Aktia Pankin vuoden 2013 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu

 

Aktia Pankki Oyj               
Pörssitiedote
14.3.2014 klo 10.00

 

Aktia Pankin vuoden 2013 tilinpäätös ja vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä yhteiskuntavastuuraportti on julkaistu

Aktian vuoden 2013 vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä sekä yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com/fi

Aktian yhteiskuntavastuuraportti 2013 on julkaistu erillisenä dokumenttina.

Kaikki julkaisut ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.


AKTIA PANKKI OYJ

Jussi Laitinen, toimitusjohtaja, puh. 010 247 6210
Fredrik Westerholm, CFO, puh. 010 247 6505
Anna Gabrán, sijoittajasuhteet, puh. 010 247 6501

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com/fi

Liitteet: Aktia Oyj vuosikertomus 2013, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2013 ja yhteiskuntavastuuraportti 2013