117,3 29,3
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 55,7 55,8 0 % 113,2 109,0 4 % 57,5 217,9 58,4
Liiketoiminnan kulut yhteensä -39,2 -37,5 5 % -76,8 -74,2 3 % -37,5 -154,2 -46,0
Liikevoitto ennen luottojen arvonalentumisia,
jatkuvat toiminnot
15,5 18,8 -18 % 36,1 35,0 3 % 20,6 62,4 12,1
Arvonalentumistappiot luotoista ja
muista sitoumuksista
-0,4 -1,0 -56 % -1,5 -2,8 -46 % -1,1 -6,4 -1,7
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista 15,1 17,9 -15 % 34,6 32,2 8 % 19,5 56,0 10,4
Kulu/tuotto-suhde 0,70 0,69 1 % 0,68 0,69 -1 % 0,67 0,74 0,89
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,16 0,21 -23 % 0,38 0,50 -23 % 0,22 0,74 0,09
Oma pääoma / osake (NAV)1, euroa 8,34 7,88 6 % 8,34 7,88 6 % 9,02 8,91 8,91
Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,9 9,7 -29 % 8,1 12,2 -34 % 8,9 8,5 3,9
Vakavaraisuusaste1, %  20,3 18,9 8 % 20,3 18,9 8 % 20,0 20,2 20,2
Ensisijaisten omien varojen suhde1, % 12,1 11,7 3 % 12,1 11,7 3 % 11,7 11,8 11,8
Arvonalentumistappiot luotoista /koko luottokanta, % 0,01 0,01 0 % 0,02 0,04 -50 % 0,02 0,09 0,02

1) Kauden lopussa
Osavuosikatsaus on käännös alkuperäisestä ruotsinkielisestä osavuosikatsauksesta ”Delårsrapport 1.1-30.6.2013”. Jos eroavaisuuksia ilmenee, ruotsinkielinen versio on määräävä.

         Toimitusjohtaja Jussi Laitinen, puh 010 247 6250
         Talousjohtaja, CFO Fredrik Westerholm, puh. 010 247 6505
         Sijoittajsuhteet Anna Gabrán, puh. 010 247 6501, 040 7081807