AKTIA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN

Aktia Oyj 
Pörssitiedote 
21.4.2010 klo 10.00
AKTIA OYJ:N HALLINTONEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN

Aktia Oyj:n hallintoneuvosto valitsi 20.4.2010 ensimmäisessä vuoden 2010
varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisesssä kokouksessaan Henry Wiklundin uudelleen
hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajiksi kokous valitsi
Christina Gestrinin, Patrik Lerchen, Henrik Sundbäckin, Lorenz Uthardtin ja
Bo-Gustav Wilsonin. 

Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Johan Bardy, Anna
Bertills, Gun Kapténs, Erik Karls, Gunvor Sarelin-Sjöblom, Bengt Sohlberg, Lars
Wallin ja Henry Wiklund. 

Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat muodostavat
hallintoneuvoston puheenjohtajiston, jonka tehtävänä on valmistella asioita
hallintoneuvoston käsittelyyn, käsitellä hallituksen raportteja
kokonaisstrategiaa koskevista päätöksistä sekä käsitellä hallituksen jäsenille
myönnettyihin luottoihin ja takaussitoumuksiin liittyviä raportteja.
Hallintoneuvoston tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata tarkemmin
hallituksen ja operatiivisen johdon toimintaa sekä raportoida havainnoistaan
hallintoneuvostolle. Lisäksi tarkastusvaliokunta kuulee sisäistä tarkastusta ja
ulkoisia tilintarkastajia. AKTIA OYJ

Lisätietoja: 
Päälakimies Berndt Hertsberg, puh. 010 247 6297

Lähettäjä:
Viestintäpäällikkö Malin Pettersson, puh. 010 247 6369


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
tiedotusvälineet
www.aktia.fi